Waar te beginnen?

Paranormaal, helderziend, heldervoelend, helderwetend, HSP, oude ziel, overgevoelig, intuïtief, spontaan, het hart op de tong, extrovert, tikkeltje naïef en multi-tasking. Allemaal labels die ik in mijn leven van anderen gekregen heb en soms ook zelf gebruikt heb, om maar uit te leggen wie ik ben, wat ik (aan)voel, voorvoel, zie en ervaar.

 

Aanvankelijk dacht ik dat iedereen zo in elkaar zat en het heeft eventjes geduurd voordat ik besefte dat dat niet helemaal de werkelijkheid was. Ik herken me sterk in mensen die een brugfunctie hebben tussen hemel en aarde, respect hebben voor ieder mens, voor alle levende wezens. Voortdurend strevend naar een duurzame, eerlijke, open, harmonieuze wereld waarin al deze begrippen vanzelfsprekend zijn.

 

Tot een jaar geleden was onderwijs mijn werkveld. Dertig jaar ben ik in allerlei functies gepassioneerd bezig geweest met en voor kinderen bij wie ik al die labels en nog veel meer herkende. Een paar jaar geleden begon het echter te borrelen en te bruisen. Samen met John ben ik toen een soort queeste aangegaan.

 

Op de eerste plaats betekende het een herijking van onze eigen diepste wensen en ver weg gestopte verlangens die ons langs diverse paden voerden. Zowel in persoonlijke zin als naar andere omgevingen. Nederland, Spanje, Bonaire, de andere kant van Zuid-Frankrijk en Engeland werden door ons in de schoolvakanties ondermeer doorkruist, op zoek naar de juiste locatie, een nieuw leven in een ander leefklimaat.

 

Voordat we naar Frankrijk emigreerden, volgden we al een aantal jaren de berichtgeving over de op hand zijnde disclosure in binnen-en buitenland. We hebben ontelbare boeken gelezen en lezingen gevolgd over een ander ontstaansverhaal van de aarde. De wereld van de graancirkels kruiste ons pad, we maakten kennis met Janosh, en  lazen Frontier Magazine. Er bereikten ons in die periode, zowel op persoonlijk vlak als binnen ons werkterrein,  zoveel signalen dat we het volgen van onze  intuïtie en het gevoel voorrang gaven boven het verstand. Voor ons persoonlijk welzijn en welbevinden was het tijd om het roer volledig om te gooien.

 

 

Bewustwording

Lange tijd heb ik gedacht dat we alleen stonden in het anders aanschouwen van de wereld waarin we leefden. We merken met name sinds we hier wonen gelukkig dat veel meer mensen wakker geschud worden. Die bewustwording heeft zich bij ons destijds op verschillende manieren geopenbaard.


Vanuit onze interesse in het ont-dekken van de wereld kwamen wij in contact met gepassioneerde mensen die zich verdiepten in de betekenis van het graancirkelfenomeen, De natuurlijke tijd van de Maya’s, Atlantis, Haarp, chemtrails, illuminati en nog veel meer. We zogen de, ogenschijnlijk nieuwe informatie, op en kwamen in een stroomversnelling terecht, werden als het ware opgetild om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Want gaat het niet daarom in het leven? Bewust worden van de onmetelijke kracht die we allemaal in ons hebben. Bewustwording van de potentie die bij een samenbundeling van positieve energieën een wereld kunnen maken die vroeger alleen in dromen bestond.

 

De persoonlijke veranderingen

 

Als wij in vogelvlucht terug kijken op de afgelopen 54 jaar, werden wij aanvankelijk geleid en verleid door het ego, emoties, omgevingsfactoren, professionele carrière, persoonsgebonden situaties, de maatschappij, de wereld en niet op  de laatste plaats door de media.
We werden tegelijkertijd  gedwongen om anders naar onszelf en de ons omringende wereld te gaan kijken. Een grote innerlijke zoektocht te ondernemen om tot de kern te komen van wie wij zijn. Wat maakt dat ons hart gaat zingen, wat je zorgt ervoor dat we elke ochtend opstaan met een blij gevoel?

 

Er hebben zich de afgelopen jaren menig interpersoonlijke en professionele uitdagingen aan onze voeten gelegen en we hebben de proeve van bekwaamheid doorstaan!

 

Retour à la Source

 

Het heeft enorm veel kracht en inspanningen gekost, zowel fysiek als emotioneel om de “overgang” te maken. Dan heb ik het hier niet alleen over de effecten van de bekende ascentieverschijnselen die zich tegelijkertijd in ons lijf en hoofd afspeelden, het zoeken naar de juiste plek, de verhuizing maar zeker ook het loslaten van een goedbetaalde, verantwoordelijke banen, de kinderen van John, familie en vrienden, het opbouwen van Retour à la Source, het verbouwen van Retour à la Source, de creatie van een moestuin, het opnieuw opbouwen van relaties en een nieuw werkleven. We zijn er nog lang niet mee klaar maar vorm, inhoud, elke dag genieten van de keuzes die we hebben gemaakt én gasten heeft het in een half jaar al opgeleverd!

 

De creatie van Retour à la Source is eigenlijk een tweede “droom” die we aan het leven zijn. De eerste “droom” was een rijksbekostigde scholengemeenschap voor Havo/Vwo in Nederland die het woord spiritualiteit in de missie en visie van de school heeft staan. Die is er gekomen!

 

In feite is ‘droom’ al geen juiste benaming meer. Het is de creatie van een wereld zoals wij deze graag zien en ervaren. Een wereld waarin eenheid, gelijkheid, respect, harmonie, balans, mededogen, gezondheid, vitaliteit, authenticiteit en saamhorigheid de overhand hebben. Die wereld hebben we hier gevonden.

 

In de naam van Retour à la Source, onze thuisbasis die niet alleen aan ons de komende jaren de ruimte en rust biedt waar we lang in ons hart naar verlangden, zit een symboliek verborgen die voor steeds meer mensen op dit moment een geldende norm aan het worden is. Terug naar de bron, terug naar jezelf, terug naar je ware identiteit, terug naar een authentieke jij, terug naar je passie, terug naar je eigen creatiekracht.

 

Wij zijn hier als het ware naar toe "gedreven". En niet voor niets. Alle veranderingen, de voor mij belangrijke ervaringen, ontdekkingen en gevoelens heb ik in talloze teksten verwoord op ons blog.

 

De veranderingen worden zichtbaar en voelbaar

Waar we nu wonen ontstaan er op dit moment spontane gesprekken in supermarkten en op straat over het belang van en de manier waarop hier "terug" gegaan kan worden naar een leven dat één is met de aarde. Er zijn, om slechts een voorbeeld te noemen, hier in de buurt diverse dorpjes (www.lecercledegindou.com)waar bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij mensen met elkaar naar concrete oplossingen zoeken voor o.a. het watertekort  in de streek, het duurzaam leven, ruilhandel enz. We horen en zien met eigen ogen dat mensen die voorheen nog een gazon hadden deze voor een moestuin aan het verruilen zijn.

 

In de makelaardijwereld blijkt dat statistisch gezien de afgelopen maanden hier een stijgingspercentage van jongeren te zien is die achterafgelegen huisjes kopen om daar van en de met de grond te leven.

 

Hier lijkt het alsof ze de kracht van piramide-energie allang kenden voordat wij er zelf achter kwamen en een liefdevolle benadering van de ander allang algemeen goed was.

 

Ik besef het goed. Dit verhaal klinkt als een lucide droom. En toch is het de realiteit waarin wij hier dagelijks leven.

 

We nodigen alle lezers van dit artikel van harte uit met ons mee te dromen!

 

Hartegroet,

 

Kitty

 

 

 Links:www.retouralasource.org

          www.panholland.nlwww.divinecosmos.com

          www.janosh.com

          www.projectcamelotportal.org

          http://www.frontierbookshop.nl/

          www.cropcircleconnector.com

          www.lightworkers.com