Geachte dames en heren,

Bij gebruik van medicijnen gaat het om de werkzame stoffen die een arts wordt bepaald. Sinds de opkomst van het nieuwe absolutisme[1]verplicht de zorgverzekeraar mij het merk te gebruiken wat zij voorschrijven. Dit is in strijd met het recht op de integriteit van het lichaam. Artikel 8 EVRM.

Alle Nederlandse juristen, advocaten, officieren en rechters zijn na het akkoord van Wassenaar in de veronderstelling gebracht dat mensenrechten en grondrechten het zelfde zijn.

 

‘Het thema ‘grondrechten’ of ‘mensenrechten’ is op het ogenblik bijzonder actueel. Grondrechten van D.H.M. Meuwissen. Druk 1983.

Kortom, het verplicht gebruik van het merk medicijn is in strijd met de grondrechten. Het schenden van het recht op het lichaam is altijd het begin van een genocide, vraagt u dat maar aan Micha Kat en de joodse elite Cohen en Asscher.

Dit is de reden dat wij de oproep voor een upgrade van de mensenrechten van Stéphan Hessel ondersteunen.

Zie onderstaand schotschrift zoals dit in 7 talen in Europa wordt verspreid, zodat iedereen weer de kennis over de volonté générale van Rousseau terugkrijgt, om vervolgens op grond daarvan zijn eigen verantwoording te kunnen nemen. Tot nadere toelichting bereid verblijf ik als uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden.

 

[1]Voor de Franse revolutie vierde het absolutisme hoogtij. Op 4 maart dit haar werd door de heer Herman van Rompuy bevestigd dat het absolutisme weer terug is Europa. Het is het EU beleid. Zie onze brief aan de heer Van Rompuy.

---------------------------------------------------

 

 

Schotschriften zijn superieur aan facebook, internet en andere digitale netwerken..

Pleidooi voor een „update“ van de Mensenrechten- Stéphane Hessel. (Suddeutsche Zeitung 17/7/12)

 

Het idee van de “algemene wil” van Rousseau (La volonté générale) is het oriëntatiepunt voor de macht van de massa ter bescherming van het algemeen belang. Het is de perfectionering van het algemeen belang ( „intérêt général“ van Madame Helvétius), ofwel het „bonum commune“, i.p.v de belangen van de markt van de elite. Een “sound” voor een ieder voor een vredige globale communicatie, voor een “upgrade” van de Mensenrechten is dan ook: frapper… frapper… toujours La volonté générale“. Dit betekent: “Alle argumenten, alle feiten, alle cijfers en alle verwachtingen moeten op tafel”. Aldus de burgerbeweging „Stuttgart 21“ (Dr. Heiner Geißler Süddeutsche Zeitung 7/10 und 13/10/10).

Toelichting:de wereld kent twee planeten. Op de ene planeet woont de bovennatuurlijke koning en de zijnen, dat is de Raad van Europa in Straatsburg met 47 staatshoofden inclusief Rusland. En op de andere planeet woont de bevolking. De bovennatuurlijke Raad van Europa in Straatsburg genereert op basis van de menselijke natuurlijke attitude, “Je bijt niet in de hand die je voedt”, de Europese en wereldlijke instituties.

Het begint met de rijken en de rijken genereren de elite. De elite genereren de dienaars voor de uitvoerende oude Europese eenheidspolitiek, dit betekent centralisatie door de partijpolitici van de parlementen, hoofd redacteuren, de intellectuelen met een publiek domein, lobbyisten, en de besturen van de niet regeringsorganisaties (ngo’s). En zo gaat het systeem op basis van de effecten van het spreekwoord “wiens brood men eet diens woord men spreekt” in een piramidemodel verder naar beneden. Om deze negatieve effecten van de menselijke natuur “wiens brood men eet diens woord men spreekt” in de uitvoerende politiek onmogelijk te maken, dient de“algemene wil” voor het “algemeen belang” terug te keren in de mensenrechten. Dit betekent, het idee van de volonté générale van Rousseau en het recht op verzet bij onderdrukking, zoals dat in de eerste mensenrechten van 1789 van Marquis de Lafayette het geval was. Zoz

The ‘General Will’ (La Volonté Générale of Rousseau) is the landmark for the power of the mass for the general interest, the “bonum commune": It is A sound for everybody for a peaceful global communication “Frapper….frapper.... toujours: la volonté générale de Rousseau”.

Citaat:“Op 27e augustus 1789, vond de algemene vergadering voor de Rechten van de Mens plaats. Het werd voorgesteld door Lafayette, beïndrukt door de onafhankelijkheidsverklaring van de USA. In artikel 2 zijn dit de rechten op vrijheid, eigendom, veiligheid en verzet tegen onderdrukking. Artikel 6: "Dit artikel regelt de algemene wil. Hiermee is echter de algemene wil, de volonté générale, van Rousseau bedoeld en niet de wil van het meerderheidsprincipe. Einde citaat. Dietrich Schwanitz, “Onderwijs. Alles wat wij moeten weten.”

De vraag is dan ook waarom is het begrip democratie door de uitvoerende politiek gedekontextualiseerd van de algemene wil op basis van argumenten, feiten, cijfers en verwachtingen van het volk in het meerderheidsprincipe van de vriendendiensten van de partijpolitiek? De grondoorzaak moet gezocht worden bij Walter Bagehot. Hij had in zijn bekende werk van 1867 „The English Constitution“ slechts drie rechten voor het staatshoofd omschreven i.p.v. de drie plichten. De drie rechten zijn: het recht om zich te laten informeren, het recht om aan te moedigen en het recht om te waarschuwen. Voorbeeld geven is de essentie van opvoeding voor alle overige 47 staatshoofden van Europa. Ofwel de bovennatuurlijke Raad van Europa in Straatsburg. “Any truth which is too big to be seen, is probably smaller than you can see it”. An anonymous 19th century Dutch poet

De belangrijkste vraag is: kan de Raad van Europa in Straatsburg en de uitvoerende politiek de documenten overleggen waaruit moet blijken dat zij van de Europese bevolking toestemming hebben gekregen het idee van de volonté générale van Rousseau niet in de huidige mensenrechten van de familie Roosevelt van 1948 te laten opnemen? Dat zelfde geldt voor de vraag over het “recht op verzet bij onderdrukking”(de politieke invloed van Spinoza), artikel 2 en voor het aan-scherpen van het recht op verenigen voor de meningvormingsprocessen van 1848? Hoofdstuk 3, artikel 65, paragraaf 2f. van het EU verdrag van Lissabon 20072009. GMO Free Europe Conference 4- 5 September. E-Mai Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.