Soldaat vrijgesproken van AIDS-aanval nadat HIV-tests volledig vals bleken

Ethan A. Huff, 1 juni 2012.

Een legersergeant die er valselijk van werd beschuldigd HIV-positief te zijn en die 240 dagen had doorgebracht in gevangenschap, voorafgaand aan het proces, is nu officieel vrijgesproken van de beschuldigingen die tegen hem waren aangespannen.

 

Dankzij de inspanningen van Office of Medical and Scientific Justice (OMSJ) (bureau van Medische en Wetenschappelijke rechtspraak), een prive onderzoeksbureau dat zich vooral richt op medische en wetenschappelijke fraude, Sergeant "TD", die gearresteerd was in 2011 wegens criminele HIV-gerelateerde aantijgingen, werd verschoond van zijn HIV-positieve status, welke eveneens de oorzaak was van het opnieuw in twijfel trekken van de rechtmatigheid van de HIV-tests.


Een voormalige vriendin van sergeant TD, evenals drie andere vrouwen, zouden een aanklacht tegen deze man hebben ingediend na verschillende ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), Western Blot, en virale massa tests waaruit bleek dat hij vermoedelijk HIV-positief was.

Gebaseerd op deze tests en op onderbouwing door zowel een diagnose van een arts als door een soldaat ondertekende bekentenis, claimden elks van de vrouwen dat sergeant TD hen blootgesteld had aan HIV zonder aan hen bekend te maken dat hij mogelijk geïnfecteerd was, wat gelijk staat aan een opzettelijke aanval.

Aanvankelijk zag het er naar uit dat sergeant TD geen enkele verdediging had en waarschijnlijk 37 jaar opsluiting in de federale gevangenis in het vooruitzicht gesteld zag voor zijn vermeende misdaad. Echter nadat de advocaten van sergeant TD aan OMSJ hulp hadden gevraagd in deze zaak, waar de groep mee akkoord ging, werd uiteindelijk duidelijk dat ieder van de HIV-tests, inclusief de Western Blot, de zogenaamde "goudstandaard" onder de HIV-tests, niet betrouwbaar bleken te zijn op gebied van absolute accuratie waar het aankwam op de talloze factoren van buitenaf die de resultaten konden beïnvloeden."De onderliggende diagnose van het HIV-positief zijn was onbetrouwbaar en de reden daarvan was dat gebruikte tests, de standaard tests die beweren dat iemand geïnfecteerd is met HIV, wanneer ze werkelijk gaat ontleden, bewijzen ze dat helemaal niet," zei advocaat David Steele Esq., die het hele proces observeerde en hier recentelijk over sprak met de radio presentatrice Celia Farber en Dr. David Rasnick.

"Er was een aanzienlijke twijfel of TD wel of niet geïnfecteerd was met HIV. Hij was volledig gezond. Dit is een man met geen enkel symptoom. En als er al enige twijfel zou zijn geweest of hij al of niet zou zijn geïnfecteerd met HIV, zou hij vanzelfsprekend niet veroordeeld kunnen worden voor het doorgeven van dit vermeende dodelijke virus aan andere mensen."

Hier is de hele opname te beluisteren (in het Engels) van Steele's interview: http://www.omsj.org/2012/PRN-SgtTD.mp3

Een van de voornaamste factoren die bekend staan om het beïnvloeden van de betrouwbaarheid van populaire en alom geaccepteerde HIV-tests, zijn vaccins. En sergeant TD had blijkbaar een scala aan vaccinaties gekregen omstreeks de periode dat de HIV-tests werden uitgevoerd, waaronder ook een groot aantal tests waarvan bekend is dat ze een onbetrouwbare uitkomst opleveren. Dit bewijsmateriaal werd gebruikt in de verdediging van sergeant TD als onderbouwing voor de nietigverklaring van de beschuldigingen tegen hem.


Echter, het feit dat deze vaccins, welke niet werden benoemd, gelinkt werden aan de foute uitslagen zegt ook veel over de betrouwbaarheid van de HIV-tests in het algemeen. Niet alleen accepteren de meeste Amerikanen de willekeur waarmee de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) het vaccinatieschema uitrolt, waarmee de kans op een foutieve positieve test aanzienlijk verhoogd wordt, ook zijn er velen hoogst waarschijnlijk blootgesteld aan andere factoren die de resultaten van HIV-tests vervuilen.


HIV tests blijken uiteindelijk niet eens de aanwezigheid van het feitelijke HIV-virus aan te tonen, maar meer de aanwezigheid van anti-lichamen die door het lichaam aangemaakt worden in antwoord op een mogelijke infectie van het virus. Als resultaat daarvan, ruwweg zo'n 50 procent van alle HIV-tests die een positieve uitslag te zien geven, zijn vals volgens een studie uit 2010 welke is gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA). En bepaalde vaccins zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van bijna 90 procent foutieve positieve uitslagen van HIV-tests (http://www.naturalnews.com/029236_HIV_vaccine.html).
.

Hoeveel individuen zijn onder valse voorwendselen vastgezet als gevolg van foutieve HIV-uitslagen?

De strafrechtelijke gevolgen voor individuen die hun HIV-positieve status niet kunnen aantonen aan hun sexuele partners zijn aanzienlijk, omdat de wet dit beschouwt als een poging tot moord. Echter met het aan de kaak stellen van de integriteit van de HIV-tests, wordt er dringend een beroep gedaan op hoeveel anderen er naast sergeant TD ten onrechte gevangen zijn gezet.

Terwijl sergeant TD slechts 240 dagen in de gevangenis heeft gezeten voordat zijn proces begon, had hij er ook verschillende decennia in kunnen verslijten als OMSJ niet de problemen met de HIV-tests aan het licht had gebracht. Verle anderen, inclusief Andre Davis, een professioneel worstelaar die recentelijk 32 jaar gevangenschap tegen zich had horen eisen omdat hij niet bekend zou hebben gemaakt dat hij vermoedelijk een positieve HIV-uitslag had (http://www.usatoday.com), heeft niet hetzelfde strafrechterlijke voordeel van de twijfel mogen hebben.

 

Voor meer over de zaak van sergeant TD, zie ook dit interview van Robert Scott Bell met advicaat David Steele: http://www.omsj.org/2012/RSBSteele3.mp3

Bron voor dit artikel ook te vinden op:

http://www.omsj.org/issues/ustd


Meer op: http://www.naturalnews.com/036043_AIDS_assault_soldier_acquitted.html#ixzz1wfGgzP00