Barak Obama’s overwinning in de elektronisch opgetuigde Amerikaanse presidentsverkiezingen betekent dat hij de woordvoerder blijft van het Pentagon en de agentschappen (organen) in de komende 4 jaar. Deze zelfde agentschappen hebben onlangs actief informatie gelekt over het witwassen van drugsgeld van Romney en andere criminele activiteiten als een duidelijk teken van een opstand van het militair-industrieel-complex tegen de nazi-Bush factie, volgens CIA en andere bronnen. De Dragon-familie ondersteunt ook Obama omdat hij instemt met hun agenda, volgens bronnen van de White Dragon Society in Indonesië.

 

Een push door Libertariërs en militie-bewegingen om Ron Paul in te schrijven, werd intussen de kop ingedrukt door hogere militaire rangen vanwege het voorstel van Paul om de VS-bases wereldwijd te sluiten

De grootste verliezers waren echter de Zionisten, die hoopten dat Romney zou helpen hun droom van het opstarten van een Derde Wereldoorlog te realiseren.

In China, ondertussen, houdt de oude garde Hu Jintao verantwoordelijk voor het leger, om er zeker van te zijn dat de komende leider Xi Xinping zich zal houden aan de consensus van een vreedzame opkomst van China en geen onnodig gewelddadig macho-incidenten uit te lokken.

De grote veranderingen blijven, zoals gebruikelijk, onder de oppervlakte als een consensus over de vorm van het nieuwe financiële stelsel dat langzaam vordert.

Hier verschijnt de Lee-familie, die traditioneel het nauwste samenwerkt met het Westerse Comité van 300 van de geheime-regering factie, als een beslissende kracht. De modellen die zij wensen voor de toekomstige VS/China/EU-betrekkingen zijn Singapore, Hongkong, Japan, Zuid-Korea en Vancouver, Canada. Deze regio's hebben ook succesvol en harmonieus de sterke punten geïntegreerd van zowel de Westerse als de Aziatische cultuur, terwijl de alomtegenwoordige corruptie werd vermeden.

Er is een algemene consensus, onder zowel de Westerse als Aziatische facties van de geheime-regering, ten gunste van de vorming van een nieuwe mondiale economische planningsbureau langs de lijnen van de hiervoor genoemde meritocratische bureaucratieën die het beste van de Westerse (Romeinse) juridische cultuur met de Aziatische (Chinese) bureaucratische cultuur verenigt.

Er is ook een consensus dat zo'n agentschap niet een wereldregering zou zijn, maar gewoon een agentschap belast met de ontwikkeling van projecten die te groot, internationaal en ambitieus zijn om uitgevoerd te worden door afzonderlijke regeringen of bedrijven.

Echter, voordat dat dit kan gebeuren, moeten de bolwerken van het oude regime zoals de BIB, de Europese Centrale Bank, de VN, het IMF, de Wereldbank en natuurlijk de Federal Reserve Board, onderworpen worden aan definitieve aanklacht/onderzoek bij het gerechtshof.

Daarom zijn het Pentagon en de agentschappen overeengekomen dat het noodzakelijk is om te beginnen met het creëren van de door de overheid uitgegeven ‘dollar’ - valuta in plaats van de Amerikaanse dollar, die uitgegeven is door de private Federal Reserve Board. Als de Amerikaanse regering dit doet zou het mogelijk zijn om de VS infrastructuur opnieuw te bouwen en de ambitieuze ontwikkelingsprojecten te financieren, zoals het netwerk van de hogesnelheidstrein voorgesteld door Leo Wanta. Voordat dit mogelijk is, moet wel de nieuwe dollar worden losgekoppeld van de internationale valuta, die ten onrechte de ‘Amerikaanse’ dollar wordt genoemd. Als dat gebeurt, zou de waarde van die dollar ten opzichte van de internationale dollar instorten. Dit zou leiden tot een enorme toename van de Amerikaanse uitvoer plus de investeringen in de V.S. van productie en toeristenindustrie.

Het zou echter ook betekenen dat het Pentagon het onbetaalbaar zou vinden om zijn overzeese aanwezigheid aan te houden met gedevalueerde dollars. Daarom heeft de White Dragon Society voorgesteld dat de Aziatische landen, waaronder China, de diensten van het Pentagon voor wereldwijde politie- en veiligheidswerk gaan inhuren. Dit was al overeengekomen en testprojecten in plaatsen zoals Afghanistan zijn begonnen. De restanten van de onopgeloste kwesties beslissen wie de controle over de internationaal verhandelde VS - dollars gaan overnemen. Sinds 2008 zijn er geen Amerikaanse dollars meer gemaakt, dat is dan ook de reden waarom de Amerikaanse munt niet is ingestort, ondanks de aankondigingen van kwantitatieve versoepeling, die een hyperinflatie zou hebben veroorzaakt indien de aangekondigde aantallen echt waren geweest.

Het probleem is de beslissing of er een nieuwe managementstructuur kan komen om de internationale handelsvaluta te beheren die vroeger de ‘Amerikaanse’ dollar werd genoemd. De algemene consensus is dat het moet worden verenigd met de Renminbi, roebel en andere valuta's.

In Japan blijven, intussen, tekenen van fundamentele verandering zich verspreiden.

Er is een teken dat Japan het rampzalige Wall Street en het door de Nazi opgelegde economische beleid van de afgelopen twee decennia beginnen te ontrafelen. Japans Minister van Financiën, de Minister van Economie en de gouverneur van de Bank van Japan hebben deze ongebruikelijke beleidsverklaring op 30 oktober afgegeven:

http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2012/k121030b.pdf

De Japanse versie van deze verklaring is langer en meer gedetailleerd en maakt het duidelijk dat de Japanse regering besloten heeft de schuldslavernij van de regering te beëindigen. In wezen is de Bank van Japan begonnen het drukken van de yen te gebruiken om de bestaande Japanse obligaties van de overheid af te betalen en de overheidsschuld te verminderen.

De White Dragon Society heeft voorgesteld dat de Japanse onafhankelijke regerende Democratische Partij samensmelt met de weer oplevende Liberaal-Democratische Partij en zich plaatst onder het sterke en charismatische leiderschap van Osaka Toru Hashimoto.

De Japanse keizerlijke familie, van haar kant, overweegt serieus haar hoofdkwartier van Tokyo te verplaatsen naar Kyoto als een stap om sommige overheidsfuncties over te brengen naar de Kansai-regio. Dit zou ter voorbereiding zijn van het vestigen van het nieuwe economische planningsbureau.

De Japanse onderwereld ondergaat ook fundamentele hervormingen. Alle Japanse yakuza-bendes staan nu onder één enkele paraplu en zal een gedeeltelijk-autonoom semi-regeringsbureau worden die enigszins te vergelijken is met de CIA in de VS.

Het nieuwe leiderschap is sterk gekant tegen de distributie van drugs, maar dit veroorzaakt wrijving met bendes zoals de Inagawa, die traditioneel een heleboel geld verdienen met de verkoop van drugs die via Amerikaanse militaire bases binnengebracht worden. Als hulp bij het genereren van fondsen om gederfde inkomsten te compenseren, heeft de White Dragon Society voorgesteld dat marihuana in Japan wordt gelegaliseerd en verkocht door yakuza-bedrijven. In ruil daarvoor zouden de yakuza-groepen de huidige richtlijnen blijven volgen door geen harddrugs, zoals amfetaminen, heroïne en cocaïne te verkopen.

De Yakuza en rechtse groeperingen hebben ook een nieuw algemeen beleid geformuleerd ten aanzien van China die als volgt kan worden omschreven:

"Als China een mooie vrouw is, bedrijf dan de liefde, als het een dikke man is die je wil verkrachten, vecht dan."

De Chinezen, van hun kant, zijn van plan om veel geld naar Japan te brengen op zoek naar investeringsmogelijkheden. Ze zijn op zoek naar een bedrijf dat genoteerd staat op de eerste sectie van de beurs van Tokio en waarvan het gerucht gaat dat een van de bedrijven interessant is.

De Chinezen zullen hetzelfde mondiaal doen en alle landen zouden hen verwelkomen zolang hun aanwezigheid constructief en nuttig is.

Het oude regime zou misschien nog steeds kunnen proberen een conflict te provoceren in een wanhopige poging om een eind te maken aan deze vriendelijke activiteit. Wanneer ze dit doen, vergeet dan alsjeblieft niet dat liefde bedrijven beter is dan oorlog voeren.

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)