Het fiscale jaar van de Corporatie ‘De Verenigde Staten van Amerika’ eindigt deze week; tijd om de verschrikking te beëindigen

 

De Corporatie ‘De Verenigde Staten van Amerika’ (in tegenstelling tot de Republiek van de Verenigde Staten), die gevestigd is in de Vaticaanachtige onafhankelijke stadstaat Washington D.C., heeft haar fiscale jaareinde op 30 September. Dit criminele bedrijf was voortdurend in oorlog gedurende de afgelopen 60 jaar, zo niet in de laatste paar honderd jaar. Het moet voor eens en altijd bankroet, onderuit gaan en velen van ons proberen dit te doen.

De 13 inteeltfamilies die eigenaar zijn van dat dit bedrijf proberen wanhopig het faillissement te voorkomen door een Derde Wereldoorlog op te starten. Hoewel ze zelfs een groep hersenspoelde slaven in Europa en Noord-Amerika bezitten, hebben ze het vermogen verloren om regeringen, militairen en inlichtingendiensten op deze wereld te misleiden. Binnenkort zullen zelfs de TV- slaven die hersendood zijn ontwaken.

De recente problemen tussen China en Japan hebben ons voorzien van een unieke blik op … hoe de machtsspelletjes van de wereldelite op het hoogste niveau werken. China's nieuwe leider, Xinping Xi, verdween gedurende een paar weken uit het oog na een toespraak op een belangrijke communistische partij Academie. Tijdens die toespraak beschuldigde XI zijn voorganger, Hu Jintao, van een te vriendelijke beleid voor de Japanners vanwege zijn Japanse moeder, volgens invloedrijke Chinese bronnen. Hij noemde als voorbeeld Hu’s houding ten opzichte van de betwiste eilandjes die bekend staat als de Senkaku of Daiyu eilanden. Na de toespraak, ontvoerden boze loyalisten van Hu, Xi en gaven hem een pak slaag met de waarschuwing de komende vreedzame overdracht van de macht niet te verknoeien.

Zodra Xi werd vrijgelaten rende hij naar de Militaire Commissie en overtuigde hen ervan zijn kant te kiezen. Dientengevolge heeft Xi nu de facto de macht in China gegrepen. Om aan te tonen dat hij harder zou optreden naar Japan dan Hu, begon hij moeilijkheden met de eilanden te veroorzaken door te claimen dat de recente ‘aankoop’ van de eilanden een onvergeeflijke belediging was.

De Japanse militaire inlichtingendienst verklaarde dat de deal, die ze met Hu bereikte, was dat de regering de eilanden zou 'kopen' om te voorkomen dat de heethoofden van de rechtervleugel zouden gaan provoceren. Hu zei dat, zolang de Japanse regering geen mensen of boten naar de eilanden stuurde en de eilanden onbewoond liet, zij de andere kant op zouden kijken, volgens Japanse bronnen.

Nadat Xi Xinping moeilijkheden begon te veroorzaken met de eilanden, vertelden twee verschillende Chinese bronnen, die banden hebben met het Politbureau, de White Dragon Society dat Xi de opdracht om Japan te provoceren kreeg van een belangrijke Franse vrijmetselaar, die luistert naar de naam Jean Daniel Cohen, van de groep Hoche. De anti-Japanse demonstranten in China werden betaald met 1200 yuan per dag voor hun diensten om problemen te creëren. De anti-Chinese pseudo-conservatieven in Japan hebben vrijwel zeker hun geld ontvangen van dezelfde bronnen, die er een zaak van maken om problemen te creëren teneinde de ‘schapen’ te manipuleren. Cohen heeft nog steeds niet gereageerd op de oproep van deze schrijver om commentaar te leveren.

Het is ook interessant op te merken dat heethoofden aan beide kanten de verhalen van een gemakkelijke overwinning hebben gevoed. Jonge leden van de Japanse Zelfverdedigingsmacht, die geleid werd door de voormalige premier Shinzo Abe – een aanhanger van Moonie (Unificatie Kerk) - hebben druk uitgeoefend voor een aanval op China. Ze citeren Japanse oorlogssimulaties die voorspellen dat de Japanners de Chinese marine binnen 15 minuten zouden wegvegen. De Chinezen hebben ongetwijfeld ook soortgelijke verhalen van een gemakkelijke overwinning gevoed. Het zou goed zijn om hen eraan te herinneren dat vóór de eerste Wereldoorlog beide kanten verwachten dat ze de overwinning binnen enkele maanden konden realiseren. Het echte feit is dat in een grote oorlog iedereen verliest behalve de legers van kooplieden en de heersende bangsterfamilies (eeuwenoude banken) die regeringen opzadelen met schulden.

Dezelfde Franse vrijmetselaars, tezamen met hun bondgenoten in de P2 fascistische loge, hebben geprobeerd problemen tussen moslims en christenen in het Midden-Oosten en Europa aan te wakkeren. Het vrijgeven van een antimoslim-video en cartoons in Franse kranten met een naakte Mohammed was bedoeld om ze te laten samenvallen met de chaos, veroorzaakt door betaalde Islamitische radicale boeven. MI5 waarschuwt nu voor een grote geënsceneerde terroristische aanval in Europa, mogelijk Marseille, bedoeld om een verdere strijd te provoceren.

Gelukkig trapt niemand hierin; zelfs de Israëlische Mossad gaat het langzamerhand snappen.

De heersende bloedlijnfamilies hopen nog steeds dat ze een decennium van godsdiensttwisten kunnen provoceren, gevolgd door het invoeren van een nieuwe één-wereldreligie die door hen wordt gecontroleerd.

Ondertussen rapporteert een belangrijke Italiaanse aristocratische bron (die beweert bevriend te zijn met mensen zoals de paus, koningin Elizabeth en Nelson Mandela) tekenen te zien van ernstige conflicten en veranderingen in het Vaticaan. Volgens haar beweert de paus hulpeloos te zijn om de interne oorlogen tussen Opus Dei en de jezuïeten te stoppen. Ze zegt dat de paus verschillende pogingen om hem te vergiftigen heeft overleefd en dat hij alleen nog maar vermomd uit Vaticaan kan verdwijnen om te proberen erachter te komen wat er echt gaande.

Ze beweert ook dat de Jezuïeten hun eigen laboratoria, satellieten en observatoria in New Mexico hebben en claimen dat ze vandaaruit communiceren met buitenaardse wezens. Verschillende seniorleden van de P2-loge hebben ook lang beweerd dat ze al duizenden jaren contact hebben met ‘aliens’. Ze zeggen dat ze hen gewoon benoemen als engelen, demonen, bovennatuurlijke wezens enz. Veel lieden van de P2 beweren dat ze afkomstig zijn uit een 'zwarte zon' of een zwart gat, dat feitelijk het leven genereert.

Wat de waarheid van die claims ook moge zijn, de aristocratische bron zegt dat de Jezuïeten hun eliteschool in Rome hebben gesloten en ondergronds zijn gegaan. Deze bewering moet gemakkelijk te controleren zijn en wij zouden de lezers in Rome willen vragen om dit te checken en te zien of dit waar is.

De White Dragon Society en hun Aziatische bondgenoten, onderhandelen nu van hun kant met de VS-autoriteiten, het Pentagon, het Comité van 300 en de Italiaanse P2- loge om tot een vreedzame oplossing te komen voor de zich ontwikkelende financiële crisis.

Zij hebben de P2-loge en het Vaticaan voorgesteld, dat de Romeinen de oorspronkelijke Menorah, die ze oorspronkelijk uit de tempel in Judea hadden geroofd, aan de Joden zouden moeten teruggeven als een gebaar van vrede. De Joden zouden dan de tempel op de berg kunnen herbouwen als ze akkoord gaan om de moskee aldaar te verlaten, en ook nog een kerk bouwen, een Boeddhistische tempel, een Hindoe tempel en een plek voor alternatieve geloofsstelsels. Deze symbolische actie zou een manier zijn om eens en voor altijd het einde aan te kondigen van alle godsdienstoorlogen.

De White Dragon Society suggereerde ook, zoals deze nieuwsbrief vaak herhaalt, het instellen van een Comité voor Waarheid en Verzoening volgens Zuid-Afrikaanse stijl, zodat wij mensen kunnen leren van onze ware geschiedenis, het vergeven van de zonden van het verleden en verder te gaan.

De WDS heeft verder voorgesteld om, in harmonie met bestaande financiële en machtsstructuren, een nieuw meritocratisch bemand internationaal economisch planningsbureau op te starten. Een dergelijk bureau zou dan, samen met andere onafhankelijke groepen zoals nationale regeringen, bestaande liefdadigheidsinstellingen etc., een massale campagne kunnen voeren om een eind te maken aan armoede, stoppen met het vernietigen van het milieu en de mensheid op een pad te zetten van exponentiële groei naar de toekomst. Het alternatief is oorlog.

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)