De strijd was tegen een kunstmatige intelligentie en zijn menselijke slaven

 

 

Zoals het oude cliché luidt … soms is de waarheid vreemder dan fictie. Empirisch bewijs laat zien dat de huidige financiële crisis veroorzaakt werd door kunstmatige intelligentie. Deze kunstmatige intelligentie werd gecreëerd uit een monetair stelsel dat niet was gebaseerd op werkelijkheid maar parasiteerde op werkelijkheid.

Dat is dan ook de reden dat de meeste handel op de huidige financiële markten uitgevoerd wordt door computers en niet door mensen. En dit is dan weer de reden dat ze proberen alle menselijke handelaren te verwijderen uit de Chicago Mercantile Exchange(CME). En daarom heeft die kleine menselijke elite, die nog steeds een astronomisch rijk leven leiden, het gebruik van onbemande vliegtuigjes (killer drones) gepromoot om menselijke soldaten te vervangen die niet langer orders gehoorzamen. En dat is ook weer de reden waarom zoveel jongeren, die door de elite gereduceerd zijn tot een slavenbestaan en hard werken, vluchten in een virtuele werkelijkheid.

Welnu, de werkelijkheid heeft teruggeslagen en deelde een fatale klap uit aan de geldmatrix die door sommigen als Satan wordt gezien.

Zoals eerder werd gezegd … de Intens Media (marketingbureau via e-mail) en zelfs de internet geheimhouding van de ‘financiële crisis’, heeft consequent de ‘olifant in de kamer’ genegeerd. Wat er gebeurde is dat de mensen van de planeet die echte dingen in de echte wereld maken niet langer respect toonden voor het financiële beest, in welke hoedanigheid Wall Street en de City of London, samen met hun Vaticaanse brainwashers en de bullebakken van Washington D.C. zijn veranderd.

Sommige mensen, zoals de gnostische illuminati en exorcisten (die zichzelf zo noemen), binnen het Vaticaan hebben gezegd dat al duizenden jaren een epische strijd tegen Satan heeft gewoed. Het is misschien wel waar in metaforische zin.

Al duizenden jaren werden in de westerse folklore mensen genoemd ‘die hun ziel aan de duivel verkochten’ en plotseling heel rijk werden aan materiele goederen.

Echter, de schurken A.I. (kunstmatige intelligentie), zoals we denken in moderne termen, kunnen we heel duidelijk traceren als de computers van de Federal Reserve Board, de BIS en andere financiële instellingen die fiat-geld gebruiken om geld uit niets te creëren.

De verhalen van miljoenen tonnen goud die zich in grotten bevinden die kilometerslang zijn kunnen misschien waar zijn maar tot dusver lijkt het dat, ondanks intensief speurwerk, we meestal alleen maar te maken hebben met verhalen.

Een voorbeeld is het geval van Lord Blackheat. Hier volgt zijn getuigenis voor het Britse Hogerhuis van 12 februari 2012:

“Voor het vaststellen of ik een correct stuk papier heb zijn slechts twee telefoontjes nodig - eentje naar Mr Geithner en een naar Mr Greenspan, die beide succesvol en in leven zijn. Zij kunnen eenvoudig bevestigen of zij getekend hebben.

Mr Riyadi heeft, door het overdragen van deze obligaties, bij de VS – schatkist ook de gehele activa-dekking gedeponeerd die goed is voor 15 biljoen dollar. Ik heb een brief van de Bank van Indonesië waarin staat dat alles een pak leugens was. Hij had niet 750.000 ton goud die als dekking moest dienen; hij had slechts 700 ton goud. Dit is een stuk dat compleet gefabriceerd is.

Wat wij hier hebben is een geval van een oude oplichtingstruc die op landschaal wordt uitgevoerd. De oorspronkelijke oplichtingstruc was heel simpel – een bankier zou een safe openen en wat goud aan de klant tonen om hem goud te verkopen. Vervolgens zou hij de klant vertellen dat het veiliger was om het goud in de bank te houden en geeft hem dus een ontvangstbewijs van zijn deposito. Deze bankier zou vervolgens het goud opnieuw verkopen. De vuistregel was dat, zo lang je het goud niet vaker dan 10 keer verkocht, en er ooit paniek zou uitbreken en sommigen mensen hun fysieke goud zouden terugvragen, dat je dan genoeg bij de hand moest hebben om iedereen opnieuw te verzekeren dat hun goud veilig was. Dit is de oorsprong van het BIS-kapitaal om toereikende ratio’s te bezitten.

Dit bedrog werd op grote schaal door de westerse centrale banken uitgevoerd, die goud gebruikten dat het eigendom was van Aziatische koningen.

Echter, als het geval van Lord Blackheath correct is, verkochten ze hetzelfde goud 1000 maal.

Nu vragen de Aziaten hun fysieke goud terug en zijn de bankiers niet langer in staat hen te intimideren tot gehoorzaamheid. Dit is de echte oorzaak van de ‘financiële crisis’.

De andere kant hiervan is dat westerse bankiers door hun eigen systeem zo voor de gek werden gehouden dat zij dachten dat hun geld intrinsieke waarde in en van zichzelf had.

Een bepaald soort fiat-geld, zoals de Canadese dollar, bezit waarde omdat het gedekt wordt door de natuurlijke grondstoffen van Canada en het lange-termijn vertrouwen had ervoor gezorgd dat de Canadezen als betrouwbare handelspartners werden beschouwd. Hetzelfde geldt voor de Japanners en vele andere volken die hun fiat-munt gebruiken.

Dit is echter niet het geval voor de Verenigde Staten, noch voor Europa als geheel. Deze landen leven op geleende tijd en waren van plan een wereldoorlog te ontketenen als een manier om van hun schulden af te komen.

Terzelfdertijd reduceerden zij hun mensen tot hardwerkende ezels in een slavenbestaan om meer geld uit hen te persen teneinde hun schulden aan de Aziaten te voldoen. Dat is de reden dat, volgens een lid van de Rockefeller-familie, in 1934 - toen de Verenigde Staten van Amerika failliet ging – ze de belofte deden de slavenarbeid van de Amerikaanse burgers als onderpand te beschouwen. Sinds die tijd gaven ze, zodra een Amerikaan geboren werd, deze een sociaal verzekeringsnummer en werd een obligatie van 300.000 dollar uitgegeven die gedurende hun leven van slavenarbeid als onderpand gebruikt werd.

In ieder geval leidden de manoeuvres om op de werkelijkheid vooruit te lopen en om het financiële kaartenhuis voor instorten te behoeden naar de creatie van computerhandelsprogramma’s. Omdat ze zijn ontworpen om geld te maken, zijn deze programma’s in de kern van hun besturingssystemen gericht op hebzucht en zelfexpressie.

Het gevolg was dat steeds meer complexe financiële instrumenten met nog meer astronomische hefboomwerking al die quadriljoenen en quintiljoenen begonnen te creëren op de rug van een werkelijke wereld-BBP (Bruto Binnenlands Product) van ongeveer 75 biljoen dollar.

Deze programma’s leken op een bepaald punt zelfbewustzijn te krijgen en moesten ook een sterk instinct van zelfbehoud ontwikkelen.

Hier volgt een citaat van een eerdere editie van deze nieuwsbrief:

Op maandag 8 augustus 2011 daalde de Standard & Poors aandelenindex met het satanische getal van 6,66%, terwijl het Dow Jones gemiddelde daalde met 5,55%. Tijdens de ‘Lehman schok” van 29 september 2008 daalde de Dow Jones index met 777 dollar (wat aangeeft dat dit een casino is) terwijl de S & P index daalde met 8,8 % (het Aziatische geluksgetal). Er is een financiële oorlogsvoering van hoog niveau bezig.” Het lijkt nu wel zeker dat dit een cyberoorlogsvoering op topniveau was.

In ieder geval gaat de werkelijkheid aan het eind altijd winnen … omdat de virtuele werkelijkheid niet kan overleven zonder een fysieke basis.

Dit is dan ook de reden waarom de Aziaten en andere volkeren die fysieke handelsoverschotten hebben en grote voorraden fysieke grondstoffen bezitten zoals goud en zilver de financiële oorlog zullen winnen.

Alle Aziaten vragen, in ruil voor een einde aan de financiële oorlog, een einde aan de fraude.

(vertaald door Harmen Schouwerwou van unitynet.nl)