De oligarchen van het Westen blijven hun wielen aan de gang houden, om slechts dieper in de modder weg te zakken

 

Vorige week arriveerden 20.000 bureaucraten, journalisten en overheidsambtenaren in Tokio voor een vergadering van het WB (Wereld Bankroet) en het IMF (Internationaal Masturbatie Fonds) en het eindigde zonder enig resultaat.

De bijeenkomst was een totale verspilling van tijd, omdat geen van deze twee Westerse gecontroleerde instellingen bereid waren de controle te overhandigen aan de mensen en de landen van de wereld. Met als gevolg dat de ongeveer 180 landen, die buiten de controlekamer worden gehouden, natuurlijk weigeren nog langer geld te overhandigen aan deze nutteloze, illegale instellingen.

 

Hoewel deze schrijver in Tokio was en zelfs binnen een paar honderd meter van de festiviteiten wandelde, deed hij geen moeite om daarheen te gaan, want hij had in de jaren al zo vaak dergelijke bijeenkomsten meegemaakt dat hij wist dat deze zou mislukken. De Chinezen maakten hun gevoelens duidelijk door geen enkel belangrijk persoon te sturen.

Zoals gebruikelijk, gebeurde het echte nieuws onder de oppervlakte, waar een titanische strijd blijft woeden tegen de oude wereldorde. Tijdens die strijd leidde de verdwijning van ten minste 1,3 miljard dollar uit het Japanse AIJ pensioenfonds naar Lord James Sassoon via Société Générale en HSBC, volgens bronnen van de Japanse veiligheidspolitie. Op het moment van dit schrijven heeft Sassoon (nog) niet gereageerd op een oproep om te reageren op deze beschuldigingen.

Het is echter duidelijk dat pogingen van kabbalisten om illegaal grote Japanse instellingen over te nemen, zoals de Postspaarbank en de Japanse Agricultural Bank, in de afgelopen jaren tegen een bakstenen muur zijn opgelopen, waardoor de rovers werden gedwongen verderop in de voedselketen te zoeken naar pensioenfondsen van middelgrote en kleine ondernemingen.

In ieder geval heerste de mening dat de Sassoon familie, die zaken hebben gedaan in Azië sinds zij hun familiefortuin hadden verkregen met de handel in opium tijdens en na de opiumoorlogen, hun belangrijke geheime invloed hebben voortgezet in Japan en Azië. Het ook waarschijnlijk dat een deel van het onlangs gestolen geld werd verstrekt aan bepaalde Yakuza-bendes (die voorlopig naamloos blijven) ter financiering van bepaalde politieke manoeuvres.

Gezien de link Societé Général en HSBC kan men zich ook afvragen of dit de financiering is voor de Japan kant in een poging dat de Japanners en de Chinezen elkaar de oorlog verklaren. Zowel Lord Sassoon en heer Cohen van de Hoche groep (die Chinese anti-Japanse demonstranten hebben betaald) hiermee onmiddellijk moeten ophouden of anders worden ze geconfronteerd met opsluiting.

Ook is er een nieuwe ontwikkeling in het onderzoek van de moordpoging van deze schrijver die in juni van dit jaar heeft plaatsgevonden. Volgens de Zwitserse autoriteiten zijn de moordenaars getraceerd via het volgende telefoonnummer van Los Angeles: 3236535194. Het nummer kan nu zijn veranderd, maar je kunt er zeker van zijn dat deze mensen opgejaagd en gepakt worden.

Ook is er een recente toename van mensen die deze schrijver beschuldigen, zowel publiekelijk als privé, dat hij of een CIA- of een M15-agent is, wat volstrekt onjuist is.

De Japanse belastingdienst heeft onlangs de belastingaangiftes van de laatste 7 jaar van deze schrijver met een vergrootglas onderzocht en vastgesteld dat mijn inkomen alleen maar berust op inkomsten als journalist en dat geen enkele georganiseerde gewelddadige organisatie, politie, criminele of anderszins, mijn activiteiten hebben gefinancierd.

Voor alle duidelijkheid en om de wolken van desinformatie die uitgebracht zijn weg te blazen, herhaal ik de redenen voor mijn betrokkenheid bij geheime groepen zoals de Rode, de Blauwe en de Witte Draak.

Deze schrijver, die al 20 jaar als een ‘mainstream corporate’ journalist in Tokio gevestigd is, werd op een hitlijst geplaatst nadat hij begon te schrijven over 911 en het bio-wapen SARS. Er was zelfs een roman (Rain Fall, door Barry Eisler) verschenen waarin een karakter, dat gebaseerd was op deze schrijver, werd vermoord; waarschijnlijk bedoeld als een grove waarschuwing.

Een feit is, dat de moordpogingen eerst echt begonnen kort nadat dit boek werd gepubliceerd. Later hoorde de Zuid-Koreaanse geheime politie over de dreiging van een onmiddellijke hit en waarschuwde de Chinezen die afgevaardigden stuurden van de Rode en Blauwe Draak om mij bescherming te bieden. Op hetzelfde moment werd ik uitgenodigd om me bij de kliek aan te sluiten en ze boden me miljarden dollars en grote macht zolang ik akkoord ging met de ontvolkingsplannen.

Na de toetreding tot de Rode en Blauwe Draak, gaf deze schrijver de suggestie onmiddellijk de kliek machteloos te maken door hun topleiders te pakken en weg te voeren. In plaats daarvan besloten de Rode en Blauwe-leiders op een langzamere benadering dat gebaseerd was op een financiële boycot. Dit is dan ook de reden waarom de ‘Ninja's’ me nooit als een bedreiging hebben gezien. In feite was dit langzame afsnijden van het financiële verkeer, dat ze ontworpen hadden, de ultieme trigger van de voortdurende Amerikaanse en Europese 'financiële crises’.

De Rode en Blauwe-leiders vroegen me ook contact te maken met de Westerse geheime genootschappen als ze instemden te werken voor het Grotere Goed. Deze schrijver begon vervolgens de naam Black Dragon Society te gebruiken om de oude bondgenoten in Japan - de Rode en Blauwe Draak te contacteren. Na enige overtuiging, steunde de Zwarte Draak ook het plan tegen de controle van de Westerse kliek.

Rond deze tijd kwamen er allerlei mensen en organisaties tevoorschijn en contacten deze schrijver, waaronder de CIA, de gnostische Illuminati, M16, de Japanse geheime dienst, verschillende Yakuza-gangsters, FSB, Schotse rite-vrijmetselaars, Franse Vrijmetselaars, P2-loge Italiaanse Vrijmetselaars, etc. Het in contact staan met deze groepen is niet hetzelfde als een lid zijn of met hen in te stemmen.

Uiteindelijk bleek dat er een zeer geheime, zeer machtige Aziatische overkoepelende groep was die bekend stond als de Bai Lun of Hakuryu (白龍) en die zowel Deng Xiaoping en Chiang Kai-Sheck als leden hadden. Deze groep werd gecontacteerd via een Chinese noodle-winkel en ze kwamen overeen dat de Engelse naam White Dragon Society gebruikt kon worden als een naam die de consensus vertegenwoordigde van hulpvaardige Westerse en andere geheime genootschappen op de wereld.

Tenslotte, wanneer deze verschillende geheime fracties het eens zijn over een bepaald onderwerp, wordt de consensus overgebracht aan het publiek via de White Dragon Society. De consensus moet beginnen met OSC (Operation Santa Claus).

 

(Vertaald door Harmen Schouwerwou van unitynet.nl)