Grote zuivering van Amerikaanse marionetten in Japan vindt voortdurend plaats maar wel achter de schermen, Nato-terroristische staatsgroep afgesneden

Benjamin Fulford, 15 mei 2012

De belangrijke vertegenwoordiger van de Amerikaanse criminele corporate regering in Japan, Edward Nye, zal niet langer welkom zijn in Azië als gevolg van het vrijgeven van nieuwe informatie over zijn aandeel in de afschuwelijke nucleaire en tsunami terroristische aanval op Japan van 11 maart 2011.

 

Men verdenkt hem ervan dat hij de schrijver is van een CIA rapport van februari 2000 over de Japanse energiesector waarin de volgende verklaring is te lezen: “Om te voorkomen dat de Japanse nationale macht steeds sterker wordt en om te verhinderen dat een opleving van anti-Amerikaanse gevoelens in Japan plaatsvindt is het noodzakelijk om op lange termijn grip te houden op de Japanse energiesector. Kernenergie is nu goed voor 30% van de Japanse energieproductie. De meest effectieve tegenmaatregel zou zijn het neutraliseren van de belangrijkste concentratie van de Japanse nucleaire knowhow, de Tokyo Electric Power Corporation. TEPCO bezit de grootste marktkapitalisatie van Japan en is een leider van de Japanse financiële en bedrijfswereld. Het heeft ook het vertrouwen van het Japanse volk. Om te voorkomen dat Japan een nucleaire macht wordt, is het noodzakelijk dat het vertrouwen in TEPCO wordt vernietigd en dat de Japanse vooruitgang in de nucleaire macht drastisch wordt beperkt.” Dit CIA-rapport werd op november 2002 geciteerd in de uitgave van Zaikai Tenbo, een toonaangevend Japans zakentijdschrift. Veel Japanse en Koreaanse agenten die voor de Amerikaanse corporate regering in Japan werken zijn reeds of staan op het punt verwijderd te worden en nu worden alle ‘Japanse handlangers’ die voor de criminele corporate regering van de VS werken geadviseerd Japan te verlaten en nooit meer terug te keren.

Ook was er vorige week een bijeenkomst van de vertegenwoordigers van de Comité van 300, de White Dragon Society en een Aziatische geheim genootschap om het nieuwe financiële systeem te bespreken.

Tijdens de vergadering bood een persoon, die we zullen aanduiden met J., uit het Comité van 300, de White Drahon Society 1200 biljoen dollar in “Elizabeth Victory Bond”. Maar opnieuw was het niet echt duidelijk hoe dit astronomisch getal gedekt werd door aardse goederen (besef dat de wereld GDP ongeveer 75 biljoen dollar bedraagt). De White Dragon Society deed een tegenvoorstel n.l. een eerste donatie van 100 miljoen dollar aan de White Dragon Foundation dat gebruikt moest worden om deskundigen in te huren om een planning te maken voor het vestigen van een mondiaal economisch planbureau. Verdere betalingen zou afhankelijk zijn van de presentatie van gedetailleerde, publiekelijk aanvaarde en concrete ontwikkelingsplannen.

Er werd veel gediscussieerd over Aziatische geheime opslagplaatsen van goud. J. beweerde dat het meeste goud in de Filippijnen na de Tweede Wereldoorlog verwijderd was en dat er al meer dan 50 jaar (de afgesproken tijdsduur) verstreken was en dat alle claims op historische rechten op dat goud dus niet meer rechtsgeldig zijn.

Er volgden enkele verhitte discussies tussen de 3 partijen over het onderwerp Chinees goud dat in 1938 naar de VS was overgebracht. De Kwomintang-regering in die tijd kregen 60-jarige obligaties die gedekt waren door dat goud en kregen de plechtige belofte dat het goud in 1998 teruggegeven zou worden. In werkelijkheid waren Rockefellers, Warburgs, Rothschilds, Mellons, Morgans, Harrimans en andere families achter de Federal Reserve Board van de VS nooit van plan het goud terug te geven. Toen Nixon de diplomatieke betrekkingen met communistisch China in 1972 herstelde, gaf hij een deel van dat goud aan de Chinese communisten. Onnodig te zeggen dat veel van dat goud in de Chinese zakken verdwenen en dat de oorspronkelijke eigenaars niet gelukkig waren met die situatie.

Een agent van de Chinese communistische regering die op die bijeenkomst aanwezig was, zei dat de communistische partij al dat historische goud en schatten in China beschouwt als het eigendom van het Chinese volk. Hij zei echter wel dat al het Chinese goud dat uit China verdwenen is en ergens in Azië of elders is opgeslagen gebruikt zou moeten worden voor de mondiale economische ontwikkeling en dat de Chinese communistische regering er geen aanspraak op maakt.

Er was dus een algemeen akkoord dat het goud gebruikt zou worden om het nieuwe financiële stelsel te steunen. J. zei dat het Comité van 300 het gebruik van dat goud zou accepteren als een dekking voor alle dollars en euro’s die in de toekomst gecreëerd gaan worden.

J. die beweert connecties te hebben met de Japanse keizerlijke familie had ook bepaalde interessante geschiedenis om te delen. Hij zei dat het Japanse aandeel van het goud dat na de Tweede Wereldoorlog uit de Filipijnen verwijderd was, gecontroleerd werd door Mr. Shimura die de echte macht was achter de naoorlogse Japanse invloedrijke personen zoals Yoshio Kodama en Ryoichi Sasagawa. De nu overleden Shimura kon premiers bellen en ze zover krijgen dat ze onmiddellijk hun parlementaire bezigheden lieten vallen om zo snel mogelijk naar zijn kant over te stappen, volgens J.

J. werd bij deze schrijver geïntroduceerd door het hoofd van een belangrijke financiële instelling die ook lid is van een Aziatisch geheim genootschap.

Shimura die de belangrijkste vertegenwoordiger in Japan was van het Comité van 300, verleende, als student, diensten voor Aziatische leiders zoals Lee Kuan Yew, Aung San de vader van Myanmar Western darling Aung San Suu Kyi, Japans Democratische Partij machtmakelaar Ichiro Ozawa en de Chinese politbureaulid Li Keqiang onder andere.

Hij zei ook dat de belangrijkste Chinese leider Hu Jintao een Japanse moeder had en als student zijn tijd doorbracht in het Japanse Waseda University (dit wordt niet vermeld in zijn officiële CV). Hij spreekt vloeiend Japans, volgens J. Onnodig te zeggen dat we niet veel van deze informatie onafhankelijk kunnen verifiëren en we blijven alert op de mogelijkheid dat J. deze schrijver een mix van informatie en desinformatie gaf. Echter, het meeste wat hij vertelde sluit aan met verslagen van andere insiderbronnen en informatie die in de publieke arena beschikbaar is.

In ieder geval verloopt de strijd voorspoedig tegen de financiële maffia die illegaal de macht greep in het Westen.

De situatie heeft het punt bereikt waarop iedereen met toegang tot het Internet kan zien dat de G5 terroristische landen (de USA, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië) en hun slinkende groep van slavenstaten (zoals monarchieën in de Arabische Golf die gecontroleerd worden door satanisten) gestaag worden geïsoleerd.

De niet-gebonden beweging die de wereldvrede promoten bevat nu inmiddels meer dan 140 staten waaronder de BRICKS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). De oorlogszuchtige NATO-groep vergadert deze week in Chicago en bevat daarentegen slechts 28 landen.

Deze 28 landen als geheel zijn afhankelijk van de financiering van de andere 140 naties. Het opjagen van de olieprijs dat verkocht wordt door de Midden-Oosten slaven van de NATO is gewoon niet genoeg om de rekeningen ooit nog te betalen. Het saboteren van de Japanse nucleaire industrie en Japan dwingen om meer olie te kopen was ook niet voldoende. Dit is dan ook de reden van de ‘mondiale financiële crisis’, wat in feite alleen maar een Westerse financiële wereldcrisis is.

De hele wereld heeft een boodschap voor de criminele kabbalisten van de Satan aanbiddende oligarchen die het Westen tot slaaf maakten:

Wij willen een eind aan de oorlog, een eind aan de armoede en een eind aan het vernieling van het milieu.

Wij willen dat jullie, op een veilige en verantwoorde manier, alle energie- en andere technologieën vrijgeven die jullie hebben onderdrukt.

Wij willen dat jullie je niet langer als criminelen gedragen … maar verantwoorde wereldburgers worden.

(Vertaald door Harmen Schouwerwou van unitynet.nl)