Oorlog en oorlogsgeruchten blijven gepromoot worden terroristische staten zoals de VS, Israël en hun geheime bondgenoot Iran nu de wanhopige criminele kliek, die de macht in het Westen in stand houdt, blijft hopen dat zij de Derde Wereldoorlog kunnen activeren om op die manier het faillissement te voorkomen. Er zijn ook aanhoudende geruchten van verschrikkelijke nieuwe terroristische aanslagen de kliek en hun dochterorganisatie Al Qaeda in Afghanistan (een nucleaire aanval op Londen blijft mogelijk) in een wanhopige poging om hun plan voor een fascistische Nieuwe Wereld Orde Regering uit te voeren.

 

Hun wanhoop en cynisme heeft het punt bereikt waarop de bedrijfspropaganda in de media hier zelfs geen aandacht meer aan besteedt en de media rapporteren dat hun regeringen Al Qaeda in Afghanistan bestrijden, zelfs als zij dit in Syrië en Libië financieren.

De 150 landen in de BRICS-alliantie, blijven van hun kant weigeren de terroristische financierende groepen te steunen, zoals de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve Board en in plaats daarvan promoten zij de universele menselijke doelen van een vreedzame, milieuvriendelijke ontwikkeling.

Intussen gaat, ondergronds, de machtsstrijd verder met het voorbereiden voor regimeverandering in China, de VS en de EU dit najaar.

De door de kliek gecontroleerde regeringen slaan de oorlogsdrums als onderdeel van een onderhandelingsstrategie om – punt 1 de financiële deadline van 30 september voor het fiscale halfjaar te passeren en punt 2 hun hand in de lopende onderhandelingen te versterken over het nieuwe financiële stelsel.

De situatie is voor veel Westerse regeringen gelijk aan die van een persoon die een onvermijdelijk faillissement probeert uit te stellen. In dit geval proberen allerlei landen, in plaats van hun rekeningen op te stapelen, echte obligaties te verzilveren die uitgegeven zijn door leden van het Westerse bankkartel om een muur van excuses en vertragingen op te trekken. Toen bijvoorbeeld onlangs een internationale groep van investeerders een grote hoeveelheid Braziliaanse obligaties probeerde te verzilveren werden belangrijke advocaten die hierbij betrokken waren plotseling heftig ziek, terwijl anderen zich met de dood bedreigd zagen. De obligaties zijn echt maar dat helpt hun zaak niet.

Ondertussen is in Japan, naast de 7000 biljoen yen die bevroren zitten in de computers van de Bank van Japan, nog eens 5000 biljoen yen aan obligaties opgedoken. Deze obligaties ter waarde van 5000 biljoen yen waren in de zeventiger jaren uitgegeven toen de premier Kakuei Tanaka van Japan de diplomatieke betrekkingen met China herstelde, volgens Chinese regeringsbronnen. Tanaka heeft het geld aangeboden aan China’s Zhou Enlai, maar hij weigerde het geld te accepteren met de opmerking dat de Japanse mensen het geld beter konden gebruiken. Deze obligaties raakten in de vergetelheid, maar een Aziatische groep heeft ze nu en is van plan ze te verzilveren bij de Bank van Japan en het geld te gebruiken voor humanitaire projecten.

Andere grote hoeveelheden VS dollar-goud die obligaties dekten doken ook op. De eigenaars verwelkomden de juridische controle van deze obligaties omdat ze ervan overtuigd waren dat deze echt zijn, beweren bronnen dicht bij de eigenaars. Deze groep zou ook graag de obligaties willen gebruiken voor humanitaire doeleinden.

Nogmaals … alles wat ze willen doen is een echt stuk waardepapier naar een doodgeslagen lener (kredietnemer) te brengen.

De kwestie is dat, hoewel deze obligaties alle echt zijn, de hoeveelheid geld dat hiermee gepaard gaat te groot is om het gewoon te verzilveren, te innen.

Een vertegenwoordiger van de Rockefeller-familie is nu in Azië om een oplossing te vinden teneinde het faillissement van de Federal Reserve Board af te wenden dat het gevolg zou zijn van het verzilveren van de obligaties. In plaats daarvan zouden de obligatiehouders ‘realistische’ sommen geld ontvangen in ruil voor het toestaan van massale humanitaire projecten die door Westerse belanghebbenden worden uitgevoerd.

De White Dragon Society werd, van zijn kant, uitgenodigd om een vertegenwoordiger naar Noord-Korea te sturen om te proberen de situatie op het Koreaanse schiereiland en Japan op een harmonieuze wijze uit te zoeken. Het bezoek wordt verwacht plaats te vinden in augustus, maar wordt misschien uitgesteld tot september, afhankelijk van de resultaten van de voorlopige Tokio-onderhandelingen.

Het nieuwe regime in Noord-Korea is gereed voor een fundamentele verandering in de betrekkingen met het Westen en hun Japanse en Zuid-Koreaanse marionetregimes. De Japanners en de Zuid-Koreanen bereiden zich ook voor op onafhankelijkheid van het Westen, wat betekent dat de grootste verandering in Oost-Azië sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een zeer realistische mogelijkheid wordt.

Wanhopige oorlogsdreigingen van de kliek over zeer kleine betwiste eilanden kunnen misschien een paar heethoofden aan alle kanten doen ontvlammen, maar het is onwaarschijnlijk dat er maar iets kan ontsporen. Zoals een Centraal-Aziatisch gezegde en in onze taal luidt: “Bijtende honden blaffen niet”.

In ieder geval wordt er geen echte doorbraak tijdens de zomermaanden verwacht. De onderhandelingen, gekenmerkt door incidentele vlagen van geschreeuw en bedreiging, zullen daarentegen minstens voortduren tot september.

In ander nieuws wordt de berechting van het moordproces van Gu Kailai verwacht, de vrouw van de geschorste machtmakelaar Bo Xilai van het Chinese Politbureau, om terug te keren met een schuldvonnis gevolgd door een uitgesteld doodvonnis, zei een Chinese official. Gu Kailai werd beschuldigd van de moord op de Bitse zakenman Neil Heywood in een zaak die nu bekend staat als de “Wang Lijun Incident.”

en.wikipedia.org/wiki/Wang_Lijun_incident

Er bestaat een goede kans dat Bo Xilai misschien zichzelf vrijpleit van wangedrag tijdens het proces en dat kan de weg effenen voor zijn terugkeer naar de hogere echelons van de Chinese macht, zei een Chinese regeringsfunctionaris.

Een soepele machtswisseling in China kan echter, volgens verwachting, zoals gepland in november plaatsvinden met de overname door Xi Jinping en Li Keqiang van Hu Jintao and Wen Jiaobao. Bovendien moet waarschijnlijk twee-derde van de honderd topleiders in China vervangen worden door jongere mensen tijdens de overgang. Dit zal de grootste wijziging in de regering van China zijn in meer dan een decennium en zal leiden naar een belangrijke verandering in stijl en misschien ook materieel.

Regeringsverandering in de VS zal waarschijnlijk ook in november plaatsvinden, maar de verandering van leiderschap zal naar verwachting rommeliger zijn dan in China. Wanneer het corporate-regime aan de macht blijft, dan zal de factie die Obama steunt en de factie die Romney steunt het uitvechten in een gigantische strijd van dollars en propaganda. De VS kan echter ook ontaarden in een revolutionaire toestand, in welk geval alle weddenschappen uitgeschakeld zijn.

Regimewisseling wordt ook dit najaar in Europa verwacht, maar het zal eerder een financiële verandering zijn dan een wijziging van het politieke regime. Wat gebeurt zal voor een belangrijk deel afhangen van de esoterische financiële onderhandelingen tussen Azië en het Westen gedurende de zomer.

 

Vertaling: Harmen Schouwerwou van Unitynet.nl