Wekelijkse nieuwsbrief met weetjes over vaccinaties, voeding, gezondheid en aanverwanten.

 

Amnesty International en de Rechten van de Mens

Ontvangen reactie van Amnesty International naar aanleiding van de ook aan hen gestuurde noodkreet over in 12 Europese landen verplicht zijnde vaccinaties waardoor kritische ouders, letterlijk, gestraft worden met geldboetes en/of uitzetting uit de ouderlijke macht door hun onwilligheid. Het standpunt van andere mensenrechtenorganisaties zal hier niet veel van afwijken.... Dit is en blijft echter in tegenspraak met àlle internationale verdragen/wetten aangaande het recht op vrije meningsuiting en voorafgaande informatie.

Nochtans zeggen ze op hun website : Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Wij doen over de hele wereld onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan.

Integraal overgenomen tekst van hun reactie en het aan de lezer overlatend zijn/haar conclusies te trekken :

'Er spelen in wat u aan de orde stelt allerlei mensenrechten. Niet alleen uw argumenten, maar ook het recht van een kind op gezondheid ('om tegen onverstandige ouders beschermd te worden'). En als u van botsing wilt spreken: hier botsen het algemeen belang - een zwaarwegend algemeen belang van volksgezondheid - en het recht van ouders om zelf te bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden. In de informatie van verontruste burgers wordt volgens Amnesty ten onrechte nogal eens voorbij gegaan aan de rechten van het kind (gezondheid en autonomie). Polio kan in blijvend letsel resulteren. Ook wordt voorbij gegaan aan de rechten van anderen, te weten mensen (kinderen) die besmet kunnen raken omdat de ziekte weer gaat rondwaren (terwijl zij daartegen nog niet  zijn of kunnen worden ingeënt ten gevolge van  leeftijd of ziekte). Door een (te) lage vaccinatiegraad kan de groepsimmuniteit ondermijnd worden, wat weer tot uitbraken kan leiden.

Belangrijk is te onderkennen dat de grondrechten die in het geding zijn (lichamelijke integriteit, vrijheid van mening - godsdienst/levensovertuiging) niet absoluut zijn,. Een inbreuk kan dus gerechtvaardigd zijn met het oog op een legitiem doel: volksgezondheid en bescherming rechten van anderen (kinderen van weigeraars 'tegen' hun ouders en buitenstaanders vanwege te lage vaccinatiegraad ). Maar een inbreuk vereist niet alleen een legitiem doel, maar vereist ook dat doel en middel in redelijke verhouding staan. Er moet een daadwerkelijke behoefte/noodzaak zijn (gebleken risico op besmetting, vaccinatiegraad onder de kritisch grens). Overigens lijkt ons dat dat , zolang polio de wereld nog niet uit is, niet onmogelijk is om aan te tonen. Verder moeten alternatieve (minder ingrijpende) 'prikkels' dan een boete ook overwogen  dan wel geprobeerd zijn en die moeten dan mislukt zijn. Bij alternatieve prikkels moet u denken aan publiekscampagnes, gerichte voorlichting, dialoog met kritische weigeraars.

Amnesty neemt kortom over vaccinatie een wat genunaceerder standpunt in dan u doet.'

Het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control - European Union) neemt in een reactie een gelijkluidend standpunt in.

Ze zijn het in die kringen allemaal roerend met elkaar eens....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poliovaccin nog altijd verplicht in België

Enkele opmerkelijke uitspraken van Minister Onkelinx op 3 mei 2011 naar aanleiding van kamervragen in de senaat over haar standpunt aangaande het  poliovaccin :

 

-Het vonnis (cfr 'proces vrijspraak ouders Doornik') geldt sowieso slechts inter partes en heeft geen enkele invloed op de wetgeving, die uiteraard van toepassing blijft.

- Desalniettemin kan een rechter die met eenzelfde zaak wordt geconfronteerd, het precedent volgen en de wetgeving op eenzelfde manier interpreteren.

- Mochten we tot het besluit komen dat er wel degelijk een tegenstrijdigheid bestaat, danzullen we de wet moeten wijzigen om het verplichte karakter van  de vaccinatie te handhaven.

- De minister is van oordeel dat de wettelijke verplichting bijgevolg van kracht blijft.

 

http://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=83887293

 

En hoe formuleerde de Dalai Lama het onlangs ook al weer ? Wanneer wetenschap aantoont dat bepaald geloof in het boeddhisme onjuist is, dan moet het boeddhisme veranderen.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stervensbegeleiding UK in 'n nieuw jasje

Gezondheidswerkers in de UK worden door de gezondheidsautoriteiten opgeroepen om een selectie te maken van 1 van hun 100 patiënten, met de bedoeling degenen die ervoor kiezen de komende 12 maanden te willen sterven, op de 'doden-lijst' te plaatsen.

Deze maatregel zou de overheid in totaal zo'n anderhalf miljard euro (per jaar) besparingsvoordeel kunnen opleveren....

De in deze lijst opgenomen patiënten zullen hun voorkeur kenbaar kunnen maken over de sterflocatie en attent gemaakt worden op de mogelijkheid een 'wilsbeschikking' op te stellen waarin zij instructies kunnen opnemen voor artsen bij levensreddende behandelingen na en tijdens urgente opnames in het ziekenhuis.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2218790/Put-1-100-patients-death-list-GPs-told-Frailest-asked-choose-end-life-care.html#ixzz29ZRIFd3P

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farma sluit pact met Onkelinx

 

Pharma.be heeft net voor de begrotingsopmaak is begonnen een stabiliteitspact gesloten met minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS). Dat is een forse verbetering in de verhoudingen tussen de farmasector en de overheid.

Grijnzend van trots kondigde Leo Neels, de topman van Pharma.be, het pact aan dat zijn sectorfederatie net had ondertekend met de minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS).

Als belangrijkste exportsector en grootste privé-investeerder in onderzoek en ontwikkeling is de farmasector de werkgever van 32.000 Belgen. De sector - en dan vooral de zogenaamd innovatieve farmasector en in mindere mate de sector van generische geneesmiddelenbedrijven - voelt al meer dan een decennium de besparingsdruk in de ziekteverzekering.

Het akkoord met Onkelinx gaat nu nog een stap verder: eigenlijk wordt de geneesmiddelenindustrie een bevoorrechte gesprekspartner van de minister.

Alvorens de minister met de hele geneesmiddelenindustrie begrotingsvoorstellen bespreekt, mag de klassieke innovatieve industrie nu apart van de generische industrie haar visie op de budgetten komen geven. En daar zal naar geluisterd worden, want de minister heeft beloofd om met hun noden rekening te houden.

http://trends.knack.be/economie/opinie/columns/trends-opinie/farma-sluit-pact-met-onkelinx/opinie-4000195281361.htm

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Old Man Santo had a farm

 

Bijkomende informatie aangaande europese richtlijnen etiketteren voedingsmiddelen : 'Het is vanuit zowel technisch (analytisch) als praktisch oogpunt niet mogelijk om te beweren dat een product "geen GGO’s" bevat aangezien dit wil zeggen dat iedere partij levensmiddel gecontroleerd werd op de aanwezigheid van alle mogelijke bestaande GGO’s (zowel toegelaten als niet toegelaten). Dergelijke “negatieve” etikettering van levensmiddelen is bijgevolg niet toegelaten.'

 

Bron : Toepassingsgids met betrekking tot de GGO-regelgeving : http://www.ogm-ggo.be/eportal/Environment/BiodiversityandGMO/GMOs/19069159?fodnlang=nl

 

De gemiddelde Amerikaan eet 87 kilogram genetisch gemanipuleerd voedsel per jaar. En de gevolgen daarvan op lange termijn zijn nog steeds ongekend. "De beleidsmakers moeten nu naar de miljoenen mensen luisteren die via petities een duidelijk label eisen". Lees verder : http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3335041/2012/10/21/De-langetermijn-effecten-van-gentech-voeding.dhtml

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aantal griepdoden - natte vingerwerk

Vorig jaar kregen 3,5 miljoen Nederlanders een griepprik. Huisarts Hans van der Linde is een bekend criticus van het huidige vaccinatiebeleid. We weten niet of het vaccin goed werkt en we weten niet hoeveel griepdoden er jaarlijks zijn, schrijft hij in een opiniestuk in het oktobernummer van  Huisarts & Wetenschap.  „De werkelijke sterfte is niet eens bij benadering bekend en is mogelijk zelfs zo laag dat alleen al op grond daarvan massale vaccinatie niet aan de orde is.” Is het inderdaad niet eens bij benadering bekend hoeveel mensen er in Nederland jaarlijks aan griep overlijden?

Een arts mag maximaal één primaire doodsoorzaak invullen. Maar stel nu dat een hartpatiënt griep krijgt en sterft. De arts kan dan het hartfalen invullen als primaire doodsoorzaak, terwijl de griep ook een rol speelde of het laatste duwtje gaf. Hetzelfde kan gebeuren bij bijvoorbeeld mensen met een longontsteking of diabetes.

Er zijn dus geen harde cijfers over het werkelijke aantal griepdoden. Er zijn wel schattingen. De Gezondheidsraad – die de overheid adviseert over griepvaccinatie – noemt als schatting gemiddeld 2.000 sterfgevallen aan griep per jaar.  Het Nederlands Huisartsen Genootschap noemt schattingen van ongeveer 100 tot 2.000 gevallen per jaar. 

Conclusie : Inderdaad bestaan er geen harde statistieken over het jaarlijkse aantal griepdoden in Nederland, want het CBS registreert niet de indirecte sterfgevallen door griep.  Wel bestaan er schattingen van het jaarlijkse aantal griepdoden. De technieken om die extra sterfte te berekenen, worden ook verfijnder. Er is dus wel een benadering van het aantal sterfgevallen, maar de door officiële instanties gehanteerde schattingen zijn nog steeds erg ruw: ze variëren van 100 tot 2.000 per jaar in Nederland. Daarom beoordelen we de uitspraak van huisarts Hans van der Linde dat de werkelijke sterfte aan griep „niet eens bij benadering bekend” is, als grotendeels waar.

http://www.nrcnext.nl/blog/2012/10/16/next-checkt-aantal-griepdoden-is-niet-eens-bij-benadering-bekend/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het RIVM begrijpt het (alweer) niet

De overheid zou onderzoek moeten laten doen naar het functioneren van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en haar sectordirecteur Roel Coutinho. Gedurende dat onderzoek zou Coutinho, die als directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding aan het RIVM verbonden is, op non-actief moeten worden gesteld. Dat stelt publicist en oud-huisarts Nizaar Makdoembaks in zijn vandaag verschenen boek ‘Falend beleid’.

Makdoembaks dringt aan op een onderzoek naar de informatievoorziening over de VRE-uitbraak, het soa-beleid in poliklinieken en de reactie van het RIVM bij de uitbraak van de Q-koorts. De voormalige huisarts uit de Amsterdamse Bijlmermeer vindt die respectievelijk onvolledig, selectief en traag.

 

Het RIVM zegt het boek niet te kennen, maar het persbericht erover wel. ‘Iedereen mag in Nederland zijn mening uiten, maar wij zullen niet serieus op de beschuldigingen ingaan’, aldus woordvoerder Toon van Wijk. ‘Wij herkennen ons er niet in.’

 

http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/122395/Opnieuw-kritiek-huisarts-op-RIVM.htm


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beautydeal tussen Coca-Cola en Sanofi

Coca-Cola en het Franse farmacieconcern Sanofi starten in Frankrijk met een laagcalorische lijn drankjes die de gezondheid en schoonheid van binnenuit zouden bevorderen. Daarvoor starten beide bedrijven een 50/50 joint venture. De dranken met de naam Beautific worden vanaf dit najaar onder merknaam Oenobiol op de markt gebracht. Ze zullen eerst als kleinschalige pilot verkocht worden in enkele Franse apotheken. Bij gebleken succes kunnen ook andere Europese landen volgen. (En volgens een franse krant bij gebleken succes uit te breiden tot de Spaanse, Italiaanse en Belgische markt).

Coca-Cola wordt verantwoordelijk voor de samenstelling van de beautydrinks en Sanofi voor de distributie. Sanofi start met deze drankjes om minder afhankelijk te worden van medicijnen, nu patenten op lucratieve medicijnen van het concern aflopen. Het bedrijf nam Laboratoire Oenobiol, fabrikant van huid- en haarverzorgingsproducten, 3 jaar geleden over.

De plannen kwamen naar buiten via vakbondsmensen binnen Sanofi. Zij waren kwaad over de plannen van het concern om te komen met schoonheiddrankjes, net een maand nadat bekend werd dat het aantal arbeidsplaatsen met 900 wordt verminderd. Volgens de Wall Street Journal worden 4 Oeobiol-drankjes op de markt gebracht, die bestaan uit mineraalwater, fruitsappen en aanvullende voedingsstoffen. Ze zullen claims voeren als ‘helpt het haar en de nagels te versterken’ en ‘verfraait de huid’, ‘helpt om af te vallen’ en ‘verbetert de vitaliteit’.

http://evmi.nl/product-ontwikkeling/coca-cola-stapt-met-farmaciebedrijf-in-beautydrink/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farmaceuten moffelen negatief onderzoek weg

De farmaceutische industrie houdt negatieve uitkomsten van medicijnonderzoek nog steeds buiten beeld. Driekwart van de negatieve resultaten wordt niet in vakbladen gepubliceerd, maar op weinig gelezen websites. Zo omzeilt de industrie de publicatieplicht.

 

Dat concludeert Jarno Hoekman in zijn proefschrift waarop hij vandaag aan de Technische Universiteit Eindhoven promoveert. Volgens Hoekman stoppen farmaceuten onwelgevallige resultaten uit strategisch oogpunt in 'een digitale la'. 'Zij hebben belang bij positieve studies over hun product.'

Sinds 2007 geldt voor medicijn- onderzoeken een publicatieplicht. Studies komen in een openbaar register en het resultaat moet bekend worden gemaakt. Die regel werd ingevoerd om te voorkomen dat negatieve studieresultaten worden achtergehouden. In het verleden is het voorgekomen dat medicijnen op de markt kwamen op basis van positief onderzoek terwijl later bleek dat negatieve resultaten in een bureaula lagen.

Maar met de nieuwe regeling, concludeert Hoekman, is die vertekening van resultaten niet voorbij. Door de sluipweg van de farmaceuten ontbreekt relevante informatie in medische databanken. Dat kan moeilijkheden geven bij het opstellen van een richtlijn voor medicatiegebruik. Hoekman: 'Als je een beeld wilt geven van het effect van een medicijn moet je alle studies kennen.' Maar zelfs als die internetstudies worden meegewogen, ontstaat een probleem want ze zijn niet door deskundigen gecontroleerd, zoals voorafgaand aan publicatie in een vakblad gebeurt. Daardoor kan niet worden ingestaan voor de betrouwbaarheid van de resultaten.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3333545/2012/10/18/Farmaceuten-moffelen-negatief-onderzoek-weg.dhtml#.UH_wuvNSZ_k.facebook

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actuele vaccinatiefeitjes

Wat is er aan de hand in vaccinatieland ? Want in één week tijd werden er wereldwijd door de grootste farmabedrijven miljoenen vaccins teruggeroepen die niet door de kwaliteitscontrole kwamen of waarvan de leveringen werden uitgesteld.

Een beknopt overzichtje :

* GSK : Infanrix Hexa-vaccins wereldwijd teruggeroepen (in 20 landen) door bacteriënvervuiling bij producent : https://www.examiner.com/article/glaxosmithkline-recalls-hexavalent-vaccine-20-countries-around-the-world?cid=rss
*Novartis : uitstel levering griepvaccins: http://www.bag.admin.ch/influenza/01118/index.html?lang=de
* Crucell : uitstel levering griepvaccins Italië : http://www.rnw.nl/caribiana/bulletin/crucell-levert-itali%C3%AB-griepmedicijn-niet-0
* Crucell : terugtrekking vervuilde griepvaccins UK : http://www.dailymail.co.uk/health/article-2215013/Flu-jab-chaos-safety-fears-cause-vaccine-shortage-thousands-appointments-cancelled.html
* RIVM : DKTP vaccins prullenbak in : http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/08/partij-dktp-vaccins-de-prullenbak-in-productieruimte-niet-steriel/#more-335105
* Sanofi Pasteur : terugroepen tyfus vaccin : http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32780/title/Typhoid-Vaccine-Recalled/

In alle persberichten wordt intussen de nadruk gelegd op het feit dat de reeds toegediende doses geen schadelijke gevolgen zullen hebben en de burgers zich geen zorgen hoeven te maken.

Public Relations is een vak op zich....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wekelijkse ALEPH over-denking :


Kennis is een verzameling feiten. Wijsheid is het vermogen onderscheid te maken tussen wat wel en niet belangrijk is.
John Izzo


Website in de kijker :Stichting Orthomoleculaire en Cellulaire Wetenschappen : http://www.socw.nl/

 

Video in de kijker: De Gevaren van MSG (glutamaten) :

 

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "internationale collega's"

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.