De Russische methoden zijn bijzonder effectief. Dat heb ik zelf, ook op mijn eigen lichaam kunnen vaststellen. In twee drie dagen was ik o.a. een kwaaltje kwijt, waarvan de arts beweerde, dat daar geen genezing voor bestond. Ook mijn bril kon ik niet meer dragen, links verbeterde mijn zicht van +4,25 tot +1 en rechts van 3,25 tot +1,5.
 
Maar ik heb ook ware wonderen heb zien plaatsvinden. Een voorbeeld: een Duitser, Werner was zijn naam, zat al 18 jaar verlamd in een rolstoel en hem zag ik na 7 dagen weer zelfstandig lopen …
 
De Russische methoden luiden voor de gezondheidszorg een nieuw tijdperk in: Het tijdperk van zelfbeschikking.
Het is ook niet toevallig, dat deze technieken juist in deze tijd door de geestelijke wereld aan de mensheid als geschenk worden aangeboden. We kunnen ze dan ook terecht beschouwen als onderdeel van het ascensieproces van deze planeet. Dat stimuleert een bewustwordingsproces dat ons doet begrijpen dat we een onverbrekelijk deel zijn van God of de Bron. Van de dualistische illusie ontwaken we in de werkelijkheid van de eenheid. Omdat God alles is, zijn ook wij alles. We zien in dat we medescheppers zijn met de Schepper en wel van onze persoonlijke en collectieve realiteit. Deze eenheid met de Schepper wordt ook vaak (door het ego) verkeerd begrepen. Ofschoon we God en alles zijn, is de schepper toch nog heel wat meer dan dat, wat wij zijn. En voor wat de Russische genezingsmethoden betreft, worden ook de technieken nog vaak vanuit het ego toegepast.
 
De Bron weet wat goed voor ons is, welke ervaringen, ook van ziekten we misschien nog nodig hebben. Van het ogenblik dat we het mentale (het ego) verruilen voor het gevoel, de innerlijke leiding, onze intuïtie, de taal van onze ziel en alles doen wat we kunnen doen, zonder vast te houden aan een bepaald resultaat, dan zijn we op het goede pad: We doen wat we kunnen en laten dan alles los. Het is de bedoeling dat we nu steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor ons leven en dus ook voor ons eigen lichaam. Duizenden jaren lang hebben we onze verantwoordelijkheid afgegeven aan anderen, aan machthebbers op vele niveaus, aan politici, vertegenwoordigers van religies, ideologieën en andere geloofssystemen, maar ook aan het gevestigd medisch systeem. De Russische technieken laten ons toe ook op het vlak van onze gezondheid zelf verantwoordelijkheid te nemen.
 
Via de 4e dimensie, waar we nog met een been in de derde en met een ander al in de 5e dimensie staan, zijn we bezig ons bewustzijn van de illusie van de dualiteit of 3e dimensie meer en meer naar de werkelijkheid van de 5e dimensie te verplaatsen.
 
De 5e dimensie is geen plaats maar een bewustzijnsniveau, het eenheidsbewustzijn. De 3e dimensie of dualiteit is gebaseerd op de gedachte dat we gescheiden zijn God van anderen, van al het andere en dat er zoiets als goed en kwaad bestaat. De 4e dimensie kunnen we beschouwen als een overgangssituatie.
Wij hebben allen gekozen om op aarde ervaringen op te doen in de dualiteit. Hiervoor bestond er een hele serie van goede redenen. Door deze ervaringen zijn we stilaan gaan inzien, dat de dualiteit geen werkelijke oplossing voor problemen noch belangrijke evolutie kan bieden. En toch waren we door de incarnatiecycli niet alleen in staat om persoonlijk te groeien, maar hebben daarbij ook nog,juist door die persoonlijke groei, door eigen kracht de trilling van de aarde kunnen verhogen. En nu staan we op het punt de waarheid te ontdekken over wie we werkelijk zijn en over alles wat is. De 5e Dimensie of het eerste niveau van de werkelijkheid is niet alleen een bewustzijnsniveau, maar ook de expressie daarvan in ons dagelijks leven. Hebben wij ons gehele bewustzijn in de 5e dimensie verankerd, dan leven we in vrede, vrijheid, overvloed. We zijn dan niet meer van deze (dualistische) wereld, maar leven in deze wereld en helpen dan mee om dit bewustwordingsproces op aarde te versnellen.
 
Voor degenen, die vinden, dat genoeg dualiteit genoeg is, biedt de geestelijke wereld een heel arsenaal hulpmiddelen aan, om ons te bevrijden van zelfs onze laatste dualistische trekjes.
 
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni geeft Elias een workshop in Kerkrade, bij Centrum Oneness.

Tijdens de workshop leren we uiteraard ook een aantal van deze oefeningen, die helpen om ons bewustzijn te verplaatsen naar de 5e dimensie.
De Russische genezingsmethoden, hoewel ontwikkeld vanuit een dualistische visie, worden een bijzonder effectief instrument, als we het benaderen en toepassen vanuit de werkelijkheid, dus vanuit uit een 5 dimensionaal bewustzijn. In de 5e dimensie is alles op liefde gebaseerd en dus blijvend. Passen we de genezingstechnieken toe, vanuit een dualistische visie, dan kunnen we de bestaande ziekte wellicht genezen, maar we raken dan niet aan de kern van de uitdaging (het probleem), waardoor de kans groot is, dat er een verschuiving plaats vindt van de symptomen van de diepere oorzaak van de ziekte. Of dat de ziekte na verloop van tijd terugkeert.
 
De diepere oorzaak heeft altijd te maken met iets wat we in het verleden (in dit leven of in andere existenties), niet hebben kunnen aanvaarden. Zo kan een genezen aids bijvoorbeeld worden vervangen door een diabetes of misschien wel door een beenbreuk. De ziekte is dan ook een expressie van een diepere oorzaak, een energie, die ons systeem blokkeert, zoals angst, haat, afgunst, verslaving, jalousie enz.
Een waarschuwing dus, dat we iets diep in ons moeten veranderen.
 
Samenvattend, om de technieken vanuit een 5 dimensioneel perspectief te kunnen toepassen, doen we wat we kunnen doen, maar laten elke verwachting los, we laten alles los. En als we alles hebben losgelaten, krijgen we alles …
 
Meer informatie over de workshop: www.oneness4ever.nl
 
 
Kijk ook eens onder YouTube bij Grabovoi en Petrov. Daar vinden jullie talloze interviews met de Russische wetenschappers, maar ook met genezen patiënten, o.a. van kanker, of getuigenissen van mensen, die weggeopereerde organen hebben laten nagroeien.
 

http://www.elias-medium.info

 

Workshop 'Genezingstechnieken van de toekomst' - 28 en 29 december 2013:

http://www.elias-medium.info/NL/seminars/13-genezingsmethoden-van-de-toekomst