Crop circle Poirino, 20 juni 2011Zoals eigenlijk elk jaar stond ook het graancirkelseizoen van het jaar 2011 weer in het teken van de overgang naar het nieuwe tijdperk. Dat wil niet zeggen dat de tientallen graancirkels die verschenen zijn allemaal als zodanig kunnen worden geïnterpreteerd, maar er is toch een opvallend groot aantal dat onmiskenbaar met de Maya-kalenders verbonden is.

 

 

Eenheidsbewustzijn
Vaak wordt gesteld dat het einde van de Maya-kalenders in verband staat met de opheffing van de dualiteit en een terugkeer naar het eenheidsbewustzijn. Volgens Maya-onderzoeker Calleman zouden we nu in een tijdsgolf zitten die in het teken van "unity consciousness" - het eenheidsbewustzijn - zou staan. Deze zou op 9 maart 2011 zijn gestart en op 28 oktober 2011 worden voltooid (de "ninth wave").

 

Crop circle Poirino, 20 juni 2011

 

Van dualiteit naar oorspronkelijkheid
Mijn inziens wordt de dualiteit echter nooit opgeheven, omdat dualiteit nodig is om iets te beleven. De hele natuur is op het principe van het evenwicht van tegengestelde krachten - het mannelijke en het vrouwelijke en het bewustzijn versus het onbewuste - geënt. Op het aardse vlak zal de dualiteit altijd blijven bestaan. Echter de transformatie komt mijns inziens tot stand doordat het verbindende principe, het principe van liefde en het principe van de onschuld en oorspronkelijkheid van het kind het overnemen van het patriarchale en polarisatie (de ultieme manifestatie van dualiteit). Naast het masculiene en feminiene is er dus een derde verbindende scheppende kracht. Deze kracht zal dan ook logischerwijs het belangrijkste zijn voor de nieuwe tijd.

Relatie met de Tzolkin-kalenders
Een en ander vinden we ook terug in de scheppende kracht van een drietal kalenders (de "Tzolkin-kalenders" van de Maya’s). Bij Yunamix (een innovatief kennis- en onderzoeksplatform voor mens en maatschappij die zichzelf beschouwt als pionier in de paradigmashift van materie naar energie) hebben dit voorjaar in een drietal “ervaringstheaters“ zo’n 50-tal deelnemers de energetische blauwdruk van deze kalenders (en met name de nog onbekende “Kosmische Telling” of de verbindende telling) kunnen ervaren. Dit heeft bij vrijwel iedereen, ook bij mij, een diepe indruk achtergelaten. De authentieke Maya's leefden in een tijd dat het patriarchaat overheerste (koningen waren allen een man om maar eens wat te noemen) en daarom bestond in de oudheid slechts één Tzolkin-kalender. Al in de elfde eeuw is dit veranderd en zijn er 2 kalenders bij gekomen. Echter deze 3 kalenders werkten tot voor kort niet samen en daarom zijn we in een tijd van dualisme geboren en dragen dat allemaal nog in onze blauwdruk mee. Met deze achtergrondkennis laten enkele simpele graancirkels van buitenaardse afkomst echter mooi zien hoe en wanneer de verandering met name in maart volgend jaar tot stand komt en deels al tot stand is gekomen.

graancirkel 17 mei 2011Nevenstaande graancirkel werd op 17 mei 2011 bij East en West Kennett in Wiltshire (Engeland) gevonden. Het bijzondere is daarbij dat het maar liefst 36 dagen - tot 22 juni - duurde voordat deze formatie werd "afgemaakt", met als eindresultaat onderstaande formatie. Op 25 juli 2011 werd nogmaals onderstaande formatie op 500 meter afstand van de oorspronkelijke formatie bij een "Long Barrow" aangetroffen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de data van het ontstaan van beide formaties verwijzen naar met name 1 en 13 maart 2012: belangrijke data die de mensheid weer in verbinding brengen met de ziel.

graancirikel votooid 22 juni 2011

"Callemenders"
Wanneer we terugkeren naar "de negende golf van eenheidsbewustzijn" van Carl Johan Calleman dan moet worden geconstateerd dat dit door geen enkele Maya-onderzoeker wordt ondersteund. De reden is eenvoudig: de tijdskadering voor de "Maya-kalenders" die Calleman hanteert wijkt af van wat de Maya's in de oudheid op hun monumenten hebben geschreven. De consequentie van Callemans redenering is dat hij gelooft dat de authentieke Maya's hun rituelen op de verkeerde dagen en niet in overeenstemming met de schepping uitvoerden! Zie b.v. dit artikel van Geoff Stray. Hoewel Calleman het heeft over "het einde van de Maya-kalenders op 28 oktober 2011" zou hij moeten spreken over de Calleman-kalenders, die ik gekscherend Callemenders noem. Immers deze kalenders bestaan slechts in de hoofden van Calleman en zijn volgelingen. Dit betekent niet dat er geen "ninth wave" zou bestaan, maar de tijdskadering deugt niet en is op ego gebaseerd!

Calleman heeft het dan bijvoorbeeld over het begin van de 6de “nacht” of het begin van de 7de “dag” van de 8ste onderwereld. Het daadwerkelijke begin van de 6de nacht en de 7de dag zeer fraai wordt teruggevonden in een tweetal graancirkels (zespuntige en zevenpuntige ster) op dezelfde locatie in Italië in 2010 en 2011!

Poirino, 13 juni 2010Poirino, 20 juni 2011

De formatie in 2011 verwijst bovendien in computertaal naar de Sumerische god Enki: een van de belangrijkste goden van het pantheon en onder andere verantwoordelijk voor de schepping van de mens. De Babyloniërs noemden hem Ea. Beide woorden vinden we terug in de formatie. Opmerkelijk is dat Calleman de 7 "dagen" verbindt met de 7 dagen in de Bijbel in verband met de goddelijke schepping. De formatie kent 6 letters (Enki Ea) die zijn gescheiden door een spatie: de spatie staat dus symbool voor de zevende rustdag. Het verwijst naar de herschepping op 14 juni 2012, precies 360 dagen na de datum van de formatie. Zie verder dit artikel.

9 stappen in afgescheidenheid
De 9 onderwerelden zijn ook niets anders dan 9 stappen in de afscheiding van de oorsprong en onze oorspronkelijkheid. De paradox is dat door de creatie van intelligentie, in het bijzonder bij de mens, de mens zelf voor God is gaan spelen en dat is precies de reden waarom hij steeds verder van zijn oorspronkelijkheid is verwijderd. Aangezien de 9 onderwerelden nog niet zijn voltooid kan de (definitieve) terugkeer naar onze oorspronkelijkheid pas na de einddatum (1 juni 2012) plaatsvinden. De denkende mens (Homo Sapiens) gaat dan pas over in de vanuit het hart levende mens (Homo Core; Core is ook "kern" in het Engels).

De negende onderwereld
De negende golf (onderwereld) waar Calleman het over heeft is de voorbereidende stap daartoe, doordat gedurende deze periode (die in werkelijkheid pas op 16 september zal beginnen) bestaande machtsstructuren hun grip op de samenleving steeds verder kwijt raken. De eerste voortekenen daarvan zijn op het moment van dit schrijven (24 augustus) al aanwezig en dat komt met name tot uiting in de schuldencrises in Europa en de V.S.. De negende golf zal dus niet in het teken staan van het "eenheidsbewustzijn" al speelt dat op de achtergrond en vermoedelijk nog op een onbewust niveau wel een belangrijke rol (nieuwe impuls vanaf maart volgend jaar), al zou ik liever willen spreken van het drie-eenheidsbewustzijn of sterrenbewustzijn. De oprichting van de wereldboom van de negende onderwereld (lees: de stichting van een nieuw tijdperkje) loopt van 16 september tot en met 28 oktober dit jaar. Dat 28 oktober hier toch een belangrijke rol in speelt wordt met name veroorzaakt doordat dit klassiek gezien de laatste dag is van de Tzolkin-kalender. De klassieke Tzolkin-kalender is wat dat betreft toch erg belangrijk, omdat deze gegrondvest is in het grijze verleden.

Het hoeft geen betoog dat er dit jaar ook graancirkels in het veld zijn verschenen die verwijzen naar de oprichting van de wereldboom van de negende onderwereld ! Dat zijn de volgende formaties:

graancirkel 22 juli 2011graancirkel 29 juli 2011

De slang verwijst met name naar de "slang" volgens de Dreamspell-Tzolkin-kalender: zowel het begin van de negende onderwereld als het begin van het nieuwe tijdperk zijn een dag van de slang. Een verdere uitleg vind je hier.

Verwijzing naar overgang nieuw tijdperk

Een formatie die op bij zondere wijze naar de overgang naar het nieuwe tijdperk op 1 juni 2012 verwijst is onderstaande formatie die in 2 stappen op 28 mei en 30 mei is gecreëerd. Bij deze formatie is op zeer slimme manier gebruik gemaakt van de volgorde van de standen van de planeten in de dierenriem ten tijde van de creatie van de formatie. De maan tikte daarbij als het ware alle planeten aan gedurende de periode van 20 mei tot 2 juni 2011: een verwijzing naar de laatste 13 dagen van het huidige tijdperk een jaar later; beginnend met de zonsverduistering in een samenstand met de Pleiaden op 20 mei 2012. Zie verder dit artikel.

graancirkel 28-30 mei 2011

De opheffing van alle culturen
De overgang naar het nieuwe tijdperk houdt in dat het valse ego – het valse zelfbewustzijn – verbrandt en wordt vervangen door het leven vanuit het hart. Dit betekent tevens dat culturele verschillen worden opgegeven. Deze zijn namelijk altijd gegrondvest in ideologieën en/of religies, wat tevens ideologieën zijn. Ideologieën en de “moderne” religies vloeien voort uit een collectief valse ego-identificatie. De opheffing van alle culturen vinden we ook terug in een drietal schijnbaar geheel verschillende graancirkels die in de periode van 26 juni tot en met 5 juli in het veld zijn verschenen. Dat deze bij elkaar horen blijkt tevens uit het gegeven dat deze vlak bij elkaar zijn gevonden.

graancirkel, 4 juli 2011graancirkel, 4 juli 2011, betekenisHoogst bijzonder is in dat opzicht nevenstaande graancirkel met een cijferreeks die met name enerzijds verwijst naar de postcode van het Kennedy Space Centre (32953) en anderzijds naar een youtube-filmpje zijnde

.

De komeet Elenin
Daarnaast vind je hier mijn visie en nadere informatie over de komeet Elenin in relatie tot de negende onderwereld, inclusief enkele data die belangrijk zijn om bij stil te staan.

Schuldencrises
Tenslotte een relaas over de schuldencrises in relatie tot het einde van de Maya-kalenders.