Wat mainstream over het klimaat vertelt is na tien jaar nooit geziene propaganda en verregaande politisering wel algemeen duidelijk denk ik. Toch even de essentie samenvatten: de Aarde warmt op en daar heeft de mens schuld aan.

Ik ergerde me al jaren aan dit gezwets en toen de gebuisde president van Amerika, Albert Gore na zijn boek ook de film 'An inconvenient truth' uitbracht en die op een nooitgeziene wijze overal alle media en overheden werd gepusht, de film een oscar haalde en gore online online Albert - godbetert - ook nog eens de Nobelprijs voor de vrede kreeg, was het me echt teveel en trok ik zes maanden uit om deze hele beerput eens grondig te spitten. Onderzoeksjournalistiek is niet simpel.

 
 
Zeker niet als je naar materiaal zoekt dat een controversieel standpunt ondersteunt. In het begin leek het onbegonnen werk.Maar gaandeweg kwam ik met mensen in contact die toch wel wat wilden prijsgeven. Dat nam verder toe en resulteerde uiteindelijk in een voordracht met presentatie van om en bij de drie uur. In 2007 kon ik die welgeteld 4 maal geven. Overal werd ik botweg geweigerd. Men vond het gewoon een schande dat iemand het aandurfde om te stellen dat er geen globale opwarming was en de door de mens uitgestoten CO2 op geen enkele wijze een schadelijk effect had op het klimaat. Recent, door mijn betrokkenheid bij de Belfort-Group van Peter Vereecke in België, rees de vraag om die fameuze voordracht weer eens te geven. Ik ging akkoord maar vond dat ik die eerst diende te herwerken en helemaal bij de tijd diende te brengen. Enkele weken geleden (25 april 2010) was het dan zo ver. De herwerkte versie duurt vijf uur, omvat meer dan 160 dia's en tientallen filmfragmenten. Op een zonnige zondagmiddag vond de 'première' plaats en de zaal bleef aandachtig en stil tot het einde, waarna ik één van de warmste applauzen uit mijn toch al lange carrière kreeg.
 
Nee, ik ben geen egotripper. Ik vertel dit alleen maar opdat de lezer zou begrijpen hoe ik dan in mijn wiek kan schieten wanneer een stukje gepensioneerde aardrijkskundeleraar die ooit eens een bladzijde uit een rapport van het IPCC heeft gelezen, meent mij te moeten terechtwijzen alsof ik de eerste de beste sukkel ben die kickt op het afkraken van onkreukbare wetenschappers die het allemaal zoveel beter weten.
 
Hij had alle 'wetenschappelijke bewijzen' op papier staan en daar was geen speld tussen te krijgen of hoe het onvoorstelbaar is hoe sommige idioten - zoals ik dus - zulke onzin kunnen uitkramen. Waarna natuurlijk op het sentiment van de wereldbevolking wordt ingespeeld, rampscenario's in geuren en kleuren worden beschreven, foto's van treurige ijsberen en verschrompelde gletsjers worden voorgelegd en natuurlijk ook die van de Kilimandjaro, toen en nu, met zoveel minder sneeuw op de hellingen.
 
Dat dat allemaal geen 'wetenschappelijke bewijzen' zijn weet mijn zoontje van tien al jaren. Dat een voormalig aardrijskundeleraar geen 'wetenschapper' is trouwens ook. Maar daar denkt de zelfingenomen man duidelijk anders over.
Dus vond ik het nodig om hem een antwoord te sturen waarvan ik hoopte dat het hem tot een beetje meer tot nadenken zou aanzetten. Ijdele hoop, nu ik er zelf over nadenk. Zulke mensen vallen niet te overtuigen. Zelfs niet met 'wetenschappelijke feiten'.
Maar ik wil ze u niet onthouden indien u mijn zijde van het klimaatdebat kiest en op zoek bent naar goede argumenten om die arrogante broeikasgoeroes eens flink wat oorvijgen te verkopen.
 
het ging ongeveer zo: (IPCC staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change, zij hebben zelf nooit enig onderzoek gedaan maar ze zijn wel de architecten van de Kyoto normen die zo menige economie fnuikt)
 

01  je hebt het over 'wetenschappelijke feiten', in vetjes dan nog.

02  Welke wetenschappelijke feiten? Die welke uit het gefoefel met statistische gegevens en  proxies door Michael Mann (de man van de hockeystick) bijeen zijn gefraudeerd en waarvoor hij nu gerechtelijk dreigt te worden vervolgd?

03  Die Michael Mann die door het IPCC tegen beter weten in in ieder rapport weer werd opgevoerd als de belangrijkste bron en legitimatie van hun stellingen?

04  Of die welke uit zorgvuldig selectief bij elkaar gevoegde data zijn verkregen waarbij zo'n 80%  tegensprekelijke gegevens zijn weggelaten (zo bvb. de termometerhut data waarvan er slechts 1500 zijn weerhouden terwijl er meer dan 8000 ter beschikking staan. Alle weerhouden data liggen in UHI's - dat zijn Urban Heat Islands waar de gemiddelde T° tot 2C° hoger liggen door het effect van de omgeving. De meeste niet weerhouden data tonen geen opwarming en komen van T° hutten die buiten de bebouwde kom liggen)?

05  of die welke gore Albert heeft gepresenteerd en op basis waarvan het Britse hooggerechtshof de vertoning van zijn film in scholen heeft verboden (veroordeeld op 9 'leugens' in de film)?

06  of zijn het die welke door het IPCC in 2007 worden aangevoerd en zijn opgemaakt door die 52 wetenschappers die betaald worden om dat laatste rapport nog te steunen?

07  wat doe je dan met de 32.000 wetenschappers en academici van overal in de wereld die de petitie hebben getekend om te stoppen met die zever(als je '32000' googelt vind je alle info)?

08  In weerwil van de nooitgeziene propaganda en de niet aflatende bedreigingen. ( sinds 2005 wordt er wereldwijd jaarlijks naar schatting tussen 20 en 50 miljard Euro gespendeerd aan propaganda voor de opwarming van het klimaat en tegen de CO2 uitstoot door de mens)

09  misschien doel je op de vele uit hun context gesleurde argumenten - geen echte feiten - die door het IPCC in eerdere rapporten zijn gepubliceerd en waarvan een groot deel van de oorspronkelijke auteurs eisten dat dit uit het rapport zou worden verwijderd omdat dit niet is wat zij hadden geconcludeerd (deze info is moeilijker te vinden, maar het is daarom niet minder waar)?

10  of misschien heb je het over die opwarming die nu al tien jaar voorbij is, want de temperaturen zakken gestaag sinds 1998, of ontken je dat feit?

11  het zou natuurlijk kunnen dat je het over een andere tijdelijke opwarming hebt van ergens in de vorige 20 eeuwen. Maar dan moet je er eerlijkheidshalve de daaropvolgende afkoelingen bij vermelden en wat blijft er dan over behalve het feit dat het klimaat voortdurend varieert, hetgeen een natuurlijk verschijnsel is en waar de mens op geen enkele wijze iets aan bijdraagt?

12  misschien spreek je over de feiten in dezelfde zin als de in de jaren zestig en zeventig gepresenteerde feiten over een global cooling en een nakende ijstijd?

13  misschien wil jij ook niet geweten hebben dat de prognoses en klimaatmodellen van het IPCC al zeven keer naar beneden zijn bijgesteld en dat er nu nog slechts sprake is van een temperatuurstijging van hooguit een halve graad Celcius tegen het einde van deze eeuw? En dat een resem andere klimatologen zelfs dat schromelijk overdreven vinden?

14  over Global Warming kun je het zeker niet hebben want dat begrip durft zelfs het IPCC niet meer uit te spreken, of heb je niet gemerkt dat het daar nu - sinds 2008 - over Climate Change gaat?

15  of misschien ben je wel zo naief dat je die belachelijke argumenten over terugtrekkende gletsjers en de terugtrekkende ijslaag op de Kilimandjaro wil hanteren als 'wetenschappelijk bewijs'. Daar zal ik zelfs niet op antwoorden, zoek het zelf maar uit waarom dat zo stom is (minder neerslag door minder wolken en de gletsjers trekken al ruim 200 jaar terug, dus lang voor de industrialisatie).

16  maar natuurlijk, ik heb het, je gaat de toename van de CO2 concentraties hanteren als bewijsmateriaal voor de antropogene vervuiling. Maar die zijn gebaseerd op een veronderstelde concentratie van voor de industriële revolutie die nooit is bewezen en gebaseerd op slechts één proxy (Vostok ijskernen) en waarover prof. dr. Jaworowski een vernietigend tegensprekelijk rapport heeft geschreven gebaseerd op zijn kennis en ervaring over het gedrag van luchtbellen in ijs op grote diepte.

17  Aaj, dat heb je niet gelezen... Niet erg wetenschappelijk, die selectiviteit in het bepalen wat je wel en wat je niet wilt weten.

18  Wel, de essentie is dat er op grote diepte ... geen luchtbellen in ijs voorkomen!

19  OOOh shit. Juist ja.

Als je dit alles begrepen hebt, dan blijft er van die opwarming niet veel over en dat antropogene CO2 een rol zou spelen in de klimaatopwarming is al helemaal een kwakkel.
Valt er over het klimaat dan niets zinvols te vertellen? Ja toch wel. We moeten dringend stoppen met dat kappen van bossen en demineraliseren van teeltbodems. Op termijn zouden die namelijk een afkoeling en dus een nieuwe ijstijd kunnen veroorzaken. Verder is het alleen maar te hopen dat de CO2 concentratie verdubbelt want dan worden de woestijnen terug groen en heeft iedereen overal eten. Maar dat zal dan niet in overeenstemming zijn met de wens die in sommige elitaire kringen wordt gehoord en die je ook op de Georgia Guide Stones kunt lezen - en wat ook in het rapport van de Club van Rome staat - en je ook kon horen op de World Summit van Rio de Janeiro in 1992: namelijk dat de wereldbevolking moet teruggebracht worden tot maximaal 500 miljoen. Begint het u te dagen waarom er zo'n wereldwijde campagne tegen CO2 wordt gevoerd?
 
Eric Cornand