matrix2 reloadedIs het maken van artificial intelligence met emoties slechts een kwestie van tijd? Is informatie de kern van ons bestaan? Wat gebeurt er als artificial intelligence voor zichzelf gaat nadenken? Zitten we gvangen in een wereld van machines?

 

The matrix Reloaded is een sciencefictionfilm uit 2003, onder regie van Lana en Andy Wachowski. 

 

The Matrix trilogie, zijn volgens de Wachowski's niet ontworpen om antwoorden te geven, maar om vragen te stellen. Vragen als; wat betekent het om mens te zijn? Wat is werkelijkheid? Wie is de baas? Bestaat God? enzovoort. Lana and Andy Wachowski zijn terughoudend geweest om hun interpretatie vanaf de eerste dag te delen, uit angst de Matrix trilogie te veranderen in een dogma. Het is nooit hun bedoeling geweest om het publiek te overmeesteren. Volgens de Wachowki's is de som van perspectieven in de Matrix trilogie oneindig. Voor mij persoonlijk zijn de Matrix films een visuele opening in de begripsvorming over de objectieve werkelijkheid. 

 

Dit artikel is een filosofische beschrijving ( open minded ) over de filmtrilogie 'The Matrix'. Commentaar over de officiële inhoud van de film heb ik vanwege de grootte van het artikel achterwegen gelaten. Ik wil de lezer hiervoor naar de officiële bronnen verwijzen. Het is mijn bedoeling geweest om een persoonlijke visie te geven over de films the Matrix. Laat de films en de artikelen tot je eigen verbeelding spreken. De psychologie achter de Matrix Trilogie wordt verdeeld in drie artikelen.

 

 

De tweede erkenning; wie kan jouw denkwereld manipuleren? We vormen onze persoonlijke wereld door onze woorden, gedachten en overtuigingen. Dit is de Matrix.

 

 

Massa hypnose, het geïmplanteerde geloof

 

Alles wat we zijn is het resultaat van wat we hebben gedacht. De geest is alles. Wat we denken(conditioneren) dat worden we - Boeddha

 

 

 

 

Ons onderwijssysteem en de wetenschap bewijst dat we ideeën, denkbeelden en opdrachten kunnen implanteren in de hersens van kinderen, volwassen mensen en machines. De toekomst wordt al in een mal gegoten voordat kinderen kunnen beseffen dat ze authentiek en onbegrensde wezens zijn. We stoppen onze kinderen vol met maatschappelijke en technische kennis, dat de geest van het kind echter alleen maar vervlakt. Deze manipulatieve krachten hebben ons bewustzijn gevormd tot de persoon die we nu zijn. Op school wordt nooit verteld dat 'gedachten concepten zijn' die een belevingen van de 'subjectieve werkelijkheid' voortbrengen.

 


Wordt bewustzijn overgenomen door artificial intelligence?

 

 

Het is waar wat velen van jullie hebben gehoord. De machines hebben een leger geformeerd en komen steeds dichterbij. Er zijn moeilijke tijden op komst. – Morpheus

Is het maken van artificial intelligence met emoties slechts een kwestie van tijd? Is de werkelijkheid samengesteld als niets anders dan informatie? Is informatie de kern van ons bestaan? Wat gebeurt er als artificial intelligence voor zichzelf gaat nadenken? Is de werkelijkheid niets anders dan informatie/trilling?

 

 

85fc390c52 10857589 o2 - kopie

 

 

 

Een brief aan leraren

 

Uw relatie met de leerling is gebaseerd op een idee over wat goed voor hem/haar is, dat hij dit of dat zou moeten zijn. U was de leraar en hij de leerling. U oefende gezag uit, u beïnvloedde hem overeenkomstig met uw eigen conditionering en bewust of onbewust vormde u hem/haar naar uw eigen beeld. Maar als u ophoudt met gezag uitoefenen, dan wordt hijzelf belangrijk, hetgeen inhoudt dat u hem leert begrijpen en niet van hem eist dat hij u en uw idealen begrijpt, die toch onecht zijn. Dan gaat het over wat er is en niet wat er zou moeten zijn. Wanneer de leraar iedere leerling als een uniek individu beschouwt en hem daarom nooit met een ander vergelijkt, dan gaat het hem niet meer om systemen of methoden. Dan gaat het hem er alleen nog maar om de leerling te ‘ helpen’ om de conditionering en beïnvloeding om hem heen en in zichzelf te begrijpen, zodat hij op een intelligente manier en zonder angst het ingewikkelde levensproces onder ogen kan zien en niet nog meer problemen toevoegt aan de reeds bestaande warboel. Als u hier niet toe in staat bent, waarom wilt u dan leraar zijn? De betekenis van het leraar zijn is dan slechts het hebben van een baan of carrière. Voor een ware opvoeder heb ik het gevoel is niets onmogelijk.- Jiddu Krishnamurti 


 

 

Holografische universum

  

 

 

Authenticiteit heeft geen functie in een kunstmatige toekomst

 

Eeuwenlang hebben wij geleerd om onze eigen autoriteit ondergeschikt te maken en hebben wij het vermogen tot heldere waarneming overgedragen aan objectieve autoriteitsstructuren zoals overheden en occulte machtsorganen zoals religies.

 

Governments dont't want well informed, well educated people capable of critical thinking. That is against thier interests. They want obedient workers, people who are just smart enough to run te machines and do the paperwork. And just dumb enough to passively accept it. - George Carlin

 

Merovingian de machts- illusionist

 

 

De Merovingian vertegenwoordigt een oud en krachtig programma in het Matrix systeem en beschrijft zichzelf als een 'handelaar van informatie'. Als eerste creëert hij chaos om vervolgens een oplossing aan te bieden.De Merovingian heeft de macht om waarneming te vervormen en 'zintuiglijke interruptie' op te wekken ( vervormen van ervaringen ). Hij controleert de in en uitkomende informatiestroom binnen het Matrix programma. Heeft hij de sleutels van de Matrix software en de mainframe codes? Weten dat de Merovingian bestaat betekent nog niet dat we inzicht hebben in zijn manipulatietechnieken.

Het gaat er niet om hoe we antwoorden vinden op onze vragen, maar hoe we een nieuwe relatie krijgen met onze gedachten. De machts- illusionisten hebben geen macht meer over onze gedachten als we leren om onze eigen gedachten te transcenderen ( overstijgend, buiten het gewone tredend ).

 

 

 

Een toespraak van President John F. Kennedy gericht aan de pers: The American newspaper Publishers Association, 27 april 1961

 

Als oud presidenten gesproken hebben over geheime regeringen dan kunnen we deze waarschuwing misschien eens serieus gaan nemen.

Want we verzetten ons wereldwijd tegen een monolithische en meedogenloze samenzwering die voornamelijk gebaseerd is op verhulde bedoelingen, voor het uitbreiden van haar invloedssfeer, gebaseerd op infiltratie in plaats van invasie, op omverwerping in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keus, op guerrillastrijderss nachts in plaats van legers overdag. Het is een systeem waarin enorme menselijke en materiële middelen ingelijfd zijn in de aanleg van een strak samengevlochten, zeer efficiënte machine, die militaire, diplomatieke, geheime dienst ‐ , economische, wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert. De voorbereidingen zijn geheim en niet openbaar. De blunders worden verborgen en staan niet op de voorpagina’s. Tegensprekers worden tot zwijgen gebracht en worden niet geprezen. Er worden geen vragen gesteld over uitgaven. Geruchten worden niet verspreid. Geheimen worden niet onthuld. Geen enkele president zou een openbaar onderzoek van zijn programma moeten vrezen, want door zo’n onderzoek komt er begrip. En vanuit dat begrip komt er ondersteuning òf verzet, en beide zijn nodig. Ik vraag jullie, de pers, niet om deze regering te steunen, maar ik vraag om jullie hulp bij de enorme taak bij het informeren en waarschuwen van het Amerikaanse volk. –  John F. Kennedy 

 

 

Merovingian; causaliteit, oorzaak en gevolg.  

 

 

Leven we in een voorgeprogrammeerd concept/hologram? In de wereld van de natuurkunde bestaat de wereld uit een keten van oorzaken en gevolgen. Het is een meetbare wereld waarin alles berekend moet kunnen worden. In de kwantumfysica is deze meetbare wereld onzeker en onvoorspelbaar. Het ontstijgt daarmee de causaliteitsfactor. Causaliteit verliest hierdoor niet zijn waarde binnen onze derde dimensie, het geeft alleen aan dat de wereld van causaliteit beperkt is.

We beperken ons denkwereld tot een vast gegeven, maar in feite is het een onzekerheidsprincipe dat onze wereld verandert zodra we op een andere manier gaan denken. Is causaliteit een van de reden waarom wij in een Matrixsysteem leven?

De frequentie van een gedachte bepaald de kwaliteit van denken.

 

 

 

 

 

Big Brother ( de architect )

 

 

Big Brother ( toespeling op George Orwell, 1984 ) is een intelligentie machtsstructuur die er baat bij heeft als mensen in een simulatiewereld leven. In Orwell’s visie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en individualiteit uitsluit.

We hoeven niet uit het Matrix systeem te stappen, het is voldoende om het Matrix systeem te gaan zien voor wat het is. Inzien dat we acteurs zijn van onze eigen conditioneringen is een opening naar een andere werkelijkheid.

 

 

 

 

Plato, de allegorie van je zelfbeeld en het geïmplanteerde denken

 

 

Over het algemeen is een zelfbeeld moeilijk te veranderen omdat we niet weten wat de oorzaken van geprojecteerde zelfbeelden zijn. Plato geeft een heldere analyse van een gesimuleerd bewustzijn.

 

 

 Einde deel 2

 

 

Tenslotte, laat dit artikel als een richtingwijzer fungeren, maar hou je er niet aan vast. leef zélf, en wees je eigen meester. Het geheim van de geest is verborgen in de mens zelf.

 

 

Bronnen;

De Matrix Reloaded - van de gebroeders Wachowski

You Tube - Holographic Universe, The Secret beyond Matter.

You Tube - Awakening from Mass Hypnosis - David Icke

You Tube - The paradox of choice vs causality

You Tube -Plato - The Allegory of the Cave - (The Matrix) Animated