Het Hele Verhaal gaat over zaken die wij heel gewoon vinden, maar eigenlijk helemaal niet echt begrijpen, zoals leven, bewustzijn en tijd. Natuurlijk omvat het Hele Verhaal ook de totale geschiedenis (van begin tot eind, dus ook inclusief het heden en de nabije toekomst).

En uiteraard heeft het ook alles met onszelf te maken (zelfkennis, zuiverheid en gezondheid). Johan vertelt in het Hele Verhaal hoe alles precies met alles samenhangt, inclusief de zogenaamde Oerknal, God, Duivel, Annunaki, Atlantis en de Illuminati. Hij doet dat als wetenschapper, dat wil zeggen feitelijk, logisch en waarheidsgetrouw. Hij vraagt met klem geen woord van zijn verhaal te geloven en alles daaruit zelf te verifiëren!
Het geloof heeft al veel te veel ellende veroorzaakt op deze planeet, zowel geloof in religies als in de overheid

 

 

 

"Het Hele Verhaal" deel 1 from WDROTV on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 2 from Anarchiel on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 3 from Anarchiel on Vimeo.

 

"Het Hele Verhaal" deel 4 from WDROTV on Vimeo.

 

Met dank aan Johan Oldenkamp voor zijn inzet en prachtige voortschrijdende werk.

Bron: Pateo.nl

De Klok van Gizeh

 

 

Het verhaal zelf verteld door Johan in een uitzending van de Vara, Cappucinno (nabeluisteren)

 

De Grote Piramide, het verhaal gaat verder

 

Ik neem aan dat je video’s hebt bekeken waarin de Gizeh-piramides in Egypte als klok worden gepresenteerd. Zo niet, bekijk ze dan eerst even hier (of hier in het Engels) Daarin wordt getoond dat de bouwers van de Grote Piramide onmiskenbaar beschikten over hoogontwikkelde kennis. Via gecodeerde berichten in de universele taal van geometrie laten de piramidebouwers zien dat ze kennis hadden van de vaste verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel (wij noemen dat nu Pi), van de Gulden Snede (ook wel Phi genoemd), van de omtrek van onze moederplaneet, van de lichtsnelheid, en van de precessiecyclus van 25.920 jaar. Maar dat is nog (lang) niet alles. Het verhaal gaat namelijk verder.

 

Wie mijn werk een beetje kent, die weet hoe belangrijk de endocriene klieren voor ons (als geïncarneerde wezens) zijn. Ook laat ik in mijn werk zien hoe elk van de zeven chakra’s correspondeert met een endocriene klier (zie bijvoorbeeld het achtste hoofdstuk in het gratis online e-boek ‘Ontsnappen uit Plato’s grot’).

 

De zeven chakra’s vormen gezamenlijk meerdere drie-éénheden. Zo vormen de onderste drie chakra’s een drie-éénheid, evenals de bovenste drie. En samen met de middelste chakra vormen beide drie-éénheden (onder en boven) wederom een drie-éénheid.

 

De drie kamers van de Grote Piramide vormen een weergave van de drie-éénheid van de bovenste drie chakra’s (die dus corresponderen met drie endocriene klieren). Leggen we de zijaangezichten van de drie endocriene klieren in het bovenste deel van ons fysieke lichaam en die van de drie kamers van de Grote Piramide op elkaar (in dezelfde orde van grootte), dan zien we dat beiden exact samenvallen. We kunnen hieruit concluderen dat de piramidebouwers dus ook kennis hadden van de chakra’s.

 

 

De bovenste kamer (genaamd de Koningskamer) komt overeen met de thalamus. Deze centrale hersenkern speelt een centrale rol in het proces van bewustwording. Aan de achterkant gaat de thalamus over in de epifyse, ook wel pijnappelklier genoemd. De epifyse stuurt onder andere ons slaap/waakritme aan. Deze chakra wordt doorgaans aangeduid als het ‘derde oog’ of Ajna in het Sanskriet. De in- en uitgang van deze chakra liggen horizontaal. We kunnen de Grote Galerij beschouwen als de verbinding tussen de twee uitwaarts gerichte ogen en het derde ‘oog’, dat inwaarts is gericht (om zo contact te maken met het Grotere Geheel). Het oogchakra stelt ons in staat om te zien (lees: inzien en doorzien).

 

 

De middelste kamer (genaamd de Koninginnekamer) komt overeen met de hypofyse, wat letterlijk hersenaanhangsel betekent. De hypofyse stuurt in feite alle andere endocriene klieren aan. Om deze centrale aanstuurpositie van de hypofyse weer te geven ligt de Koninginnekamer exact in het midden van de Grote Piramide. Dit chakra wordt doorgaans aangeduid als kruin- of kroonchahra, of Sahasrara in het Sanskriet. De in- en uitgang van deze chakra liggen verticaal. Via onze kruin dringen de Cosmische energieën (van boven) onze schedel binnen om uiteindelijk de hypofyse te activeren. Als energie-ingang ligt de kroonchakra boven het oogchakra, maar fysiologisch is het net andersom. Velen gaan daarmee de fout in, maar dat is onnodig, wanneer we bij de chakra’s de nadruk leggen op waar de energieën het fysieke lichaam ingaan. Het kruinchakra stelt ons in staat om te weten (lees: intuïtief weten).

 

Als derde is er nog een soort kelderkamer onder de Grote Piramide. Deze komt overeen met de thyroïd of schildklier, gelegen aan de voorzijde van de hals, voor het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan. Dit is de halschakra, ook wel keelchakra genoemd, of Vishuddi in het Sanskriet. De in- en uitgang van deze chakra liggen horizontaal. Het halschakra stelt ons in staat om onszelf te uiten.

 

Wil je hier meer van weten, lees dan even de twaalf A5-bladzijden van het achtste hoofdstuk in het gratis online e-boek ‘Ontsnappen uit Plato’s grot’. Voor nu kunnen we constateren dat de piramidebouwers naast Pi, Phi, de lichtsnelheid, de afmetingen van Terra en de precessiecyclus, dus ook kennis hadden van de (bovenste) endocriene klieren.

 

Ook deze keer heb ik niet alles helemaal zelf hoeven te bedenken. Ik werd via een opmerkzame lezer (bedankt Peter!) getipt over het werk van Gary Osborn. In zijn werk beschouwt Gary de epifyse, de hypofyse en de thalamus als een drie-éénheid. In plaats van de thalamus neemt voor mij de thyroïd de derde positie in, precies zoals dit wordt weergegeven via de kelderkamer onder de Grote Piramide. De liefhebbers raad ik echter ten zeerste aan ook kennis te nemen van het werk van Gary Osborn (link).

 

Zeist, donderdagochtend 27 oktober 2011, 09:00 uur

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl