De Europese Commissie heeft plannen om om het gedrag van internetgebruikers te controleren en aan banden te leggen aan de hand van een verplichte elektronische identificatie op Internet. De technocraten zien internet steeds meer als een bedreiging voor de gevestigde orde.

Internationale en Amerikaanse verdragen als ACTA en CISPA kwamen al eerder in het nieuws Deze verdragen willen de overheid de mogelijkheid geven te beslissen wat mag en wat niet mag op een vrij medium als internet. De voorgestelde verplichte identificatie is de volgende stap in de richting van een internet-Big Brother.

 

 

 

Nieuwsbrief De Hoogste Tijd juni 2012

Insiders voorspellen een 5-daagse bankvakantie in Europa voordat er een eind komt aan de Euro; Renminbi zal misschien de VS-dollar vervangen in september

Gepost Benjamin Fulford, 28-5-2012

Het definitief einde in de aanhoudende financiële oorlog is duidelijk aanstaande. De 140 landen in de BRICS-alliantie is bereid alle contante VS-dollars op te kopen en ze te vervangen een nieuwe munt dat gedekt wordt een hoeveelheid grondstoffen, waaronder kostbare metalen, volgens meerdere bronnen.

Onderzoekers van de Cambridge University in Groot-Brittannië hebben in militaire computerchips die in China zijn gemaakt een achterdeur ontdekt. De Chinezen waren kennelijk geïnspireerd het paard van Troje en bouwden een geheime toegang in tot de chip. De achterdeur gaat voorbij alle normale beveiligingssystemen doordat het een hardwarematig lek in de beveiliging betreft, alle bovenliggende softwarelagen die normaal moeten beschermen tegen Trojaanse paarden en andere malware kunnen dus niet ingrijpen.

Wat is stemrecht? Is dat het recht om op een kandidaat te mogen stemmen? Nee, want dat is kiesrecht, en nadrukkelijk geen stemrecht. Door bij de verkiezingen iemand te kiezen, kies je er vrijwillig voor om jouw stem weg te geven aan iemand die beweert jou te vertegenwoordigen. Deze zogenaamde volksvertegenwoordiging is niets anders dan volkverlakkerij. De gekozen politici vertegenwoordigen namelijk helemaal niet de belangen van de bevolking, maar die van het grootkapitaal en de multinationals. Dat zien we ook erg duidelijk aan al die petities, waarin heel erg veel mensen aangeven het niet eens te zijn met een voorgenomen besluit. Vervolgens leggen de politici dit gewoon terzijde, en drukken ze het besluit rücksichtslos (Duits voor onbezonnen) door.

Planten zijn springlevend. Ze hebben niet alleen een hekel aan herrie die mensen maken maar ze hebben zelfs de capaciteit om te leren en te communiceren.

Misschien nog verbazingwekkender is dat planten muziek kunnen maken.

Gaat het dan echt gebeuren in de VS? Kan Ron Paul de op voorhand aangewezen winnaar Mitt Romney verslaan?

In 1901 was de nationale schuld van de Verenigde Staten minder dan 1 miljard dollar. Tot de Eerste Wereldoorlog bleef het onder de 1 miljard totdat we in de Eerste Wereldoorlog verzeild raakten waarhet tot 25 miljard dollar steeg.

De nationale schuld verdubbelde bijna tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog van 25 tot 49 miljard dollar.

Tussen 1942 en 1952 steeg de schuld van 72 naar 265 miljard dollar en in 1962 bedroeg het 303 miljard dollar. Rond 1970 was de schuld toegenomen tot 383 miljard dollar.

Tijd voor China om het fascistische VS – regime te steunen

We willen het wekelijkse verslag beginnen met een speciale boodschap aan de Chinese president Hu Jintao:

Het Chinese volk vroeg de schepper de vreedzame opkomst van China toe te staan naar het centrum van het wereldtoneel. Jullie kregen te horen dat dit zou gebeuren, maar jullie moesten beloven de armoede te beëindigen en te stoppen met de vernietiging van het milieu. U bent nu de voorzitter over een van de grootste periodes in China’s lange en glorieuze historie. U bent er echter niet in geslaagd de armoede te beëindigen en de milieuvernietiging te stoppen. Wij vragen u sta de mensen niet in de weg die deze doelen willen bereiken. Specifiek zouden we graag willen dat u stopt met het subsidiëren met Chinees geld van de illegale fascistische corporate Obama regering. Alleen al in 2011 gaf u hen 295 miljard als Chinese subsidies. Stop hiermee. Bedankt.

Als je droomt lijkt alles echt, en dan word je wakker”.

Deel 1. Inleiding

1.1. Zomaar een paar vragen

Wat zijn de werkelijke effecten van vaccinatieprogramma`s? Wat is de waarheid met betrekking tot chemtrails? Wat is nu het werkelijke verhaal achter 9/11? Hoe zijn de reguliere media georganiseerd? Hoe komt het nieuws tot ons en wat zijn de motieven achter de keuze voor het nieuws dat we voorgeschoteld krijgen? Waarom gebruiken we nog steeds massaal vervuilende energie terwijl vrije energie allang beschikbaar is én geïntroduceerd had kunnen zijn?