Een bezoek aan Canada en lange gesprekken met bankiers, redacteuren van kranten en andere nog in leven zijnde personen binnen het ‘mainstream’-verhaal over wereldgebeurtenissen heeft een opzettelijke toestand van feitelijke ontkenning blootgelegd over wat er werkelijk gebeurt in de Westerse terroristenlanden.

duitslandVerder commentaar overbodig. Westerse landen blijken dus wel degelijk verantwoordelijk voor al die aanslagen in Syrie waarbij inmiddels duizenden doden zijn gevallen. Deze doden worden in de schoenen van Assad geschoven. Bekijk deze onthullende video en weet hoe het echt zit. Duidelijker zal niemand het meer vertellen.

 

Nederlandse apotheken verstrekten in 2011 aan 200.000 verschillende mensen een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij ADHD. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De stijging in de leeftijdsgroep van 20 tot 60 jaar lag met gemiddeld 19% hoger.

Het aantal gebruikers van geneesmiddelen die worden toegepast bij ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is in zes jaar tijd toegenomen van 70.000 in 2005 tot 200.000 in 2011.

Dr.Mathias Rath maakt in deze ondertitelde lezing duidelijk wat ziekte te maken heeft met bijvoorbeeld de EU. Waarom bepaalde ziektes niet uitgebannen lijken te kunnen worden zoals de allesverwoestende kanker. Hij maakt lijnen zichtbaar die onomwonden aantonen dat ziekte moet blijven bestaan om er veel geld aan te verdienen. Onze machthebbers hebben geen boodschap aan wakkere, van gezondheid blakende mensen, ze kunnen hun systeem alleen handhaven als wij zwak, ziek en misselijk zijn en blijven. Klinkt hard maar is helaas al te waar.

 

Voor het eerst in de vaderlandse geschiedenis vermeldt een nieuwe politieke partij 76 kandidaten op haar verkiezingslijst. Deze primeur gaat naar de SOPN, voluit de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. De SOPN zegt de belangen van de meerderheid van de stemgerechtigde Nederlanders te vertegenwoordigen, en rekent daarom op minimaal 76 kamerzetels. Op vrijdagavond 20 juli vanaf 20:00 uur presenteert de SOPN haar kandidatenlijst in het verkiezingscafé aan de Birkstraat 136 in Soest.

De pijnappelklier, ook wel epifyse, glandula pinealis, epiphysis cerebri of derde oog genoemd, is een endocriene klier in het brein.

Deze klier produceert melatonine uit serotonine, een hormoon dat invloed heeft op het slaap-waakritme en het voortplantingsritme.

De kleine klier in de vorm van een pijnappel bevindt zich dorsaal van het corpus callosum (de hersenbalk) en aan de bovenkant van de derde ventrikel. Bij hogere gewervelde dieren heeft het zich ontwikkeld uit het zogeheten derde oog.

Regelmatig worden wij geconfronteerd met het chronische geheugenverlies van sommigen.

Vandaag worden onze “zekerheden” te grabbel gegooid, de welvaartsstaat langzaam maar zeker ontmanteld, dat is de zekerheid die we hebben – maar hoe lang is deze plundering van staatswege al aan de gang?

Is deze technologie gevaarlijk, is het een 'super-wapen'?

De toepassingen van deze technologie bestaan o.a. uit de mogelijkheid haar te gebruiken als raket-afweer systeem, 'star-wars' wapen, als een wapen om het weer te beïnvloeden, en om röntgen-foto's van het binnenste van de aarde te maken, om mindcontrol mee uit te voeren ofwel het bewustzijn van mensen te manipuleren middels ELF-golven (Extreme Low Frequency), en om aardbevingen en/of orkanen e.d. mee te veroorzaken.

Het aantal minderjarigen die antipsychotica gebruiken, is in een jaar tijd gestegen van 11.008 tot 13.963. Dat is een toename van meer dan 25 procent. De cijfers, afkomstig van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), staan vandaag in de krant De Morgen.

Met 5.334 patiënten piekt het gebruik vooral bij de twaalf- tot vijftienjarigen. Bij de zes- tot elfjarigen zijn er 4.818 gebruikers. Ook de allerjongsten kregen neuroleptica voorgeschreven: 643 patiëntjes waren jonger dan zes. Met 13.963 patiënten in het totaal zijn er meer kinderen die antipsychotica nemen dan antidepressiva. Dat zijn er 8.462.

Al maanden gonzen er geruchten op het internet over aanstaande massa-arrestaties in de bankenwereld en in de politieke wereld. Vanaf september 2011 hebben duizenden bankdirecteuren ontslag genomen of gekregen maar niemand weet van de hoed en de rand. Het zou allemaal te maken hebben met de aanstaande massa-arrestaties die aangekondigd zijn. Nu valt mij vandaag ( pas ) dit document in de handen waarvan beweerd wordt dat het Pentagon dit uit heeft laten gaan om mensen te informeren over wat er werkelijk aan de hand is. Natuurlijk is de echtheid van het document en de herkomst niet te checken maar ik wil het jullie zeker niet onthouden. Gaat het dan nu echt gebeuren?