Regelmatig worden wij geconfronteerd met het chronische geheugenverlies van sommigen.

Vandaag worden onze “zekerheden” te grabbel gegooid, de welvaartsstaat langzaam maar zeker ontmanteld, dat is de zekerheid die we hebben – maar hoe lang is deze plundering van staatswege al aan de gang?

Is deze technologie gevaarlijk, is het een 'super-wapen'?

De toepassingen van deze technologie bestaan o.a. uit de mogelijkheid haar te gebruiken als raket-afweer systeem, 'star-wars' wapen, als een wapen om het weer te beïnvloeden, en om röntgen-foto's van het binnenste van de aarde te maken, om mindcontrol mee uit te voeren ofwel het bewustzijn van mensen te manipuleren middels ELF-golven (Extreme Low Frequency), en om aardbevingen en/of orkanen e.d. mee te veroorzaken.

Het aantal minderjarigen die antipsychotica gebruiken, is in een jaar tijd gestegen van 11.008 tot 13.963. Dat is een toename van meer dan 25 procent. De cijfers, afkomstig van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), staan vandaag in de krant De Morgen.

Met 5.334 patiënten piekt het gebruik vooral bij de twaalf- tot vijftienjarigen. Bij de zes- tot elfjarigen zijn er 4.818 gebruikers. Ook de allerjongsten kregen neuroleptica voorgeschreven: 643 patiëntjes waren jonger dan zes. Met 13.963 patiënten in het totaal zijn er meer kinderen die antipsychotica nemen dan antidepressiva. Dat zijn er 8.462.

Al maanden gonzen er geruchten op het internet over aanstaande massa-arrestaties in de bankenwereld en in de politieke wereld. Vanaf september 2011 hebben duizenden bankdirecteuren ontslag genomen of gekregen maar niemand weet van de hoed en de rand. Het zou allemaal te maken hebben met de aanstaande massa-arrestaties die aangekondigd zijn. Nu valt mij vandaag ( pas ) dit document in de handen waarvan beweerd wordt dat het Pentagon dit uit heeft laten gaan om mensen te informeren over wat er werkelijk aan de hand is. Natuurlijk is de echtheid van het document en de herkomst niet te checken maar ik wil het jullie zeker niet onthouden. Gaat het dan nu echt gebeuren?

Het Voedingscentrum waarschuwt ouders dat er steeds meer producten worden verkocht waarvan niet direct duidelijk is dat er cafeïne in zit. De kans dat jonge kinderen daarcafeïne binnenkrijgen, wordt daargroter, zegt het centrum.

VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home het Voedingscentrum komen er de populariteit van energiedrankjes steeds meer producten op de markt met extra cafeïne, zoals cola, snoepjes en water.

Er was eens een klein landje waar de mensen erg ongelukkig waren. De meeste mensen wisten alleen niet dat ze ongelukkig waren, omdat ze het daar veel te druk voor hadden. Ze werkten erg veel om maar rond te kunnen komen. Toch was het geld wat ze verdienden vaak niet genoeg om alle rekeningen te kunnen betalen. Daarom maakten bijna alle mensen zich zorgen om geld. Ze konden soms zelfs geen eten meer kopen en hadden al helemaal geen geld over om dingen te doen waar ze blij van werden. Daarwerden de mensen snel boos en ook kregen ze vaak zomaar ruzie.

 In Duitsland is het in elk geval duidelijk welke kant de politie kiest als het aankomt op een confrontatie tussen de elite en de burgers. Duitse agenten die demonstranten tegen de elite moesten tegenhouden zetten spontaan hun helm af en demonstreerden mee, maakten zelfs de weg vrij voor de demonstranten. In de VS zijn de troepen gedirigeerd naar verschillende steden, heeft dit met de aangekondigde massa-arrestaties te maken?

Nieuwsbrief 29 juni 2012

Verzoek medewerking kettingbrief SOPN 

 

Belfort-group,28 juni 2012

Geachte verantwoordelijken van de gezondheidszorg,

Als steeds groeten we u met respect maar ook vanuit een groeiend besef dat er iets heel fout gegroeid is. Als overheid en gemeenschap hebben we deze gezondheidszorg in belangrijke mate toevertrouwd aan de farmaceutische bedrijven. En deze doen verschrikkelijk hun best : in Europa een jaarlijkse omzet van tweehonderdduizend miljoen euro.

Een rapporteur van de Verenigde Naties veroordeelt de luchtaanvallen met drones, waarbij inmiddels duizenden slachtoffers zijn gevallen en worden uitgevoerd de VS in opdracht van Obama, hij vraagt zich af in hoeverre deze luchtaanvallen legitiem zijn.