Jawel hoor, het is weer zover. De zo goed werkende babymoord wordt weer eens uit de kast van de mainstream media getrokken. Destijds tijdens de oorlog tegen Irak werkte dit en het zal nu weer werken. Waarom? Omdat het overgrote deel van de bevolking klakkeloos aanneemt wat de NOS en de andere liegjournaals vertellen of laten zien. Waarom zouden ze daarover liegen? Hoor ik steeds wanneer ik mensen hiermee confronteer. Omdat het ze opgedragen wordt, omdat de mensen aan de knoppen weten dat met nieuws de publieke opinie een bepaalde kant opgestuurd kan worden, daarom!

Alexander, Linda & kinderen

Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen

 

Komende week komt het huis wat wij bewonen in de verkoop. De reden daarvoor is dat wij al 8 maanden lang géén hypotheek meer betaald hebben. Het waarom kun je nalezen in deze ‘brief aan de bank’. Zij is tevens verzonden naar alle banken, (regionale)radio, televisie en kranten en de politiek in Nederland en België.

De strijd was tegen een kunstmatige intelligentie en zijn menselijke slaven

 

Gechanneld bericht. Waarom 2012 en waarom niet 2025?

2025 Was een voorspelling weet je, het was eigenlijk geen voorspelling. Het was een zekerheid over het "einde der tijden" samengesteld uit iedere baby die werd geboren van zijn huidige bestaan vanaf het begin tot de ster. Maar, waarmee ze ook rekening moesten houden waren de mensen. Hun geaardheid, wat ze zouden doen, wat er van hen zou worden en welke gebeurtenissen hier op Aarde zouden plaatsvinden in relatie tot de mensheid als één samen op Aarde. Toen ze dat in ogenschouw namen werd de tijdlijn verkort tot 2012. Dus het "einde der tijden" is 2012. Ik zit te glimlachen, want het einde der tijden wordt zo gevreesd. Het einde der tijden wordt zo ontzettend verkeerd geïnterpreteerd. Het einde der tijden wordt niet begrepen. Ik zit hier om dit aan jullie uit te leggen.

Een schitterende channeling van Saint Germain via James Tyberonn, die ons een kijkje geeft in de verandering vanaf de zonnewende op 21 juni en de Ohm-golf op 25 juni 2012: de golf van nieuwe liefdesenergie waarmee we ons verder kunnen afstemmen op de komende ascentie.

Wat houdt het ESm nu eigenlijk in. Duitse collega's hebben in een korte youtube geprobeerd dit duidelijk te maken. Schrik niet wanneer je begint te begrijpen wat het ESM inhoudt. Een financiele dictatuur waarbij alle grondwetten uitgeschakeld worden van de verbonden landen. En dit in de wetenschap dat geen enkele burger inspraak heeft gehad op het tot stand komen van dit gruwelijke monster dat de financiele elite probeert te installeren. Stuur dit naar familie en vrienden!

 

 

 

Vergaderingen zijn gepland voor 15 – 20 juni in een poging om de financiële crisis te bezweren

 

 

 

Soldaat vrijgesproken van AIDS-aanval nadat HIV-tests volledig vals bleken

Ethan A. Huff, 1 juni 2012.

Een legersergeant die er valselijk van werd beschuldigd HIV-positief te zijn en die 240 dagen had doorgebracht in gevangenschap, voorafgaand aan het proces, is nu officieel vrijgesproken van de beschuldigingen die tegen hem waren aangespannen.

update film anonymous

Journalist en fanatiek dierenactivist Remco Stunnenberg had maandagavond een foto gepost op zijn Facebookprofiel. De foto laat de onmenselijke massaslachting van zwerfhonden- en katten in de straten van Oekraïne zien. Met de titel ‘Boycot UEFA 2012 Poland – Ukraine’ wilde hij mensen bewust maken van de huidige situatie in het land.

Niet alleen hij, maar ook veel vrienden hadden een kopie gemaakt van de foto en op hun profiel gepost. Diezelfde avond werd er veel op gereageerd mensen die niets van dit probleem afwisten. Om 1 uur ‘s nacht zijn alle foto’s van de dierenmishandeling die hij en zijn vrienden hadden geplaatst verwijderd.

Kliek begint vredesonderhandelingen, gedetailleerde discussies beginnen

De kliek die illegaal de macht greep in de westerse wereld en probeerde een fascistische werelddictatuur in te stellen die bekend staat als de Nieuwe Wereld Orde, tracht te onderhandelen over een vreedzame overgang naar een gezondere planeet. Hoewel we niet veel kunnen bespreken om de lopende gesprekken niet in gevaar te brengen, zijn de besprekingen gericht op de wijze waarop een soepele overgang bereikt kan worden uit fossiele brandstoffen en nucleaire energie en hoe een harmonieuze relatie kan ontstaan tussen Oost, West, Noord en Zuid.