Een schitterende channeling van Saint Germain via James Tyberonn, die ons een kijkje geeft in de verandering vanaf de zonnewende op 21 juni en de Ohm-golf op 25 juni 2012: de golf van nieuwe liefdesenergie waarmee we ons verder kunnen afstemmen op de komende ascentie.

Wat houdt het ESm nu eigenlijk in. Duitse collega's hebben in een korte youtube geprobeerd dit duidelijk te maken. Schrik niet wanneer je begint te begrijpen wat het ESM inhoudt. Een financiele dictatuur waarbij alle grondwetten uitgeschakeld worden van de verbonden landen. En dit in de wetenschap dat geen enkele burger inspraak heeft gehad op het tot stand komen van dit gruwelijke monster dat de financiele elite probeert te installeren. Stuur dit naar familie en vrienden!

 

 

 

Vergaderingen zijn gepland voor 15 – 20 juni in een poging om de financiële crisis te bezweren

 

 

 

Soldaat vrijgesproken van AIDS-aanval nadat HIV-tests volledig vals bleken

Ethan A. Huff, 1 juni 2012.

Een legersergeant die er valselijk van werd beschuldigd HIV-positief te zijn en die 240 dagen had doorgebracht in gevangenschap, voorafgaand aan het proces, is nu officieel vrijgesproken van de beschuldigingen die tegen hem waren aangespannen.

update film anonymous

Journalist en fanatiek dierenactivist Remco Stunnenberg had maandagavond een foto gepost op zijn Facebookprofiel. De foto laat de onmenselijke massaslachting van zwerfhonden- en katten in de straten van Oekraïne zien. Met de titel ‘Boycot UEFA 2012 Poland – Ukraine’ wilde hij mensen bewust maken van de huidige situatie in het land.

Niet alleen hij, maar ook veel vrienden hadden een kopie gemaakt van de foto en op hun profiel gepost. Diezelfde avond werd er veel op gereageerd mensen die niets van dit probleem afwisten. Om 1 uur ‘s nacht zijn alle foto’s van de dierenmishandeling die hij en zijn vrienden hadden geplaatst verwijderd.

Kliek begint vredesonderhandelingen, gedetailleerde discussies beginnen

De kliek die illegaal de macht greep in de westerse wereld en probeerde een fascistische werelddictatuur in te stellen die bekend staat als de Nieuwe Wereld Orde, tracht te onderhandelen over een vreedzame overgang naar een gezondere planeet. Hoewel we niet veel kunnen bespreken om de lopende gesprekken niet in gevaar te brengen, zijn de besprekingen gericht op de wijze waarop een soepele overgang bereikt kan worden uit fossiele brandstoffen en nucleaire energie en hoe een harmonieuze relatie kan ontstaan tussen Oost, West, Noord en Zuid.

Dit artikel (deel 2) gaat over nieuwe genezingsmethoden voor de nieuwe tijd. De Russische genezingsmethodiek luidt een nieuw tijdperk in: Het tijdperk van zelfbeschikking in de gezondheidszorg.

In plaats van uw verantwoordelijkheid voor uw lichaam aan anderen over te dragen, kunt u nu zelf de controle over uw lichaam overnemen. Hebben we het over “genezen”, dan komen we er ook niet onderuit om over “gebrek” te praten. Gebrek is een idee dat ons doet denken dat we iets missen. Alles wat je denkt dat je mist, dat mis je dan ook.( detail...) Dat betreft ook gezondheid. Daarbij zijn het slechts ideeën dat er iets ontbreekt en deze wijze van denken bezorgt ons pijn. Laten we die negatieve gedachten los, dan worden we vrij.

De Europese Commissie heeft plannen om om het gedrag van internetgebruikers te controleren en aan banden te leggen aan de hand van een verplichte elektronische identificatie op Internet. De technocraten zien internet steeds meer als een bedreiging voor de gevestigde orde.

Internationale en Amerikaanse verdragen als ACTA en CISPA kwamen al eerder in het nieuws Deze verdragen willen de overheid de mogelijkheid geven te beslissen wat mag en wat niet mag op een vrij medium als internet. De voorgestelde verplichte identificatie is de volgende stap in de richting van een internet-Big Brother.

 

 

 

Nieuwsbrief De Hoogste Tijd juni 2012