To all the Youth of the World so you may See the Path to Ascen-Sion

James Evans Bomaer III

Supplement op de "Code naar The Matrix"

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

 

1.0 Inleiding

Watde geschiedenis van deze planeet betreft, kun je aannemen dat alles wat je ooit hebt geleerd een complete leugen is.

Alle historische en wetenschappelijke boeken zijn herschreven om de agenda van de controleurs, de manipulators van deze planeet te bevorderen. Deze boeken zijn net zo vervalst als het materiaal dat de New Age beweging verschijnt uit de plaatsen als Sedona en Santa Fe, om maar een paar Mekka’s van de Illuminati te noemen.

 

 

Desinformatie vind je overal. Mijn informatie komt uit religieuze indoctrinaties, ervaringen, gesprekken met wetenschappers, die betrokken zijn bij het bestuderen van de programma’s van de Illuminati, de communicatie met buitenaardsen en/of interdimensionale wezens die ik ontmoette bij verschillende experimenten met mijn eigen lichaam, en door het onderzoeken van mijn Overziel.

Ik kan u alleen vertellen dat het diepgaande bewijs van datgene wat ik naar voren breng op bepaalde plaatsen beschikbaar is. Het ontkennen van deze dingen veroorzaakt de waanzin waarin de mens is terechtgekomen. Hoewel alle bestaan gelijktijdig is, en tijd en ruimte louter illusies zijn van fysieke werkelijkheid, wil ik – vanwege dit boek – het grootste deel van de geschiedenis vanuit een lineair perspectief presenteren.

Er zijn ook oneindige universa, zowel fysiek als niet-fysiek, maar nu wil ik me beperken tot die van ons. Houdt wel altijd in gedachten dat, in ruimten waar sprake is van grote afstanden tijd kan worden opgerekt, teruggebogen en vervolgens geconcentreerd kan worden tot een punt, om daarna te exploderen in lijnen die zich naar alle richtingen verspreiden om opnieuw te worden uitgerekt en gebogen in een oneindigheid van tijdelijke paradoxen.

Om te begrijpen hoe diverse bekende en onbekende klassen/groepen, zoals de Illuminati, aan de macht kwamen, of wie en wat ze zijn, dien je wel op de hoogte zijn van het begin van leven op deze wereld en haar progressie.

Ik geloof niet in een religie, georganiseerd of niet. Alle religies, ongeacht hun boodschap, zijn vormen van mind-control (hersenspoeling) van groepen, dat ontworpen is om grote mensenmassa's te manipuleren om ze zover te krijgen dat ze stoppen met het zelfstandig denken – dat is het negeren van het gezonde verstand en/of intuïtie. Ik geloof in de Allerhoogste; dat is geen religie.

Later, na de uitgave van mijn laatste boek - De code naar de Matrix - is er door andere ‘onderzoekers’ veel geschreven over Reptilianen en hun rituelen. Dit thema heeft zijn weg gevonden naar de psyche van het publiek. De meeste mensen zijn nog steeds niet bereid te aanvaarden, of zelfs maar het idee te overwegen. dat de hybride Reptilianen hier rondlopen en de controle hebben over grote delen van deze planeet en bloedrituelen en ceremonieën uitvoeren waarbij zij mensen gebruiken als bron voor voedsel en hormonen.

Ik zou willen dat het niet waar was.

Maar ik kan de geschiedenis en de actuele gebeurtenissen niet veranderen, en ik kan mijn waarheid niet negeren. Ik kan alleen maar uit deze realiteit imploderen om er weer in terug te exploderen. De ‘controllers’ plannen het patroon van de komende gebeurtenissen op zo'n manier  dat de massa doelgericht wordt gedesoriënteerd, terwijl zij alleen de bestemming en de orde van het leven zien. De massa moet geloven dat toevallige gebeurtenissen hun bestaan vorm geven temidden van de chaos.

In de echte werkelijkheid, bestaat geen Chaos. Chaos is gewoon een patroon dat nog niet begrepen of waargenomen wordt.

Denk eens aan een mier die kruipt over een betegelde vloer die in een bepaald patroon is ontworpen. De mier lijkt misschien verward of gedesoriënteerd, en weet niet precies welke weg hij moet nemen. Maar een menselijk wezen kijkt naar de mier vanuit een hoger perspectief en ziet duidelijk het patroon van de vloer en weet hoe de mier zijn bestemming kan bereiken. Voor de mier is het alleen maar chaos. Ook de mens heeft om zich heen een patroon, een model.

Voor de controllers zijn de mensen de mieren. De controllers zijn geïnteresseerd in het leiden van de mensen op zo'n manier dat ze niet weten dat ze worden aangestuurd. De controllers werken langzaam en methodisch vanuit een galactisch perspectief om hun doelen te bereiken.
Met bewustzijn kan de mens ook orde in de chaos waarnemen, en een aantal bewuste beslissingen nemen om zo de besturing van het eigen leven en lot te controleren.

 

1.1 Diverse levensvormen

Toen ik op jacht was naar de ultieme waarheid, kwam ik in aanraking met een buitenaards soort dat bekend is onder de naam Reptilianen. Het leek alsof ze zich onverwachts in en uit de fysieke werkelijkheid konden bewegen en ze leken ook heel goed georganiseerd te zijn alsof ze volgens een plan werkten.

De Reptilianen maken voornamelijk gebruik van de lagere astrale rijken als hun referentiepunt, of de plek van binnenkomst in de fysieke werkelijkheid. Dit is de oorsprong van de legendes van astrale demonen. Deze wezens werden eeuwen geleden door een onbekende groep gebracht naar het Draco zonnestelsel. Verder weet niemand iets van hun ware afkomst.

Communicatie gebeurde volledig telepathische, terwijl visuele ontmoetingen met zwijgende anderen ook in de buurt waren. Mentaal vertelden ze me dat ze uit de verre toekomst kwamen waar mensen niet meer bestonden, en dat hun soorten niet uit deze realiteit kwamen. Vervolgens werd gezegd dat hun soort teruggereisd was naar het verre verleden om een ras wezens te creëren, die ik kende als Reptilianen, om mensen tegen te werken en te testen.

Zij vertelden me ook dat ze werden bijgestaan door de Siriërs van Sirius A.

Om te kunnen functioneren in de fysieke werkelijkheid hadden de Reptilianen fysieke genen nodig. De transparante mensen namen de genen van de nu fysieke bewoners van Lyra,  een constellatie in de buurt van Draco, met blond of rood haar en blauwe of groene ogen. Deze genen werden vermengd met de collectieve energie van de ‘transparante volkeren’, waardoor ze zich dus fysiek konden manifesteren als Reptilianen. Dit is de reden waarom de huidige Reptilianen de energetica van het Arische type mensen nodig hebben om te overleven op het fysieke vlak.

Zodra de Reptilianen werden gecreëerd in het astrale, hadden ze behoefte aan een fysieke thuisbasis van waaruit ze hun taak konden volbrengen. Hiertoe namen ze een groot aantal verschillende fysieke werkelijkheden over waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot het dominante soort. Mentaal waren zij geprogrammeerd om alle rassen en soorten die zij tegenkwamen te veroveren en te assimileren.

Degenen die niet geassimileerd konden worden moesten vernietigd worden, dit is de kern van het Borgiaans idealisme. Het doel van dit alles is om de meest perfecte vorm te creëren in een fysieke realiteit die in elke omgeving kan bestaan.

Beschouw het als een gigantische, kosmische overlevingsstrijd waar de genen en de samenstelling van de overlever de prijs is.

De Reptilianen zijn geprogrammeerd om te geloven dat ze de superieure fysieke vorm bezitten. Wetenschappelijk gezien, verandert het Reptiliaanse DNA weinig in Eonen van tijd. Het blijft in principe hetzelfde. Voor hen is dit het bewijs dat ze al perfect zijn, waardoor ze zich niet hoeven aan te passen. Het leven van zoogdieren verandert daarentegen voortdurend om te overleven.

De Reptilianen denken dan ook dat dit duidt op zwakte en minderwaardigheid.

Deze Reptilianen zijn ook tweeslachtig, wat betekent - mannelijke en vrouwelijke in één lichaam. Dit is vergelijkbaar met alle niet-fysieke vormen die geen geslacht kennen zoals de Meest Hoge. Daarom geloven de Reptilianen dat ze meer goddelijk zijn vanwege hun androgynie (tweeslachtigheid). Door hun etnocentrische waarden, zien ze het ook als hun recht om alle tijd/ruimte wezens te controleren en te veroveren. Hoewel de Reptilianen opereren vanuit een collectieve groepsgeest, zijn ze opgedeeld in zeven verschillende soorten Reptilianen, die elk gecreëerd zijn om specifieke functies te vervullen.

Dit is hun hiërarchie dat gebaseerd is op de negen niveaus van de engelenhiërarchie die in boeken beschreven worden, zoals De Sleutel van Salomo. Het hindoeïstische kastenstelsel is ook een directe kopie van de Reptiliaanse hiërarchie.

De politiek van de Draco handelskolonies die vergeleken kan worden met Dune (Duin), waarvan Arrakeis de thuisster is van Draco’s en Dune, is keurig gelokaliseerd in Alpha Draconis. Dit vertegenwoordigde degenen die jullie misschien kennen als de Enlil, Jahweh, en Michaël’s kant van de An of Ana, ook wel genoemd de Annunaki familie.

Dit zijn ook de Tempeliers, volgelingen van de MAG, ‘Draco Moederlijn’. Hun doel is om kolonies te vestigen op honderden planeten. De 'Skull and Bones’  is Orion.

Later - als Enlil /Jahweh onder de naam ‘God’ ‘Michaël’ - installeert ‘Hij die is als God’  genetische codes in Aboriginal Australië en in Noord- en Zuid-Amerika; hij volgt de Draco traditie die volledig gericht is op het voorkomen van verandering en het vergemakkelijken van het vergaren van kolonies, zoals bossen die als enige doel hebben neergehaald te worden.

Op een dieper niveau moeten we het verband zoeken tussen het verlies van DNA, dat DNA-implosie wordt genoemd. De fysica van het verlies van de ziel en de toegang tot De Grote Realisatie. Dit is het verlies van het vuur in het bloed, wat het verlies creëert van levendige dromen, het verlies van ‘bezield zijn’  en HET VERLIES VAN HET LANGE-TERMIJN-GEHEUGEN.

Een deel van dit probleem veroorzaakt het verlies van het vermogen om te navigeren in het tijdreizen. Wij zijn sterrennavigators, tijdreizigers, die in staat zijn om de ruimte te vervormen, te krommen van binnenuit, en als gevolg van dit verlies van het DNA is de samenhang aangetast.

Een collectieve cultuur kan niet door tijdpoorten gestuurd worden zonder een leider die zich vorige levens kan herinneren. Het wordt duidelijk wanneer we dit vergelijken met een Zulu sjamaan die zich bij ons kwam beklagen over hoe zijn grote kinderen hun vermogen van lucide dromen hadden verloren, nadat ze waren gevaccineerd. Dit is een voorbeeld van hoe het Borg Collectief (Star Trek) - de gevallen Draco Rijken - het DNA behandelden van de ware Lichtmensen.

Zij doen dit door hun broeders en zusters niet genoeg lief te hebben om hen te bevrijden, ze misleiden zelfs hun eigen kinderen.

 

1.2 Eerste Oorlog der Werelden

Omdat de humanoïdeLyranen geen afweersysteem bezaten, waren ze onbeschermde doelen voor de Reptilianen toen ze dit stelsel binnenvielen.

Nadat ze op brute wijze aangevallen werden door het Draco Rijk, verspreidden de overlevenden van de Lyraanse samenlevingen zich naar andere locaties in de Melkweg. De restanten van de Draco aanval op Lyra worden nog steeds waargenomen door de huidige wetenschappers.

Een krantenartikel uit 1985 verklaarde dat wetenschappers restantgolven van een explosie konden waarnemen dat afkomstig was uit een centraal deel van deze melkweg. Deze explosie is enkele miljoenen jaren oud en dusdanig groot en heftig dat de golf zich nu nog naar de rand van de Galaxy beweegt waar het verdwijnt.

Deze overlevenden gingen naar Orion, Tau Ceti, Pleiaden, Procyon, Antaries, Alpha Centauri, Star Barnard, Arcturus, en tientallen andere zonnestelsels. In dit zonnestelsel koloniseerden de vluchtelingen de planeet die nu Mars wordt genoemd. Op dat moment was deze de derde planeet in dit zonnestelsel. Een hemellichaam met de naam Maldek werd vervolgens de vierde planeet in dit zonnestelsel, en werd ook gekoloniseerd.

De Lyranen hadden meestal blonde haren, blauwe ogen, met af en toe iemand ertussen met rode haren of groene ogen. In de Lyraanse samenleving, werden roodharige mensen aangemerkt als mensen met buitenzintuiglijke vermogens die contact hadden met niet-fysieke werelden. Ze waren vooral gewenst vanwege de voortplanting. Speciale toestemming was nodig om een roodharige te bevruchten vanwege de aangeboren buitenzintuiglijke, of bovenmenselijke vermogens.

Om deze reden werden de roodharige mensen gescheiden gehouden van de rest, en hadden zelfs hun eigen subcultuur. Zij werden ook begeerd werd door de Reptilianen, die als soort niet veel paranormale begaafdheid bezaten. Toen de Reptilianen diverse Lyraanse werelden gingen bezetten, boden de Lyraanse vluchtelingen vaak een groep roodharigen aan om hen een poosje rustig te houden. Deze praktijk ontaardde uiteindelijk in offers om de Reptilianen/demonen te bevredigen.
Planeet Aarde was in die dagen een waterplaneet in de tweede baan van de zon. Er was weinig land op het oppervlak. De enige intelligente bewoners waren een ras van amfibieën, dat geen enkele technologie bezat. De atmosfeer van de Aarde bestond  voornamelijk uit vocht. De planeet kon geen enkel soort menselijke levensvorm ondersteunen.

De verspreide Lyraanse nakomelingen ontwikkelden hun eigen cultuur in eonen van tijd. Mars en Maldek waren vergelijkbaar met het huidige aardse milieu, met een warm tot gematigd klimaat en een zuurstofrijke atmosfeer.

De zwaartekracht op Maldek was dichter dan die op Mars, dus ontwikkelden die mensen een dikker skelet en een meer agressieve houding.

Uiteindelijk ontwikkelden zich schermutselingen tussen de bewoners van de twee planeten. Mars was rijk aan hulpbronnen, grondstoffen. De mensen van Maldek dachten dat ze deze middelen ook zouden moeten hebben om te overleven.

De Martianen, die voelden dat een grootschalige aanval dreigde, vroegen de wezens van Sirius A, van de Planeet Khoom, een verdedigingstechnologie te verstrekken om hun planeet tegen aanvallen te beschermen, niet alleen tegen de Reptilianen, maar ook tegen hun humanoïdeLyraanse buren en familieleden.

De Siriërs zijn over de hele melkweg bekend als handelaren in technologie. Ze hebben het beste van het beste, en delen het ook met de Reptilianen, ze zijn de Oorlogsheren. Dus, de Siriers creëerden een afweermechanisme in het ondergrondse plateau van Mars.

Mars is een holle planeet, net als de Aarde en Jupiter. Planeten zijn gecreëerd met materiaal dat door een ster met een holle binnenruimte is uitgeworpen. Als het gesmolten bal wordt uitgestoten door de ster en begint weg te draaien, start de afkoeling. De middelpuntvliedende kracht van de bol die met grote snelheid ronddraait drukt de gesmolten inhoud binnenin de bol  naar de buitenkant en vormt de korst van de planeet.

Dit dwingt, op zijn beurt, de hete gassen van de polen naar de openingen die zich aan beide uiteinden vormen. De gesmolten kern en gassen komen vast te zitten tussen de holle binnenruimte en de platen onder de korst van het ruimtelichaam. Deze worden vervolgens periodiek naar buiten geduwd in de vorm van vulkanische activiteit.

Het Nexus Punt op een dergelijke hemelbol is altijd op de 19e breedtegraad van de planeet. Het is op Aarde duidelijk te zien bij de Hawaiiaanse vulkanen, gelegen op de 19e breedtegraad; in de heuvels van de vulkanen op Mars gelegen op de 19e breedtegraad; en bij de rode vlek op Jupiter, ook op de 19e breedtegraad.

De geometrie die door de Sirische en Lyraanse kolonisten zijn toegepast in de monumenten op Mars verklaart de 19e parallel door haar geometrische vergelijkingen en metingen. Deze geometrie is ook gekopieerd in het plateau van Gizeh in Egypte.

Als er nog iemand is die zo dom is te geloven dat de structuren zoals Giza en Cydonia zich op de tetraedrische (vier driehoekige vlakken) breedtegraden bevinden, dan zal ik dit nu verklaren. Door het moduleren (aanpassen) van de draaisnelheid van planeten met een tetraedrische vorm, komen planetaire rotaties in een rotatiefase van de zodiak. Deze gelijksoortige relatie in rotatie voorkomt implosieve instortingen die kritiek zijn in het stabiliseren van zwaartekracht en daarmee de atmosfeer.
De Reptiliaanse agenda was, en is, op zoek te gaan naar menselijke vluchtelingen om deze te assimileren, en hun energie (soms plasmatisch) en hormonen te gebruiken als voedsel.

Dit zijn de Ophanim en serafijnen, de gevleugelde Draco’s, Ciakar, of Vurige Cherubijnen. Zou er al iets of iemand vanaf het begin voor dit alles verantwoordelijk zijn, dan valt te denken aan iets of iemand die de Draco onze galactische sector heeft binnenbracht en wist dat de humanoïde overlevende een agressieve parasiet nodig zou hebben om zijn ontwikkeling op gang te brengen. Vervolgens … het resultaat van de gedeeltelijke humanoïde, gedeeltelijke Draco bloedlijn wordt in code genoemd "Uru met Ibi".

Velen, zoals Lawrence Gardner en Michael Tsarion hebben de Draco familieafkomst verdedigd. Dit heeft een relatie met AN of de Keltische druïden met het Britse Rhesus negatieve bloed.
HetReptiliaanse Draco bloed, oorspronkelijke Enki’s, dat ook in het Hebreeuws ‘RA of abRAham' wordt genoemd, wat betekent Vader RA uit de stam van HAM, was een kruising met de Cro-Magnon, die DNA creëerden dat minder vitaal was dan het bloed van de autochtone ‘Rhesus’ aap. Dus de Reptilianen moesten inteelt gebruiken, zoals in het Heilige Bloed Heilige Graal. Er zijn maar weinig gebieden in het VK, waar het bloed van deze resusaap afwezig is. RH negatief kan de wereld leiden naar een gebrek aan mededogen.

E-liz-a Beth betekent uit een hagedis geboren, een geboortelijn waar het niet toegestaan is om te huilen en dit veroorzaakt een stijve bovenlip  en eentonig steriel accent.

De overgebleven humanoïde Lyranen die andere planeten koloniseerden vormden een alliantie tegen de constante aanvallen van de Reptilianen. Ze noemden dit verbond de Galactische Federatie, samengesteld uit 110 verschillende kolonies. De kolonies die behoren tot de Federatie wilden hun nieuwe identiteit behouden en zich niet meer associëren met de oude gedragslijn. Samen slaagden de Federatie kolonisten erin om de Reptiliaanse aanvallen af te slaan.

Er waren drie hoofdgroepen die niet toetraden tot de Federatie. Deze drie groepen werden beschouwd als extremisten, of nationalistische idealisten, die als doel hadden de glorie van de oude Lyraanse beschaving te herscheppen.

De ene groep bestond uit Atlantiërs, gelokaliseerd op een Pleiadische planeet. De Pleiaden bestaat eigenlijk uit tweeëndertig planeten rond zeven sterren. In die tijd bestonden er zestien verschillende kolonies van Lyraanse afstammelingen  overal in de Pleiaden.

Door hun verontwaardigde en mokkende houding wilden deze kolonies alle Atlantiërs verdrijven. De Atlantiërs bleven onafhankelijk en wilden hun menselijke familieleden niet helpen, zoals Texas zich proclameerde als de ‘Zelfstandige Ster’ en geen enkele andere staat wilde helpen met de enorme hulpmiddelen die daar bestaan.

De andere twee groepen bestonden uit Martianen en Maldekianen, die al met elkaar op gespannen voet stonden. Dit was dan ook de reden dat de Reptilianen, die de twee Humanoïde Planeten elkaar zagen beconcurreren, hun aandacht verplaatsten naar dit zonnestelsel. In de Reptiliaanse taxatie zou het gemakkelijk zijn om hier de verdeel en heers politiek toe te passen.

De Reptilianen houden ervan om kometen en asteroïden te gebruiken als wapens en als ruimteschepen. Ze gebruiken ze om naar sterren te reizen. Eerst creëren ze een klein zwart gat als aandrijfsysteem dat de planetoïde voortstuwt naar de geplande bestemming. Wanneer dit als wapen wordt aangewend, gebruiken ze een deeltjesversneller om een explosie te creëren, die de komeet of asteroïde naar het doel slingert. Deze technologie werd verkregen van de wezens op Sirius A.

Op deze manier smeten ze een enorme ijskomeet op Mars en Maldek. De Reptilianen, die niet erg technisch georiënteerd waren, berekenden het traject foutief. De trekkracht van de gigantische gasplaneet Jupiter, trok de komeet uit koers. De ijskomeet werd toen rechtstreeks naar Maldek geleid. De burgers van die planeet vroegen de Martianen om hulp.

Hoewel ze op gespannen voet met elkaar leefden, mocht een deel van de Maldekianen  naar de ondergrondse ruimte van Mars verhuizen. De komeet vernietigt Maldek. Dit had tot gevolg dat de restanten van de planeet een asteroïdengordel vormde tussen Mars en Jupiter.

De explosie duwde ook grote delen van de ijskomeet dicht genoeg langs Mars waardoor de atmosfeer van de planeet werd weggerukt en er slechts een zeer dunne atmosfeer overbleef. De explosie trok Mars ook verder weg van de Zon.

De komeet vervolgde daarna zijn reis richting de Aarde. De warmte van de zon en de aantrekkingskracht tussen de twee hemelbollen dwongen de waterige atmosfeer van de Aarde zich te polariseren. Deze tweedeling trok het grootste deel van het ijs van de komeet naar de poolgebieden van de aarde, waardoor de meeste openingen naar Binnenaarde werden bedekt, terwijl tegelijkertijd voor de eerste keer enorme landmassa’s te zien waren.

De komeet wisselde vervolgens van plaats met de aarde, nam de tweede baanpositie in vanaf de Zon, en werd de planeet die nu bekend is als Venus. Deze gebeurtenis was de oorzaak dat de meeste inheemse stammen een diepe aangeboren angst en ontzag hebben voor Venus. De warmte van de zon smolt het ijs op de komeet, en creëerde een bewolkte atmosfeer voor deze nieuwe planeet die voor het eerst een holle asteroïde werd. De Aarde werd naar buiten geduwd en bezette als derde baan de vorige positie van Mars. De Aarde was toen in een perfecte positie om te worden gekoloniseerd. De meeste amfibieën die overleefden werden naar Neptunus getransporteerd. Sommigen bevolkten de nieuw gevormde oceanen.

De Reptilianen die zich in de holle komeet – nu Venus - bevonden, kwamen naar de oppervlakte van deze nieuwe wereld. Ze bouwden zeven koepelvormige steden, een voor elk van de zeven groepen in de hiërarchie. Halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw, rapporteerde één van de dagbladen van New York, Newsday, dat een Russische ruimtesonde de wolkenlaag van Venus had doordrongen en zeven witte koepels had gefotografeerd ter grootte van kleine steden, en allemaal op rij.

De Reptilianen brachten vervolgens een groot, uitgehold object in een baan om de Aarde om aan het kolonisatieproject te beginnen. Dit object is nu de maan.

De Maan is het enige bekende object in de ruimte dat niet om zijn as draait. De Maan ziet de Aarde altijd vanuit dezelfde positie, waardoor de andere kant altijd volledig in het duister ligt; dus iemand met een telescoop kan nooit de andere kant zien.

Een sonische of geluidsresonantie aan het oppervlak van de Maan maakt een geluid als het pingelen van een hol object. Als de Maan compact zou zijn, zou het geluid klinken als een doffe klap of een plof. De Maan is hol.

Een recent artikel in een astronomisch tijdschrift beweerde dat de maan opnieuw geclassificeerd moet worden omdat het als een hol hemellichaam wordt beschouwd.

De Reptilianen kozen ook een grote continentale landmassa uit om aan hun beschaving op Aarde te beginnen, en dit wordt nu aangeduid als Lemurië of Mu. Dit was een uitgestrekt gebied in wat nu de Stille Oceaan is, dat zich uitstrekt van Japan naar Australië, en van de kust van Californië naar Peru. De Hawaiiaanse eilanden bevinden zich in het midden van deze vroegere landmassa.

Hier ontwikkelde zich een androgyne (tweeslachtig) Reptiliaanse cultuur. Zij brachten mee de dinosaurussen en alle lager geplaatste wezens, zoals dieren en planten die een weerspiegeling zijn van de denkpatronen uit verschillende werelden die reeds binnengevallen waren. Reptielen en mensen zijn niet ontworpen om in vrede naast elkaar op dezelfde planeet te leven.
Bovendien, verschilt het denkproces van de Reptilianen met het menselijk denkproces. Omdat Reptilianen niet snel evolueren en onveranderd blijven, is hun expansie ook traag en sluipend. Het zou duizenden jaren duren voordat de Reptilianen beslisten of zij wel of niet met de mens wilden samenleven. Immers, de Aarde was nog een buitenpost ver van het centrum van het Draconische Rijk.

Ondertussen woonden de Martianen nu ondergronds met hun vijandige Maldekiaanse gasten. Er moest snel iets worden gedaan om te voorkomen dat ze elkaar zouden vernietigen. Dus deden de Martianen een verzoek aan de Galactische Federatie om de Maldekiaanse vluchtelingen over te brengen naar een andere planeet.

De Galactische Federatie had ook een petitie ontvangen van de Pleiadische Raad waarin ze de Federatie vroegen om de Atlantiërs uit hun sterrencluster te verwijderen.

De Federatie besloot dus om de Atlantiërs eerst als tegenwicht op aarde te gebruiken. Mochten ze overleven dan zouden ze vervolgens ook de Maldekianen sturen, Dit was de enige oplossing voor een complex probleem. De Humanoïde Lyraanse nakomelingen werden letterlijk van hun eigen uitschot, de Atlantiërs, naar de Reptiliaanse kolonisten op Aarde overgeheveld, maar de Atlantiërs, die de Titanen creëerden, waren niet bang voor de Reptilianen.

Op deze manier zou de Federatie zich ontdoen van hun ongewenste gasten. De Atlantiërs zouden de aandacht trekken van de Reptilianen. Dit zou de Federatie voldoende tijd geven om hun eigen strijdmacht tegen de Reptilianen op te bouwen, waarvan ze dachten dat die uiteindelijk zouden proberen het volledige systeem over te nemen.

Toende Atlantiërs op de Aarde arriveerden, koloniseerden ze Atlantis. Hun continent strekte zich uit van wat nu het Caribisch Gebied is, van de Azoren en de Canarische Eilanden tot aan de diverse kleine eilandenketens die reiken tot wat nu de oostkust van de Verenigde Staten is.

De energieke Atlantiërs groeiden al snel uit tot een grote, bloeiende beschaving die meer grondgebied nodig hadden. De dinosaurusbevolking nam snel toe en werd steeds gevaarlijker voor de menselijke kolonisten. De Atlantiërs begonnen de dino’s te vernietigen om zichzelf te beschermen. Dit is vaak vastgelegd in legendes als de Draken Slachters.

Dit ging niet goed samen met de Reptilianen die meer geavanceerd waren dan de Dinosaurussen, maar nog steeds hun eigenschappen en bloed deelden. Grote gevechten vonden plaats op de Aarde tussen de Lemurische Reptilianen en de Atlantische mensen.

Omdat de Federatie het probleem zo snel mogelijk wilden oplossen, stuurden het vervolgens de Maldekiaanse vluchtelingen naar de Aarde. Ook creëerden ze een grote menselijke kolonie in wat nu de Gobi-woestijn, Noordelijk India, Soemerië, en andere delen van Azië wordt genoemd.

De Maldekianen waren toen in de positie om het oppervlak van de Maan aan te vallen waar de Reptilianen de aardse buitenpost bewaakten tegen een invasie. De Maldekianen bombardeerden ook Atlantis en Lemurië met laserwapens. De dinosaurussen werden uitgeroeid. De Maldekianen wilde de controle over de planeet.

Bovendien deden de Martianen, die hun kans zagen, ook een aanval op de Reptilianen uit de ruimte, omdat zij ook op zoek waren naar een Reptiliaanse omgeving om te wonen. Dit kan beschouwd worden als de echte Eerste Oorlog der Werelden.

Het was een puinhoop!

De Siriërs waren in oorlog met het Orion-stelsel. Deze vijandigheid bestaat tot op de dag van vandaag, maar de Siriërs en de Reptilianen dreven echter handel met elkaar en de wezens van Sirius A verkochten wapens aan de Draco’s! Een complexe politieke situatie inderdaad. maar niet anders dan wat wij nu hier op Aarde hebben met landen zoals de V.S. die nazi-Duitsland financierden. Zo boven … zo beneden.

De komeet veroorzaakte ook dat de planeet Uranus op zijn zij kwam te liggen. Het is de enige bekende planeet die Noord-Zuid draait in plaats van de Oost-West. Het verlies van de atmosfeer van Mars, veroorzaakt door het ‘biljarten’ met asteroïden werd de legenda van het ‘Absolute Geheugen’, een film over de Mars-geschiedenis en hun zuurstofoorlog.

Om de gevechten te stoppen en de Aarde vreedzaam genoeg te maken voor verdere vooruitgang, werd een vergadering gehouden door een raad van de Andromedaanse Galaxy, op een planeet met de naam Hatona.

Deze bijeenkomst vond plaats buiten de Melkweg Galaxy met een neutrale raad. Alle beschavingen in de Melkweg waren op de een of andere manier verbonden met de gevechten, en allen hadden een zeker belang om tot de winnende partij te behoren.

De Hatona Raad  kwam gedurende vele decennia bijeen toen de gevechten bleven voortduren in dit zonnestelsel. Ten slotte werd een akkoord bereikt tussen sommige van de menselijke facties en de Reptiliaanse aardse kolonisten. Houd in gedachten dat dit akkoord werd gesloten zonder deelname van de Reptilianen uit het oorspronkelijke Draco Rijk, dus deze Reptilianen hadden geen toestemming van het opperbevel en handelden uitsluitend uit eigen belang.

De overeenkomst verklaarde dat een nieuw soort mensheid op Aarde gecreëerd moest worden die het DNA van alle belanghebbende partijen zou bevatten die deelnamen aan het ‘vredes’-proces. Een aangewezen gebied op Aarde zou worden gereserveerd voor de oprichting van dit nieuwe soort. De aardse Reptilianen van Lemurië gingen hiermee akkoord onder voorwaarde dat het Reptiliaanse ‘lichaam’ het fundament voor dit nieuwe wezen zou zijn.

Het is belangrijk om hier op te merken dat het lichaam en de ziel enigszins gescheiden zijn.

De ziel (vert.: de ziel is niet wat wij er onder verstaan, hier wordt bedoeld de GodsVonk) kan niet gecreëerd worden. De kennis van hoe dit te doen blijft voor eeuwig in handen van de Allerhoogste en ontsnapt aan alle soorten die hebben gezocht naar hoe zij, wat zij noemen ‘Het Goddelijke Deeltje’, moesten creëren.

Dit is de reden waarom de oorspronkelijke Bijbel zegt: ‘Laat ons mensen maken naar ons eigen beeld’. Dit is een meervoudige verklaring, want het was een groepsproject.

Om een nieuw soort uit het fundament van het Reptiliaanse androgyne lichaam te maken, was het noodzakelijk om de genetica te scheiden in mannelijke en vrouwelijke elementen. Dit is het allegorisch verhaal in de Bijbel van Adam en Eva. Het creëren van Eva uit de rib van Adam is eigenlijk het verhaal van het scheiden van het androgyne Reptiliaanse lichaam in een mannelijk en vrouwelijk lichaam.

Daarom hebben de meeste mensen op deze planeet Reptiliaans DNA met reptielachtige kenmerken. Dit is ook de reden waarom menselijke foetussen een Reptielachtige ontwikkeling in de baarmoeder doormaken voordat ze op een mens lijken.

Veel prototypes werden ontwikkeld in de loop van duizenden jaren. Onder het toezicht van de Hatona Raad, werden rassen gemaakt en vervolgens vernietigd wanneer het niet door alle partijen werd geaccepteerd. Dit verklaart waarom de voorouders van de mensheid verschijnen en dan ineens verdwijnen in de lagen van archeologische analyses.

Of zoals hij zegt in de film Matrix: ‘We zijn succesvol geweest bij het creëren van zes vorige matrices en we werden heel efficiënt bij het vernietigen hiervan.

Waarom? 
Als je de planeet Aarde slechts ziet als een creatief galactisch handelsartikel dan zal het duidelijk zijn dat de bevolkingstoename op de planeet in de nabije toekomst verwoesting moet veroorzaken op Aarde. Daar moet iets aan worden gedaan.

Vanwege de psychische problemen en negatieve programmering die daaruit voortvloeien, kunnen veel mensen niet worden overgehaald om te stoppen de planeet voor hun eigen zelfzuchtige doelen om zeep te helpen. Dit probleem is te groot en onmogelijke te begrijpen door  de ‘slaapwandelaars’. Ze voelen dat ze iemand iets verschuldigd zijn, maar hebben niets om te sparen voor de redding van hun eigen broer, zodat zij elkaars prooi zijn.

De ware Kannibaal of Kanni Baal.

Twaalf humanoïden, en één Reptiliaan, dat zijn de groepen die hun DNA voor dit doel afstaan. De mensheid werd ontwikkeld in het gebied dat nu bekend staat als Iran en Irak, evenals delen van Afrika. Hybriden werden ook ontwikkeld op Atlantis en Lemurië. Restanten van de "vorige versies" zijn nu te zien als de Bigfoot of de Yeti in Noord-Amerika en Azië, de oorspronkelijke bewoners van Australië, en de pygmeeën en Watusi in Afrika.

Veel van de Afrikaanse versies werden verbeterd door wezens uit een nomadische, kunstmatige planeet die bekend is als Nibiru of Marduk. Deze Reptielachtige wezens reizen in een gefabriceerde hemellichamen in en rond ons zonnestelsel. De Soemeriërs noemden hen Anunnaki.

Wat dit betreft kunnen we aannemen dat de familie van AN met hun zonen Enki en Enlil, die nieuwe rollen spelen als Lucifer, Michael, en Adonai/Jahwe, uit Sirius arriveerden in een geavanceerd ruimteschip, inclusief alle genetische rampen van de Nephalim die veroorzaakt waren in de fase die DE TERUGKEER VAN ENKI werd genoemd.

Hoewe lmensen zoals Sitchin nuttige puzzelstukjes kunnen toevoegen, zoals hoe hun thuisatmosfeer gerepareerd moest worden als gevolg van hun technologische ontwikkeling en hoe ze de goudvoorraden van de Aarde nodig hadden om dit probleem op te lossen, gaven de Soemeriërs Sitchin feitelijk geen andere aanwijzing dan dat de grote galactische politieke puinhoop het gevolg was van de genetische experimenten.

Na herhaaldelijk het Enki/Enlil verhaal tegen gekomen te zijn in de Australische ‘vis- of dolfijngod versus de slangengod of Leviet/LeviatanLeviathan’, was het goed te luisteren naar Credo Mutwa die de Zulu KILIMANJARO vertelt dat dit ENKI-berg betekent!

De kosmische grap van dit project is dat alle fracties geheime geprogrammeerde DNA-fragmenten of ‘triggers’ (ontstekers) doneerden om te zorgen dat hun genetische streng op een bepaald punt in de evolutiefase in het project dominant zou zijn. Dit legde de grondslag voor toekomstige conflicten. De mensheid zal vechten en gecontroleerd worden door een probleem dat intern begint en extern manifesteert. Geen enkele groep kan hiervoor ooit verantwoordelijk worden gehouden.

Het project lijkt gedoemd te falen voordat het zelfs begon, maar er is een verborgen plan dat alleen de wijze weet, degenen die niet partijdig is.

Een dergelijke DNA-programmering nodigt tirannie en onderdrukking uit. Meesterziel persoonlijkheden die naar zo'n planeet worden getrokken, krijgen een slachtoffermentaliteit. Veel geavanceerde culturen noemen de Aarde een gevangenisplaneet vanwege zijn vele lagen en netten die zijn inwoners vasthouden totdat ze zich aanscherpen en wijzer worden. Sommigen dumpen hier hun criminelen als straf en die criminelen moeten nu levenslange opeenvolgende gevangenisstraffen uitdienen of eenvoudig gezegd – moeten voortdurend incarneren; volgens Richard Dahmer, Charles Manson, Richard Speck, en Vlad de Spietser (Dracula), om maar een paar te noemen.

DUNE (DUIN) was een perfect prototype van een gevangeniskolonie, zoals Australië. De Aarde past dit archetype ook toe. Net als in Dune is de aardse genetische kookpot van overleven de sterkste DNA-component dat naar voren komt en wordt een "VACCIN" voor de conflictkwesties die meerdere sterrenstelsels teisteren. We zijn gebouwd door het ontwerp van dit moment, dus kunnen we de eeuwigheid verdragen.

Het huidige verhaal van de 2 broers die nog steeds nucleaire bommen naar elkaar toegooien, proclameren vervolgens Ten Oosten van Eden, wat vandaag het Midden-Oosten heet. Er is niets nieuws onder de zon, je bent het gewoon vergeten. Deze oorlogen op Aarde zijn een fractaal van de Orion Oorlogen, met de belangrijkste galactische oorlogselementen die allemaal mooi geënsceneerd zijn om een galactisch conflict uit te werken in de microkosmos die de naam Aarde draagt.

De galactische spelers lijken bereid te zijn om in 2010 meer "interventie" in te zetten als hun schaakstukken beginnen te verliezen. Enlil of Jahweh, de codeerders van de Bijbel zijn misschien niet bereid een stapje opzij te doen als hun ‘gekozen’ Israël onder de vervloekte Draco vlag wordt vernietigd door weer een andere nucleaire explosie.Dit is voorspeld door de Bjbel Code, Fatima, en anderen.

Alleen degenen met ‘geactiveerd’ DNA, niet junk-DNA, kunnen meer tijdreisvermogen verwerven, dus kunnen ze dergelijke roofzuchtige ET’s verslaan die interdimensionaal zijn en buiten de tijd bestaan. Deze genen die verder tijdreizen mogelijk maken zijn het kostbare  juweel dat altijd weet te ontsnappen aan Jahweh, de Reptilianenfamilie (Leviet) van Enlil. Zij zitten vast in de KUBUS (zie Amitakh), de genetische softwareomgeving van de tetra-, het Hebreeuwse alfabet dat alleen een golem doet verschijnen.

Echnaton, die ook Enki is, pakte het goud uit Egypte, nam de identiteit van Mozes aan en startte de Essenen op. Problemen begonnen met de genetische implosiesymmetrie van de 12 stammen, toen de oosterse koningin Draco Ashoka Ashkanazi, de Sefartische sekten toeeigende  en de controle van Enlil in Israël installeerde. Dit heeft ook geleid tot de oprichting van de Bank of England die de Amerikaanse banksector bezit.

De Reptilianen hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe mens zou openstaan voor de Reptiliaanse frequentie omdat het fundamentele prototype Reptiliaans was. Dit betekent dat de nieuwe mens gemakkelijk door hen mentaal gecontroleerd kan worden door middel van subtiele programmering.

Het ontdekken van informatie geeft aan dat de Reptilianen het nieuwe ras controleerde door subversieve methodes en de Atlantiërs begonnen met een ernstig elektromagnetische bombardement van Lemurië.

Dit bombardement veroorzaakte dat het grootste deel van het continent in de oceaan verdween, wat nu de Stille Oceaan is. De enige onderdelen die nog boven water uitsteken zijn de eilanden van Hawaï, de Californische kust ten westen van de San Andreas breuklijn, Australië, Nieuw-Zeeland, de Stille Zuidzee-eilanden, Japan, de Filippijnen, Taiwan en de eilanden van Zuidoost-Azië.
De Reptiliaanse overlevenden gingen naar Noord-India, Binnenaarde, Venus, en delen van Centraal- en Zuid-Amerika.

Binnenaarde werd het "thuisland" voor de meeste van de overlevende Reptilianen van Lemurië. Hier creëerden ze een enorme ondergrondse beschaving met grotsystemen die zich over de hele wereld uitbreidden. Houd in gedachten, dat de Reptilianen van nature ondergrondse soorten zijn, zelfs in het wild maken reptielen hun verblijven in de gaten die ze in de Aarde graven. De worm zal niet sterven.

Dit deed de legendes van hel en demonen ontstaan, die in het vuur binnen of onder de Aarde leven; het verhaal over de ‘hel’ omdat velen denken dat het centrum van de Aarde volledig bestaat uit lava en magma. In meerdere wetenschappelijke experimenten is bewezen dat dit niet waar is..

Vergeet niet dat de Holle Aarde geen theorie is, maar een wetenschappelijk feit dat veroorzaakt wordt door het afkoelen en het draaien van een planeet zodra het zich verwijdert uit een ster of zon.
Ze bouwden buizen met snelle, metroachtige voertuigen die de verste uithoeken van de Aarde binnen een paar uur bereikbaar maken. Zij creëerden de beroemde onderwereldsteden zoals Akkadia, Agartha, Hyperborea en Shamballa  die door de ontdekkingsreizigers tot op deze dag worden gezocht. Deze steden zijn gebouwd langs de binnenwand van het binnenste korst die de binnenkant van de Aarde belijnen.

De belangrijkste ingangen naar de binnenste van de Aarde vind je bij de Noordpool, waar sprake is van een opening van 1300 mijl, en de Zuidpool, met een opening van 950 mijl. Deze kunnen vanuit de ruimte worden gezien. Daarom mogen commerciële vliegtuigen niet over deze gebieden vliegen, en dat is niet vanwege de magnetische storingen zoals de ‘wetenschappelijke’ verklaring luidt. Admiraal Byrd rapporteerde in de twintiger jaren van de vorige eeuw over deze openingen, totdat zijn informatie door de regering werd verborgen, hoewel zijn overlevende dochter zich hiertegen hevig heeft verzet.

In het centrum of kern van Binnenaarde, is een energiebol uit de creatie van deze planeet overgebleven dat fungeert als een Binnenzon. Het licht van dit object is ‘opgehangen’ door de zwaartekracht en de centrifugale kracht die het licht van de aurora borealis veroorzaakt.

Talrijke grotingangen die toegang geven tot het binnenste van de Aarde, bestaan in de Rocky Mountains en de Sierra Mountains in het westen van de Verenigde Staten, evenals een aantal openingen in de  ‘Oz’-arken en de Appalachian Mountains. Ingangen bestaan ook in de Alpen, Himalaya, Andes en het Caraïbisch gebied.

Er zijn ook tal van suboceanische ingangen, met name in de diepe troggen van de Stille Oceaan, de Caribische Zee, en in de onderzeese bergketens van de Atlantische Oceaan, met name op of nabij de Azoren, de Canarische Eilanden en de Falklands.

Al deze gebieden worden nauwlettend bewaakt door lokale overheden en NWO Elite Strijdkrachten. Kunstmatig gecreëerde ingangen bestaan onder de Denver Airport, het plateau van Gizeh in Egypte, de meeste grote luchtmachtcomplexen over de hele wereld, en veel tempels in India en China. Een belangrijke Chinese ingang ligt onder de Shensi Piramide en is, met zijn buitengrens, verboden voor iedereen in West-China.

Doordat de Reptilianen gedwongen waren ondergronds te leven, konden de Atlantiërs vrijelijk spelen met deze nieuwe mensheid en mensen aanstellen als de heerser van de planeet. Ze vestigden overal kolonies in de resterende delen van het land. Ze nodigden de Siriërs uit om bij hen te komen en met hen te spelen in Egypte. De Anunnaki Wezens zaten in een baan buiten de Aarde als gevolg van een geplande terugkeer, maar in de tussentijd namen de Atlantiërs de controle over van hun slaven.
Ze bleven ook experimenteren met bewuste levensvormen en creëerde nieuwe hybriden die zich verplaatsten over de zee, waarvan een de Merfolk werd, een genetische mix van mens en dolfijn. De dolfijnsoort werd vanaf de Andromeda Galaxy hier naartoe gebracht om al deze gebeurtenissen te volgen en hun bevindingen via sonar terug te rapporteren naar de verste uithoeken van de ruimte

Wanneer de Atlantiërs ondergrondse activiteiten van de Reptilianen ontdekten, bestookten ze het binnenste van de Aarde met lasers en elektromagnetische pulsen om hen te doden. Helaas verzwakten ze daarmee de bovenste korst van de bovenste mantel van de Aarde die op de opgesloten magma ligt tussen de bovenste en onderste korst. Na diverse millennia van dit soort aanvallen, begonnen de continenten - met name Atlantis – instabiel te worden. Hun beschaving begon open te breken en dat was een weerspiegeling van de fysieke achteruitgang van hun continent.

De Atlantiërs werden nog oorlogoorlogszuchtiger toen denkpatronen van angst en vernietiging overheersten. Zwarte magiërs en tovenaars namen de plek in van biologische wetenschappers en spirituele gidsen.

Gelukkig kwamen er waarschuwingen over het lot van Atlantis, waardoor de bevolking de vernietiging zagen aankomen. Veel vluchtelingen uit het huidige Egypte, Peru, de Appalachian Mountains en West-Europa, verhuisden vlak voordat het continent verdween naar de bovenste binnenlaag van de Aarde.

Deze instorting had als gevolg dat de Aarde kantelde, en dit creëerde de legende van de zondvloed die in de bijbel en in andere culturen van de wereld werd beschreven

In de ontreddering van deze catastrofe, veroorzaakt door buitenaardse interventie, begonnen de mensen onmiddellijk met de reorganisatie van nieuwe groepen die de basis zouden vormen voor de toekomstige landen.

  • De Siriërs begon de Egyptische cultuur te manipuleren
  • Die van Tau Ceti manipuleerde de Slavische cultuur
  • De Regelianen waren in China en het Oosten bezig met het socialiseren van de mensen aldaar.

Terwijl dit alles zich ontwikkelde, en alles op Aarde in slagorde gereed stond, zagen de Reptilianen hun kans schoon en reageerden.

 

1.3 Het Blauwe Bloed

Binnenaarde had voor de Reptilianen een ondergrondse locatie om zich te hergroeperen en plannen te maken om het aardse oppervlak te heroveren. In deze onderaardse locatie waren de Reptilianen volledig afgesneden van hun thuis in de Draco constellatie.

Hun ruimteschip, de Maan, was in handen van de mensen. Zij waren alleen, geïsoleerd op een nu vijandige planeet. Ze moesten zich verdedigen en ervoor zorgen dat ze op de een of andere manier weer op het toneel verschenen om de noodzakelijke grondstoffen te bemachtigen teneinde hun verbinding te herstellen en de hyperdimensionale toegangspoorten te reconstrueren die vernietigd waren.

Zij ontwikkelden een plan om het oppervlak heimelijk terug te krijgen door hun genen te mengen met de genen van de oppervlaktemens. Omdat het menselijk prototype al Reptiliaanse genen bezat, was het gemakkelijk om toegang te krijgen tot de denkpatronen. De Reptiliaanse frequentie was reeds aanwezig in de hersenstam, alsmede de Reptiliaanse breinsectie van deze hybride mens.

 

                                                       

 

 

De bevolking van Soemeriëwerd gekozen als het uitgangspunt. Deze mensen waren voornamelijk afstammelingen van de Martiaanse, Maldekiaanse en Lyraanse vluchtelingen. Ze ontvoerden leden van hun heersende klassen, inclusief hun politieke leiders waarvan velen uiteindelijk werden verwisseld met menselijke hybriden.

Hetnieuwe hybridisatieprogramma duurde meerdere generaties om zich te perfectioneren. Hun doel was een mens te maken die genetisch 50% mens en 50% reptiliaans was.. Dit zou een menselijk uitziende Reptiliaan zijn die gemakkelijk van gedaante zou kunnen veranderen – van menselijk naar reptiliaans en weer terug.

Gedaanteverandering werd eenvoudig bereikt door zich te concentreren op de genen die de hybride wilde openen, of sluiten wanneer dit nodig was.

Voor dit programma deden de Reptilianen een beroep op de hulp van de Siriërs die de technologie bezaten om een dergelijk programma uit te voeren. De Siriërs wisten veel over genetische veranderingen en hersenprogrammering, die ze vrijelijk deelden met de Reptilianen toen een pact tussen de twee partijen werd geregeld.

Zodra het hybridisatie-programma was voltooid, werden de Soemerische leiders nu vormveranderende Reptilianen. De nieuwe hybride Reptilianen werd de elite van die cultuur. Hun bloed bevatte, vanwege het toegenomen Reptilianen DNA, een hoger kopergehalte.

Aangezien op koper gebaseerd bloed blauwgroen oxideerde, werden deze Reptilianen hybriden ‘Blauwbloedigen’ genoemd.

De Amerikaanse regering is de huidige focus van de Reptilianen vormveranderaars. Jullie aandacht werd getrokken door de verticale spleet in de oogbollen die van vorm veranderden bij veel Amerikaanse militaire leiders - Norman Russbacher, Rupert Murdock, enz. Foto’s vind je op youtube.com.

Wij deden het voorstel om nieuwe regels in te voeren die bepaalden dat alle beslissingen van de overheid en de stemprocedure moeten plaatsvinden in ruimtes met een zuurstofgehalte van 20%, wat de dood van vormveranderaars betekent. Natuurlijk zullen ze hiermee nooit instemmen.
De Blauwbloed Hybriden beseften alsnel dat met een 50/50 genetische verdeling (mens-reptiel), het nodig was onderling te huwen om de 50/50 bloedlijn, dus de ‘shapeshift’ in stand te houden. Toen de verdeling te ver doorschoot in de richting van de Reptiliaanse kant, werd de vormverandering moeilijk en werd het vasthouden van de menselijke vorm onmogelijk. In deze gevallen werd ontdekt dat de inname van menselijke hormonen, vlees en bloed, de Reptilianen in de gelegenheid stelde om de menselijke vorm te handhaven.

De menselijke vorm was noodzakelijk om te voorkomen dat de bevolking bang werd, die nu nog niet gewend was aan de vorm van de Reptilianen.

Controle van de massa's werd makkelijker als de orders kwamen van een humanoïde, een mens. De Reptiliaanse vorm werd bewaard voor religieuze iconen en legendes. De beelden van hun Goden en Godinnen weerspiegelen de Reptiliaanse invloed, en vertonen zelfs een vrouwelijke Reptiliaan die hybride baby's vasthoudt.

De vormveranderende Reptiliaanse Blauwbloedigen vroegen de Siriërs ook om hulp bij het dagelijkse onderhoud van hun menselijke vormen. De Siriërs gaven de raad de hybridemens te voeden met hormonen en bloed in een gewijzigde dierlijke vorm, wat de gemakkelijkste manier zou zijn om het onopgemerkt te doen, waardoor het niet door de bevolking zou worden opgemerkt.

Het offerdier dat gebruikt werd door de meeste mensen uit Midden-Oosten was het wilde zwijn, dus de Siriërs kozen het als basis voor dit nieuwe hybridedier. Menselijke genen werden gemengd met die van de wilde zwijnen om tamme, aan huis gebonden varkens te creëren. Dit dier werd dagelijks aan het Blauwe Bloed geserveerd als een methode om tijdelijk hun menselijke vorm te handhaven tot ze hun echte vorm menselijk konden gebruiken in een offerplechtigheid.

Omdat tamme varkens een combinatie zijn van menselijke en dierlijke genen, is het eten een vorm van kannibalisme. Dit verklaart waarom de Hebreeën het varkensvlees onrein achten en het niet mochten eten. Dit is ook de reden waarom het varken wordt beschouwd als een van de meest intelligente dieren op aarde, en waarom de varkenshuid rechtstreeks getransplanteerd kan worden bij mensen met een verbrande huid, en waarom hartkleppen van varkens zonder veel moeite gebruikt kunnen worden bij mensen. Geneesmiddelen tegen kanker en andere chemicaliën worden vaak getest op varkens voordat deze gebruikt mogen worden bij de mens.

De frequentie van tamme varkens, of groepsgeest, is het perfecte voertuig om diersoorten te onderzoeken voordat een menselijke vorm op zijn evolutionaire progressie wordt onderzocht. In mindere mate geldt dit ook voor katten.

Naarmate de tijd vorderde, kwijnde de beschaving van Soemerië weg en loste op in andere culturen. Grote migraties van Soemerië naar andere locaties in Centraal-Azië vonden plaats. De migrerende volkeren namen hun Blauwbloed-leiders mee, want het waren hun royalty's en koningen.

De Soemeriërs werden bekend als de Sum-Ariërs, of gewoon, Ariërs. Ze verspreiden zich over Azië, in de steppen van Rusland en in het Noord-Indiase subcontinent. In India kwamen ze in aanraking met de donkergekleurde Dravidische mensen, de Reptiliaanse restanten van Lemurië. De Dravidiërs werden verdreven naar de centrale en zuidelijke delen van India, terwijl de Arische hybriden de controle kregen over het noorden tot in de uitlopers van de Himalaya.

De Arische leiders, allen met blauwbloed, werden de sultans en Rajas, de Blauwe Mensen van de legendes en uit de geschiedenis. De Soemeriërs creëerden ook Babylonië.

De Soemeriërs migreerden naar het gebied dat bekend staat als de Kaukasus-regio, waar de Khazaren zich ontwikkelden. Vanuit de Kaukasus, verspreiden de Blauwbloed koningen en hun volk zich naar westen naar Europa, en ontwikkelden zich tot de Frankische, Cambrische en Teutoonse nationaliteiten.

Deze nationaliteiten werden ook gemanipuleerd door verschillende vreemde culturen, zoals de Antarianen, Arcturiërs, Aldebarans, Tau Cetians, en andere overlevenden van de Lyranen, zoals de Atlans. The Atlans die hier gelokaliseerd waren werden uiteindelijk de Kelten die ook Druïden werden genoemd.

Even een kleine aanvulling – ik zei in een vorig hoofdstuk dat de afstammelingen van de Soemerische Reptiliaanse hybride naar Centraal-Azië en het Midden-Oosten vertrokken. Ze vestigden zich meestal in het Kaukasus-gebergte en werden de Khazaren. Vanaf hier, verspreidden ze zich naar het westen richting Europa, en zaaiden de nationale identiteiten van de Vikingen, de Franken, de Germaanse volkeren, en de Russen.

Houd in gedachten dat toen Atlantis zonk, sommige van die vluchtelingen naar West-Europa gingen en zich ontwikkelde tot Kelten. Anderen vertrokken naar Griekenland en naar het Italiaanse schiereiland.

Enkele buitenaardse wezens uit andere constellaties  zaaiden ook kleine populaties mensen, dus omringden hen met culturen en manieren van leven die overeenkwamen met hun specifieke planeten. Toen de integratie en kolonisatie toenam, werd de Aarde een grote smeltkroes van verschillende essenties die alle samensmolten in de menselijke cellen. Deze Blauwbloed-leiders infiltreerden ook de volkeren in het Midden-Oosten, zoals de bijbelse Kanaänieten, Malachieten en Kittieten.
Tegelijkertijd reorganiseerden de Siriërs in Egypte de Atlantische nakomelingen aldaar, die bekend waren als de Feniciërs. De Feniciërs koloniseerden de kust van het Midden-Oosten en de Britse eilanden. Ze hebben zelfs de noordoostelijke delen van het Noord-Amerikaanse continent gekoloniseerd, helemaal tot het Grote Meren gebied. Sommige van hun mijnen en geschriften op stenen tabletten kunnen nog steeds worden gevonden in de bossen van Noord-Amerika.
De Siriërs verrichtten ook genetische manipulatie op de rassen die bekend zijn als de oude Hebreeën. Het Joodse volk is eigenlijk een combinatie van deze genetisch gemanipuleerde Hebreeën en de Soemeriërs. Deze Joodse mensen werden vervolgens overgebracht naar de Palestijnse gebieden. De naam, Palestina, komt van de oude volkeren - de Filistijnen en dat waren eigenlijk de Feniciërs.

Zij allen vermengden zich in de kustvlakte van Palestina en creëerden een nieuwe religie die gebaseerd is op het offer en een wrekende buitenaardse controller, die zij God, of Elohim noemden.
Ook creëerden ze, toen de Ariërs zich vermengden met de Dravidians in India, de Hindoe-religie, die in feite een replica is van de zevenvoudige hiërarchie van de Reptilianen. Shiva, de hindoe-Satan, was een God die door deze mensen aanbeden moest worden, die zich in Harrapan vestigden en zich ook Arrapan noemden. Het kastesysteem van India is een directe kopie van de functieverdeling van de Reptilianen.

Op hetzelfde moment dat dit alles aan de gang was in West- en Centraal-Azië, ontwikkelden de Rigelianen de overlevenden van Lemurië die ontsnapten naar de kust van Oost-Azië.

De Regelianen waren een menselijke beschaving die werd gecontroleerd, en uiteindelijk geassimileerd door de Reptilianen. De Rigeliaanse/Reptilianen hybriden vestigden dynastieën in het huidige Japan en China en verkregen de onafhankelijkheid van hun westerse neven.
In hun zucht naar controle, gebruikten de Reptilianen de verschillende rassen die DNA gedoneerd hadden aan het oorspronkelijke menselijke project. Ze bewaakten nauwlettend deze verwante hybridensecties om te bepalen wie het beste geschikt was voor een totale controle, en wie geschikt was voor een slavenrol. Het merendeel van de hybriden kon gecontroleerd worden door middel van het reptielenbrein dat zich vasthaakte in de denkpatronen van de Reptilianen. Sommige waren beter controleerbaar dan anderen, een sommige kleine groepen kunnen nog steeds niet gecontroleerd worden.

In Europa namen de Blauwbloedigen de controle arglistig over van de verschillende stammen en groepen, en werden hun koningen en vorsten. Zij infiltreerden het Arcturiaanse experiment - de Etrusken, en begonnen een nieuw mondiaal imperium te creëren door middel van de Romeinen. Deze Europese Blauwbloedigen elimineerden vervolgens het Antariaanse experiment in Griekenland en lieten slechts fragmenten achter. Daarna  wisten ze hun plan voor de globalisering uit te voeren door middel van het Romeinse Rijk.

De Reptilianen negeerden zelfs onderdelen van het verdrag met de Siriërs door te infiltreren in het Egyptische experiment en het invoeren van hun religie aldaar.

De Reptiliaanse hybriden fungeerden als de endometriose van de bekende wereld, ze groeiden langzaam in alle gebieden en creëerden controle door middel van het Blauwbloed-systeem.

De Reptilianen waren niet de eerste kolonisten op Aarde, ze waren niet de enigen die zich met de menselijke ontwikkeling op deze planeet bemoeiden. In totaal zijn er twaalf andere groepen die betrokken zijn bij de manipulatie van het menselijke DNA. Deze zijn verborgen in de allegorie van de Zodiak (Dierenriem), discipelen, maanden, enz.

Toen de Reptilianen toegevoegd werden aan de twaalf groepen, resulteerde het in menselijke wezens met een genetische mengsel van 13 verschillende stammen. Dit is de verborgen 13e stam en veel van de betekenis achter het getal 13.

Het gevolg was een algemene strijd. Al deze humanoïde aliens werden cultureel en fysiek gemanipuleerd door de verschillende groepen.

Tau Ceti/mensen waren felle tegenstanders van de Grijzen (een buitenaards ras) en van de Reptilianen, omdat hun werelden door beiden rassen waren aangevallen en hun kinderen hadden gestolen en gedood. De Tau Cetians zworen het Grijze Ras in alle tijden te volgen om hen te vernietigen.
In de jaren 1950, tekenden de Sovjet-Unie een overeenkomst met de Tau Cetians om hun bases in Siberië en onder het Oeralgebergte te gebruiken. Om deze reden werd de stad Sverdlovsk, vernoemd naar de eerste president van de Sovjet-Unie, gesloten voor buitenstaanders.

Veel stralingsexperimenten werd hier tussen de jaren 1958 tot en met 1989 op de burgers uitgevoerd. Een spionagevliegtuig van de Verenigde Staten werd in zestiger jaren neergeschoten boven Sverdlovsk toen de Verenigde Staten probeerde meer te weten te komen over de geheime activiteiten die daar plaatsvinden.

In Midden-Europa werden de Duitse stammen genetisch gemanipuleerd door wezens van Aldebaran. Deze mensen zijn zeer wetenschappelijk georiënteerd. Ze zijn over het algemeen blond met blauwe ogen, en een minderheid zijn donkerharig, met lichtbruine tot hazelnootkleurige ogen. Ze zijn militaristische supremacistisch (willen de suprematie).

Bijna 2.000 jaar, zijn de Aldebarans energetisch verbonden met de Germaanse volkeren; ze sturen telepathisch informatie naar hen toe om strak geleide en verbonden groepen op de toekomst voor te bereiden. Ze creëerden de Neo Nazi-partij en formuleerden De Nieuwe Mens of wat ze noemen de Verlichte Mens, of de Supermens.

Veel mensen van de Aldebaran-frequentie hebben zich gemengd met de Tau Ceti nakomelingen in de Slavische gebied, met name in Polen en Rusland. Hitler wist dit. Daarom wilde hij beslist die landen binnenvallen om ze in zijn rijk op te nemen.

Hitler was slechts voor de helft Germaans. Zijn vader was een rijke joodse zakenman in Oostenrijk. Zijn moeder werkte in het huis als dienstmeisje. Ze had een affaire met de kapitein van het huis, en toen de vrouw erachter kwam, heeft ze de meid, Hitler's moeder, eruit gegooid. Deze joodse zakenman op zijn beurt deed niets om Hitler's moeder te helpen. Om deze reden, haatte Hitler de joden. Hij stond onder zware buitenaardse breincontrole.

De Aldebarans beïnvloedden genetisch de Vikingen. Deze Scandinavische volken erfden de agressieve en militaristische neigingen die ook te zien zijn bij de Duitsers. De Vikingen plunderden en verkrachtten eeuwenlang heel Europa, maar beschikten niet over de technologische mogelijkheden om aan de macht te blijven.

Wezens uit het Antariaans zonnestelsel stonden achter de genetische manipulatie van het oude Griekenland. Dit volk was een maatschappij dat voornamelijk gebaseerd was op homoseksualiteit. Vrouwen werden alleen maar ingezet voor de ‘fokkerij’. In werkelijkheid waren er Antariaanse waarnemers bij het Montauk Project die geïnteresseerd waren in de programmeringaspecten van seksualiteit, omdat er een verband was met de Wilhelm Reich methoden.

De Antarianen zijn donker, vaak met olijfkleurige huid, donkere ogen, en korte, dunne lichamen. Ze hebben een perfecte spiermassa als gevolg van de dichtheid van hun thuiswereld.

De Griekse Antarianen koloniseerden Spanje en Portugal. Hun afstammelingen vermengden zich vervolgens met de Romeinen en Arabieren die overwegend Soemerisch/Reptiliaans waren. Deze koloniseerden vervolgens weer Midden- en Zuid-Amerika, en vermengden hun genen met die van de Indianen, die afstammelingen waren van de Atlantis-Procyon mensen.

De Procyon sterrenstelsel bezit niet veel technologie. The Procyons werden, na de val van Atlantis, naar deze planeet gebracht om het overlevingspercentage van de vluchtelingen te verhogen. Ze werden de Maya's, Azteken, Inca’s. Ze kregen de oude Lemurische en Atlantische buitenposten in de Andes en de Sierras van Mexico.

Ze probeerden tevergeefs deze culturen te herscheppen, waarbij ze trachten de bouw van de piramides te evenaren, de medische procedures uit te voeren, en tenslotte de Reptiliaanse goden offers aan te bieden. Dit is de reden waarom hun legenden spreken van blonde mannen die vanuit de ruimte in wagens terugkeren om hen mee te nemen.

De Anasazi Indianen van het zuidwesten van Amerika werden ook meegenomen vanuit Procyon. Dit keer waren het de Siriërs die zo gul waren om voor het vervoer te zorgen. In de loop der millennia en in de afgelopen eeuwen hebben natiebewegingen, kolonisaties, oorlog en hongersnood, de bevolking van de Aarde in een gigantische smeltkroes geworpen. Genenstrengen hebben zich voortdurend met elkaar vermengd, met name in Noord-Amerika, Europa, Australië, het Caribisch gebied en Zuid-Amerika.

Terwijl dit alles bezig was in Europa en het Midden-Oosten, breidde het Chinese Rijk zich uit naar Oost-Azië, en werd de Dravidische-Reptiliaanse cultuur in India  vervangen door de Arische (Ari -en Sum-Arian) horden uit Centraal-Azië.

In Zuid-Amerika, bloeide het Incarijk toen het vermengd werd met de genen van het Procyon zonnestelsel en dus hebben er vele initiaties plaatsgevonden in locaties zoals Peru zonder dat  de massa’s erop voorbereid waren voor wat er zal gebeuren wanneer de sterren uitgelijnd worden.

Dezelfde vermenging vond plaats in Noord- en Midden-Amerika waardoor de Tolteken, Maya’s en Azteken ontstonden. Al deze culturen, gebruikten bloedrituelen en menselijke ‘slacht’-offers. Dit betekent dat de Procyonians zelf door de Reptilianen veroverd waren en naar hun pijpen dansten hoewel ze humanoïden waren. Alle Midden- en Zuid-Amerikaanse culturen gebruiken slangen en Reptielen als symbolen.

Deze culturen hebben een mengsel van Lemurische/Draco en Atlantische/Menselijke genen vermengd met het Procyonian DNA.

Als ze in principe mentaal niet sterk zijn, worden ze gemakkelijk overgehaald om deel te nemen aan Reptiliaanse verzinsels.

 
1.4 Het Programma

Het nieuwe tijdperk ligt nu binnen handbereik. Het merendeel van de mensheid is zo vermengd en verward dat ze, onomwonden gezegd, niet kunnen functioneren. Chakra’s hebben aan kracht verloren en voor de meesten geldt dat hun  hersenen voor minder dan 10% functioneren. Soms vangen ze een glimp op van de werkelijkheid, maar op hetzelfde moment vallen ze weer terug in de illusie.

Het is alsof je zwaar verdoofd bent door een passiviteitdrug, zoals het voortdurend innemen van doses fluoride.

Deze documenten zijn de laatste waarschuwing aan het Menselijk Ras. De collectieve mensheid is al opgestegen ver buiten deze destructieve cyclus en dit wat je ervaart in je ‘primaire werkelijkheid’ is een stasispunt (stabiliteitspunt) of opgevouwen Nexus-lint. 

Het is nuttig om de verstrekte kennis en middelen in je op te nemen en ze te gebruiken om het individuele bewustzijn te vergroten totdat je ontwaakt. The Matrix is gepland om binnenkort gesloten te worden voor hersteloperaties. Wanneer deze opnieuw begint, zullen degenen die zich er nog in bevinden en niets van hun verleden weten dit beseffen. Elke versie van de Matrix  probeert doeltreffender te worden in het voorkomen dat de inwoners wakker worden, dus grijp dit moment terwijl je het nog kunt!

Het is op dat punt dat je moet uitzoeken hoe je met dit alles verbinding maakt. Je moet dagelijks in gedachten duizenden doden sterven.

Het enige dat jou bijzonder maakt is wanneer je besluit om zelf bijzonder te worden. Dat kan bereikt worden door je vermogens en intelligentie zo ver als je kunt uit te breiden buiten je directe omgeving. We hebben je nu bewust gemaakt van wat er gaande is hier op Tiamat/Aarde en het is niet onze gewoonte om je met elk probleem te confronteren zonder je een oplossing aan te bieden, daarom verwijzen we je naar de site www.thewords.ning.com om snel te beginnen aan het onderhoud en reparatie van de hersenen.

Ik heb sinds mijn ontwaken veel dingen ontdekt die je op weg zullen. Ik deel die open en gratis met je als broeders en zusters.

Blijf alsjeblieft afgestemd op mijn volgende post, die zal bestaan uit het harmoniëren van DNA-frequenties en een kristalverbinding die je organen zal verjongen. Wij zijn hier voor je, buiten de tijd.

 

Sevan-Arch Chariot